Aurora Virtual Reality by locals | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

681 katselukertaa

Kokeilu on luotu 03.11.2017

Muonion kunta

Aurora Virtual Reality by locals

Aurora Virtual Reality_by Locals –hankkeen tavoitteena on tuottaa ”Aurora-älytien & Tunturi-Lapin tarina” - tuote, jota Tunturi-Lapin kunnat, kylät ja matkailu voivat hyödyntää

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tehdä vt 21:n Aurora älytie näkyväksi ja samalla tuoda esille Tunturi-Lapin kuntien mahdollisuuksia uusille innovatiivisille elinkeinoille. Tunturi-Lapin alueen kunnat ja yritykset hyötyvät Aurora älytien mahdollisuuksien esiin nostamisesta sekä Auroran tuomasta vetovoimasta ja kiinnostuksesta aluetta kohtaan. Hankkeen tuotoksena syntyvän virtuaalimateriaalin kautta alueen ulkopuoliset yritykset ja organisaatiot huomaavat alueen tarjoamat yritys- ja kehitystoimintamahdollisuudet ja innostuvat investoimaan tai luomaan uutta palvelutoimintaa. Matkailijat ja muut ihmiset saavat virtuaalimatkan kautta kipinän tulla seutukunnalle joko vierailijaksi tai tekemään töitä ja asumaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Hankkeella tuotetaan kuntien käyttöön markkinointimateriaali Aurora älytiestä sekä hankitaan tekniikka ja laitteet esittelyn pilotointiin. Tavoitteena on seutukunnan uudenlainen ja uutta teknologiaa hyödyntävä yhteisesittely niin matkailun, muun kuntamarkkinoinnin kuin Auroran ja älytien näkökulmasta. Aurora Virtual Reality_by Locals -hankkeella tuotetaan kuntien käyttöön markkinointimateriaali sekä hankitaan tekniikka ja laitteet esittelyn pilotointiin. 1) Sisällön ja markkinointimateriaalin tuottaminen: mm. kuvausten käsikirjoitus yhteinen Aurora-tarina Tunturi-Lapissa sekä 3-4 hotspottia tai reittiä kuvauskohteina / kunta. Yhteisenä koko alueen läpi menevänä asiana ovat älytie, joki, kansallispuisto ja neljä vuodenaikaa. - kuvausaikataulu: elo-syyskuu, marras-joulukuu, maalis-huhtikuu ja kesäkuu - käsikirjoitus sovitetaan Livin käsikirjoitukseen älytien osalta (Livillä teknologiakeskeinen näkökulma) 2) Tarina ja kuvaukset toteutetaan hyödyntäen mm. uusinta VR ja AR –tekniikkaa ja –alustoja. 3) Laitehankinnat: VR/AR –tekniikkaan liittyvät peruskamppeet, teknologiset vaatimukset täyttävät padit ja puhelimet x 2 kuntien ja Aurora-auton Muoniossa sijaitsevaan toimintapisteen yhteiskäyttöön. (Auroran Snowbox auto on testaajien käytössä, eli lähtökohtaisesti autossa istuvat ovat tutkijoita etc.) Aurora Virtual Reality_by Locals -hanke toteutetaan ajalla 1.7.2017 – 31.8.2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Aurora Virtual Reality_by Locals -hanke toteutetaan Muonion kunnan hallinnoimana ajalla 1.7.2017 – 31.8.2018. Enontekiön ja Kolarin kunnat toimivat hankkeessa kumppaneina.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hankkeen kokonaisbudjetti on 60.000€, josta AIKO-ohjelman rahoitusosuus on 70% (42.000€) ja kuntien osuus 30% (18.000€). Kukin kunta osallistuu hankkeeseen siis 6.000€ maksuosuudella. Hankekustannukset jakautuvat seuraavasti: hallinnointi 8.000€, sisällön ja markkinointimateriaalin tuottaminen; asiantuntijapalvelut 49.000€ ja laitehankinnat 3.000€.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hankekunnilla on vahvaa hankeosaamista ja hyvät verkostot eri alan kehittäjiin ja yrityksiin.