Aurinkovoima hyötykäyttöön haja-asutusalueella | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

541 katselukertaa

Kokeilu on luotu 03.03.2019

Leena Rautanen

Aurinkovoima hyötykäyttöön haja-asutusalueella

Aurinkovoiman keräys-, tallennus- ja käyttöjärjestelmän suunnittelu ja toteutus yksityistaloudessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Minulla on pihapiirissä ulkorakennuksessa, vanhassa navetassa, kanoja ja ankkoja. Lämmityksenä on sähkö. Korvaisin sähkönkäytön aurinkoenergialla lämmön ja valon tuotannossa. Rakennuksen laaja katto on etelään päin ja kerää paljon lämpöä. Tavoitteena on saada energia hyötykäyttöön ja talteen ja hyödynnettäväksi myös talvella. Aurinkopaneeleita saa jo paremmin, mutta ongelma on sähkön keräys. Energia pitäisi pystyä säilömään akkuun, joita ei ole ollut. Uskon, että on löydettävissä järjestelmä: aurinkopaneelit, kiinnitykset ja johdotukset sekä akkusysteemi. Sitä kautta aurinkovoiman käyttö varmasti lisääntyisi merkittävästi. Aurinkoenergian käyttö yksityistaloudessa, pitää saada hyviä malleja. Järjestelmän kehittäminen keräykseen ja tallentamiseen ja sitä kautta käyttämiseen ympäri vuoden on tavoitteena, kohtuullisilla kustannuksilla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Jos saan apurahaa aurinkopaneeleiden ja akuston suunnitteluun ja hankkimiseen, muuten jää. Että käytännössä pitää olla mahdollista saada aurinkoenergia yksityisihmisellä käyttöön ja hyötyyn. Onko mahdollista saada akustoa varaajaksi? Heti apurahan saannin jälkeen.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Itse, Leena Rautanen

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Muuta rahoitusta ei ole. Oma panos on hankalaa. Koko 5000 eur tarvitaan paneeleiden ja akuston rakentamiseen sekä tarvittavaan suunnitteluun.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Olen kontaktoinut paikallista sähköyhtiötä. Etsin tarpeen mukaan muita. Kyläyhdistys voisi olla mukana, koska hyötyy mallioppimisesta. Olen itse kyläyhdistyksen aktiivi ja vetäjä. Uskon, että on löydettävissä järkeen käypä käytännön ratkaisu.