ASU-aloituspohja | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

1193 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.03.2019

Rakennustietosäätiö

ASU-aloituspohja

Tietomallipohjaisessa asuntosuunnittelussa on käytössä useita erilaisia cad-mallipohjia, jolloin suunnittelija joutuu omaksumaan useita työtapoja, työtehtävästä riippuen. Luodaan yksi yhteinen ja ohjelmistoriippumaton aloituspohja, joka toimii alustana mahdollisimman monelle toimijalle.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Asuntojen ARK-suunnittelussa on paljon rutiinitarkastuksia ja eri osapuolten asettamia vaatimuksia, joiden täyttämisen lisäksi pitää tehdä hyvää käyttäjälähtöistä suunnittelua. Rutiineihin kuluvaa aikaa pitäisi voida käyttää enemmän varsinaiseen suunnitteluun. Aloituspohjassa on valittu kolme mielestämme tärkeintä osa-aluetta. Monia muitakin tarkastuslistoja olisi hyvä olla. Mitä listoja näiden kolmen lisäksi seuraavaksi tarvitaan? Työkalujen toimivuutta voi testata ja parannusehdotuksia lähettää osoitteella jouko.kanerva@rakennustieto.fi

Miten kokeilu toteutetaan?

Hankkeessa kehitetään ArchiCAD-ohjelmaan asuntojen ARK-suunnittelun käyttöön tarkoitettu aloituspohja, joka huomioi sekä tietomallityöskentelyn ajantasaiset vaatimukset että voimassa olevat asuntosuunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet. ArchiCAD-aloituspohjaan on luotu tarkastustyökaluja esteettömyyden, rakennuksen käyttöturvallisuuden ja palomääräysten täyttymisen tarkistamiseen. Aloituspohjan voi ladata ArchiCADin lataussivulta https://mad.fi/lataukset/archicad/aloituspohjat KIRA-digi-projekti on päättynyt 21.12.2018 mutta tulosten kokeilu ja käyttäjäpalautteen keruu on vasta alkanut. Palautetta kerätään 3 kk, kesäkuun loppuun asti 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Aloituspohjan tuottivat yhteistyössä M.A.D., Sigge Arkkitehdit Oy ja Rakennustietosäätiö RTS sr. Aloituspohjan testaukseen ja käytännön kokeiluun voivat osallistua kaikki ArchiCAD-käyttäjät.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hanke tehtiin KIRA-digi-rahoituksella.