Asuntokaupan kuntotarkastus digitaalisesti | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TeknologiaKokeilutAsuminen

611 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.06.2018

Infomaatti Oy

Asuntokaupan kuntotarkastus digitaalisesti

Infomaatti Oy:n tavoitteena hankkeen aikana oli kehittää yhdessä asiantuntija-asiakkaidensa kanssa Infomaatti Mobiilidokumentointi-järjestelmään toimiva asuntokaupan kuntotarkastus–raportointiratkaisu. Infomaatti Mobiilidokumentointi on mobiilidokumentointityökalu kuvallisten raporttien ja dokumenttien tekoon liikkuvalle työntekijälle kiinteistö- ja rakennusalalla. https://www.infomaatti.fi/infomaatti-mobiilidokumentointi/ https://www.infomaatti.fi/asuntokaupan-kuntotarkastus-vaaditaan-yha-useammin-enta-jos-tekisit-sen-paivassa/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Asuntokaupan kuntotarkastuksen luominen on todella työläs prosessi. Varsinaisen kohteessa tehtävän tarkastuksen lisäksi usein seuraava päivä menee raportin työstämiseen isoine valokuvamäärinen. Normaalisti kehitystyö tehdään kevyempänä pienenä projektina. Nyt työ "projektoidaan" ja tullaan hyödyntämään digitaalista yhteistyötilaa ratkaisun vaiheista keskusteluun.

Miten kokeilu toteutetaan?

Infomaatti Mobiilidokumentointi on jo valmis alusta erilaisten raporttien ja dokumenttien tekoon kenttäoloissa, jolloin valmiiseen alustaan voidaan rakentaa aikaa säästävä (tyypillisesti 30-70%) mobiilidokumentointiratkaisu asuntokaupan kuntotarkastuksen tekoon. Työ toteutetaan kahden asiantuntija-asiakkaamme kanssa, jotka käyttävät jo Infomaatti Mobiilidokumentointia muihin tarkastuksiin tai valvontatyöhön. He myös testaavat alustavaa ohjelmistoversiota ennen valmiin julkaisua. Joulukuu 2017-Huhtikuu 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Infomaatti Oy.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Omat työntekijät.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä ja ylittikin tietyiltä osin. Samaan ratkaisuun pystyttiin helposti yhdistämään kevyempi pintakosteustarkastus, eli käyttäjä voi valita kumman tekee. Samoin ratkaisun automatiikka ja muokattavuus saatiin oletettua kattavammaksi.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kevyen ns. kokeilutonnihankkeen ollessa kyseessä haluttiin toteuttaa virtuaalinen ryhmätyötila. Tämän osalta kuitenkin tuli todettua, että kyseisessä tapauksessa normaali sähköpostiviestintä ajoittaisesta sekavuudestaan huolimatta olisi ollut parempi ratkaisu, koska erillisen kirjautumisen takana oleva yhteistyötila ei kumppaneiden kiireisestä yhteistyötahdista johtuen ollut toimiva. Lisäksi, vaikka aikaa varattiin hyvin, piti loppuvaiheessa turvautua myös hankkeen ulkopuolisten avustaviin kommentteihin, jotta ratkaisu saatiin valmiiksi tavoiteajassa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Ratkaisun kehitystä jatketaan ja ajan myötä entistä useammat ottavat sen käyttöönsä osana Infomaatti Mobiilidokumentointi-järjestelmää.