Asiakkaiden kulkutapajakauman mittaaminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

610 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Mobinet Oy

Asiakkaiden kulkutapajakauman mittaaminen

Hankkeessa kokeillaan kaupan asiakkaiden kulkutapojen ja eri kulkutapojen "tuoman" myynnin mittaamista. On viitteitä siitä, että kauppiaan aliarvioivat kestävillä kulkutavoilla liikkuvien merkityksen liiketoiminnalleen. Oikea tieto kannustaisi alaa huomioimaan nämä asiakasryhmät paremmin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että kaupan alan toimijat yliarvioivat autolla saapuvien ja aliarvioivat kestävillä kulkutavoilla saapuvien asiakkaiden merkityksen liiketoiminnalleen. Tämän takia kaupan panostukset esimerkiksi pyörätelineisiin voivat jäädä niukoiksi. Yleisemmällä suunnittelutasolla (kauppakeskukset, kaavoitus, liikennesuunnittelu) kaupan alan lausunnoissa korostuu autoilijoiden tarpeista huolehtiminen, jolloin virheellinen käsitys kulkutapajaumasta voi vaikuttaa myös kaupunkisuunnitteluun ja poliittiseen päätöksentekoon hidastaen kestävää liikkumista edistäviä kehittämistoimia. Kokeilulla halutaan selvittää 1) kauppiaiden suhtautumista ideaan ja kiinnostusta mitata asiakkaidensa kulkutapoja, 2) laitteen toimivuutta suunnitellussa käytössä, 3) mitä mieltä kauppiaat ovat mittausten tuloksista ja 4) olivatko kokeilun lähtöoletukset päteviä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kauppiaille tarjotaan helppo tapa selvittää oman liikkeen kulkutapajakauma ja eri kulutavoilla "saapuva" myynti palautelaitteen avulla. Tulevaisuudessa kauppiaat voivat omatoimisesti kerätä kulkutapatietoa palautelaitteilla ja lisäksi kestävää liikkumista edistävät tahot voivat tarjota mittausta kauppiaille kampanjatyyppisesti palveluna. Kokeilussa hankitaan palautelaite (teline + tabletti) ja suunnitellaan sillä toteutettava kulkutapamittaus. Palautelaite on vastaava, kuin millä liikkeissä yleisesti jo kerätään asiakaspalautetta, mutta siinä on erilaisten hymynaamojen sijaan valittavana kulkutapa, jolla saapui kauppaan. Tätä laitetta tarjotaan aktiivisesti eri alojen kauppiaille veloituksetta ja paikalle tuotuna. Suunnittelu ja hankinnat huhtikuussa. Kokeilut liikkeissä pyöräilykauden alettua touko-kesäkuussa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Mobinet Oy toteuttaa kokeilun omana työnä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Palautelaitteen ja ohjelmiston+nettiyhteyden sekä kysymys/mainoskylttien hankinta/vuokra/teettäminen 1000 eur. Henkilötyön kustannukset 4000 eur (kyselyn ohjelmointi, kokeilijoiden rekrytointi, palautelaitteen toimitus ja nouto, laitteen toiminnan ja asiakkaiden reaktoiden tarkkailu, tulosten käsittely kauppiaiden kanssa, palautteen kerääminen kokeilijoilta)

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on hyvä osaaminen liikennetutkimuksissa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

06.03.2019

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit