3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TyöOppiminenTekoälyTeknologiaKokeilutToimintamalliHrOsaaminenAlustatalous
Kokeilu on luotu 17.05.2018

Asiantuntijat avuksi ongelmien ratkomiseen tekoälyn avulla

Kerro Facebook Messengerissa toimivalle tekoälybottille ongelmasi. Botti listaa sinulle parhaat ja motivoituneimmat asiantuntijat, jotka osaavat auttaa sinua. Halutessasi saat vaikka parven asiantuntijoita avuksesi. http://www.skillhive.com/next

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Me kaikki kohtaamme arjessa ja työssä ongelmia ja haasteita, joita emme yksin osaa ratkaista. Sen sijaan että opettelisimme asiat kantapään kautta, olisi usein helpompaa kysyä apua asiantuntijoilta. Ongelma on se, että oikean asiantuntijan apuun saaminen silloin kun sitä tarvitsee on vaikeaa. Esimerkiksi, Suomessa on noin 180.000 yksinyrittäjää, joilla ei ole mahdollisuuksia hyödyntää työtovereiden osaamista samaan tapaan kuin isompien organisaatioiden työntekijät. Kuitenkin jokaisen meidän työssä ja arjessa esiintyvät haasteet on yhä enenevässä määrin sellaisia, että niiden ratkaisuun tarvitaan monenlaisen osaamisen yhdistämistä. Tässä tekoäly voi olla avuksi. Haluamme oppia hyödyntämään tekoälyä ihmisten välisen yhteistyön ja osaamisen jakamisessa arjen haasteiden ratkaisemiseksi. Opimme hyödyntämään chatbottia käyttöliittymänä uuden teknologisen ratkaisun saattamisessa arkeen. Facebook Messengerissä toimiva chatbot tarjoaa hyvin matalan kynnyksen ratkaisun kokeilemiseen ja hyödyntämiseen. Kokeilu tuottaa tehokkaasti tietoa siitä, voidaanko tekoäly valjastaa ihmisten välisen yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukemiseksi chatbottien avulla. Saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää laajasti myös muidenkin tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen tarjoamisessa ja saattamisessa palvelemaan ihmisten arjen, työn ja elämän hallintaa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Haasteen ratkaisee Facebook Messengerissä toimivan chatbot, joka ymmärtää luonnollista kieltä. Botti kysyy chatissa minkä ongelman tai haasteen henkilö haluasi ratkaista, tai missä asiassa hän kaipaa apua. Tämän jälkeen botti listaa parhaat asiantuntijat, jotka osaavat ja ovat kiinnostuneita auttamaan. Napin painalluksella kysyjä saa avukseen vaikka parven asiantuntijoita. Käyttäjän ei tarvitse siis kirjautua mihinkään uuteen ja käyttäjälle vieraaseen järjestelmään, ja opetalla uutta, vaan asiantuntija-avun löytäminen oman haasteensa ratkaisuun onnistuu suoraan entuudestaan tutusta palvelusta käsin (Facebook Messenger). Chatbot tarjoaa näin käyttöliittymän ja matalan kynnyksen kenelle vain hyödyntää tekoälyä jo olemassa olevilla ja käyttäjille tutuilla työkaluilla ja toimintatavoilla. Luomme FB Messengeriin toimivan chatbotin, jonka yhdistämme rajapintoja hyödyntämällä olemassa olevaan Skillhive-alustaan, joka tarjoaa helpon tavan kuvata asiantuntijoiden osaamista. Kutsumme mukaan eri alojen asiantuntijoita. Testaamme ideaa ja ratkaisua esim. pienyrittäjien tai kenen tahansa kanssa, joka on kiinnostunut saamaan avukseen asiantuntijoita arjessa tai työssään kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa. Kokeilu toteutetaan 30.10.2018 mennessä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Intunex Oy parviälyllä yhdessä kumppaneiden ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tiimi: Janne Ruohisto, Jaakko Naakka

Mikä on kokeilun budjetti?

5000 euroa. Tällä katetaan kokeilun konseptoinnin, suunnittelun ja teknisen kehityksen kulut sekä kokeilun hallinnointiin, viestintään ja raportointiin liittyvät kulut.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Erittäin kokenut, osaava ja motivoitunut huipputiimi, jolla on loistavat näytöt innovatiivisten ja teknolgiaa hyödyntävien ratkaisujen toteuttamisesta kokeilun edustamalta aihealueelta. Lisäksi käytössämme on sekä kotimaassa että kansainvälisesti palkintoja ja tunnustusta saanut valmis itse kehittämämme alusta asiantuntijoiden osaamisen kuvaamiseen, jonka rajapinnat mahdollistavat olemassa olevien kolmansien osapuolien kehittämien tekoälyratkaisujen hyödyntämisen ja kokeilemisen. Yhteistyöverkostomme kuuluu hyvin laaja joukko eri alojen asiantuntijoita, mukaan lukien tohtoriverkosto, joko on eri alojen tohtoreiden suomalainen yhteistyöverkosto ja oppimisyhteisö.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteensa ja jopa hieman ylitti odotukset.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Pääoppi oli se, että chatbot tarjoaa helpon ja tutun käyttöliittymän monimutkaisenkin palvelun käyttään, ja madaltaa siten kynnystä kokeilla ja käyttää palvelua. Botin voi siten nähdä myös välineenä uuden palvelun markkinointiin. Puheentunnistus ja automaattinen kielenkäännös avaa ennennäkemättämiä mahdollisuuksia siihen miten ihmiset käyttävät erilaisia palveluja tekevät yhteistyötä yli rajojen. Tärkein vinkki toisille kokeilijoille on: Ponnista kokeilu mahdollisimman paljon sen varaan mitä jo on, ja tuo mukaan uutta vain sen kokeilun verran.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Botin kehityksessä pääsee olemassa olevilla työkaluilla nopeasti liikkeelle, hyvin vähäisellä teknisellä osaamisella. Oikeasti hyvän botin luominen vaatii kuitenkin aikaa, vaivaa ja osaamista. Seuraavaksi tulemme kartoittamaan tarkemmin teknisiä vaihtoehtoja ja mahdollisia toteutuskumppaneita bottimme viemiseksi seuraavalle tasolle.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.11.2018

6.10.2018

Kokeilun päätös: mitä saatiin aikaan ja mitä opittiin?

Kokeilumme päättyi 6.10. pitchaustilaisuuteen, jossa kaikki tekoälyhaasteen kokeilijat esittelivät kokeilujaan ja aikaansaannoksiaan. Suurimmalla osalla kokeilut liittyivät chatbotteihin. Meillä pääoppi oli se, että chatbot tarjoaa helpon ja tutun käyttöliittymän monimutkaisenkin palvelun käyttään, ja madaltaa siten kynnystä kokeilla ja käyttää palvelua. Botin voi siten nähdä myös välineenä uuden palvelun markkinointiin. Jos chatbottien hyödyntäminen liittyy asiakaspalveluun ja suurten tietomassojen hyödyntämiseen, voi chatbot säästää myös valtavasti henkilösidonnaista työaikaa.


Haasteena on se, että on olemassa chatbotteja ja sitten chatbotteja. Esim. Facebookin tajoaminen työkalujen avulla pääsimme botin kehittämisessä todella nopeasti liikkeelle. Hyvän botin kehittäminen vaatii kuitenkin aikaa, vaivaa ja osaamista. Mekin saimme kokeilun puitteissa luotua vasta raakiileen siitä, mitä bottimme voisi olla.


Kokeilu täytti kuitenkin odotukset ja hieman jopa ylitti ne. Tämän pohjalta Skillhive botin kehitystä varmasti jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Seuraavaksi tulemme kartoittamaan tarkemmin teknisiä vaihtoehtoja ja mahdollisia toteutuskumppaneita bottimme viemiseksi seuraavalle tasolle. Erityisesti heräsi kiinnostus puhekäyttöliittymän kehitämiseen ja kielen tulkkaamiseen. Näihin liittyy valtavan suuria mahdollisuuksia, jotka voivat mullistaa sen, miten ihmiset käyttävät jatkossa erilaisia palveluja ja miten he tekevät yhteistyötä yli rajojen.



22.9.2018

Tulevaisuuden käyttöliittymä on chatbotit!

Jo ensimmäiset omat kokeilut osoittavat, että chatbotit todella voivat tuoda aivan uudenlaisen käyttöliittymän monimutkaistenkin palveluiden käyttöön. Bottien avulla ei tarvitse opetalla uutta palvelua. Palvelun käyttö tapahtuu itselle tutusta paikasta (nyt Facebook Messenger), tutuilla tavoilla eli chat-viestinnällä. Mikä mahtavinta puheentunnistuksen (nyt Googlen speech-to-text) avulla keskustelu voi tapahtua puheen avulla, eikä edes tarvitse edes näpytellä mitään.


8.10.2018

Ponnista kokeilu mahdollisimman paljon sen varaan mitä jo on, ja tuo mukaan uutta vain sen kokeilun verran.

Pilottiryhmämme innostuksesta huolimatta huomasimme, että uuden kohderyhmän osallistaminen mukaan testaamaan ideaa ei luonnistunut ihan niin helposti kuin toivottiin. Jouduimme nöyrtymään sen toteuuden edessä, että minkä tahasnsa uuden idean esittely uudelle kohderyhmälle vaatii paljon viestintää, eikä tämän kokeilun puitteissa ollut siihen varattu riittävästi resursseja. Onneksi tätä tilannetta varten meillä oli varasuunnittelma, että rajaamme kokeilumme jo olemassa olevaan pilottiryhmäämme ja verkostoomme. Kevyessä kokekeilussa on tärkeää hyödyntää ja ponnistaa mahdollisimman paljon siitä mitä jo on, ja haalia mukaan mahdollisimman vähän uutta. Seuraavaksi huomiomme kiinnittyy itse tekniseen toteutukseen.


24.9.2018

Kokeilukin pitää suunnitella, mutta mahdollisimman kevyesti.

Kokeilujen luonteeseen kuuluu lyhyt aika ja pienet resurssit. Sen johdosta kokeilu on toteutettava pienimmällä mahdollisella suunnittelutyöllä. Suunnittelua olenaisempaa on päästä kokeilemaan. Tästä huolimatta, suunnitteluakin tarvitaan. Tarvitaan yhteinen näkemys, mitä ollaan tekemässä ja miksi, kenen kanssa, mitä hyötyjä tavoitellaan, ja miten edetään. Tällainen suunnitelma on nyt valmis. Yhteistyössä Oulun yliopiston Arjen välineet-tutkimushankkeen kanssa kokeilemme miten alustamme ja chatbot-käyttöliittymä voisi palvella reserviäläisten arjen työvälineisiin liittyvän osaamisen tunnistamisessa ja hyödyntämisessä maanpuolustustustyössä. Ennen kuin pääsemme kokeilemaan varsinaista bottia, meidän pitää kuitenkin vielä tehdä asetuksia alustallemme ja konfiguroida botti, sekä kutsua testajaajoukko mukaan alustalle.


11.9.2018

Yhteistyö Oulun yliopiston Arjen ratkaisut-tutkimushankkeen kanssa käynnistyi.

Kokeilun Paikka -alustan kautta virittinyt yhteistyö käynnistyi, kun huomasimme, että ratkaisumme soveltuu mainiosti Oulun yliopiston ja Puolustuvoimien tutkimuslaitoksen hankkeeseen, jossa etsitään muun muassa keinoja koota ja hyödyntää reserviläisten osaamista puolustuvoimien tarpeisiin. Yhteistyö tarjoaa meille konkreettisen ja rajatun kokeilunkohteen, jolla on aito tarve ja tilaus, ja jonka puitteissa kokeiluamme voidaan rajatussa aikataulussa ja pienellä resursseilla testata.



31.8.2018

Tekoälykokeilut meets Aurora

Valtiovarainministeriön koordinoimassa Aurora hankkeessa suunnitellaan julkisena palveluna toteutettavaa teköälyn ja itsenäisten solvellusten muodostamaa verkkoa, bottien bottia, jonka tarkoitus on helpottaa ihmisten erilaisiin elämäntapahtumiin tarjolla olevien palveluiden ja palveluntuottajien välinen yhteistyö ja vuorovaikutus, niin että eri palvelut kytketään yhteen samattomaksi kokonaisuudeksi. https://vm.fi/ihmiskeskeinen-yhteiskunt


Skillhive oli esillä Kokeilun Paikan ja Aurora-hankkeen yhteisessä tilaisuudessa, jossa esiteltiin tekoälyyn perustuvia chatbot-hankkeita ja pohdittiin, miten ne voisivat kykteytyä Auroa hankkeeseen. Skillhive ja parvityömalli herätti tilaisuudessa kiinnostusta. 



21.8.2018

Kokeilujen 1. sparrauspäivä

Osallistuimme tekoälykokeilujen ensimmäiseen sparrauspäivään Helsingissä, Osaamistehtaalla. Olimme jo ennen päivää olleet yhteydessä muutaman henkilön kanssa yhteistyömahdollisuuksista, joista ehdimme keskustella päivän aikana. Kuulimme päivän aikana esityksen Jamkin tekoäly-koulutusohjelmasta ja huomasimme että ratkaisumme voisi olla auttamassa yhdistämään alan opiskelijoita heidän osaamistaan tarvitseviin yrityksiin. Sovimme jo alustavasti yhteistyöstä tässä. Lisäksi tapasimme toisen kokeilun vetäjän, jolla oli menossa mielenkiintoinen projekti, johon ratkaisumme myös soveltuu. Sovimme tämänkin osalta alustavasti yhteistyöstä. Eli meillä on jo nyt kaksi konkreettista kokeilunpaikkaa kokeilumme. Tästä on hyvä jatkaa. Perästä kuuluu! P.S. Ota rohkeasti yhteyttä, jos kokeilumme kiinnostaa, ja haluat tehdä yhteistyötä kanssamme.


6.8.2018

Kokeilu kesätauolla

Heinäkuussa kokeilutiimimme oli kesälomalla, joten kokeilu ei sinä aikana hirveästi edenneet. Ajatukset ovat kuitenkin muhineet mukavasti. Yhteistyökumppanuuksia on pohdittu ja samalla sitä, miten rajata kokeilu sopivan kokoiseksi. Kokeilumme on herättänyt kiinnostusta, ja se on herättänyt keskustelua mm. Twitterissä ja Linkedinissä. Hyvä merkki!


27.6.2018

Kokeilu käyntiin!

Kokeiluehdotuksemmme hyväksyttiin ja saimme sille hakemamme rahoituksen! Hieno mahdollisuus oppia tekoälyn hyödyntämistä ja oppia uutta. Viime viikolla osallistuimme Tekoälyhaasteeseen hyväksyttyjen kokeiluehdotusten kick off tilaisuuteen. Saimme kannustusta ja vinkkejä kokeilumme toteuttamiseen. Verkostoiduimme ja tutustuimme muihin kokeilijoihin ja heidän ideoihin. Saimme myös palautetta omasta ehdotuksesta. Tärkein palaute meille oli se, että kokeilu kannattaa rajata huolellisesti eikä yrittää saada heti kaikkia mukaan. Tämä rajaus meidän pitää vielä miettiä mikä olisi kokeiluun sopiva kohderyhmä ja käyttötarkoitus. Saimmekin yhteydenoton yhteistyöstä josta voisi yksi rajattu kokeiluryhmä löytyä. Tästä myöhemmin lisää kun asia tarkentuu. Osallistuimme myös nopeaan ja tehokkaaseen pitch työpajaan. Hauskaa ja hyödyllistä!


6.11.2018

Tekoälykokeilut - päätöstilaisuus



Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit