AUTA-Hankeen kansallinen toteutus | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

601 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.08.2017

Sakari Eränen

AUTA-Hankeen kansallinen toteutus

Luodaan mentelmä ja toimintatapa Digitalisaation edellyttämien valmiuksien jokaisen kansalaisen saataville erityisesti huomioiden erityisrymät ja ikäihmiset.Toteuttamiseksi perustetaan osuuskunta, joka sitoo nyt ikääntyneiden ja erityisryhmien digitalisaatiohjauksen parissa työskentelevät yritykset, vapaaehtoisjärjestöt ja kansalliset palvelukanavat demokraattisesti toimivaksi verkostoksi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Eritysryhmilleja ikääntyneille on riittämättömästi saatavilla neuvontapalveluita digitalisaatio-osaamista edellyttämien palveluiden hallitsemiseksi. Neuvontapalveluita ei ole saatavilla järkevällä, kohtuuhintaisella ja ymmärrettävällä tavalla kuntatasoisesti kautta koko maan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Demokraattinen osuuskunta verkostuneena ja tasavertaisena yhteisönä kansallisesti levitettynä pystyy parhaiten tuottamaan kohderyhmälle ne VM:n AUTA-hankkeen edellyttämät neuvonta- ja tukipalvelut. Näitä palveluita tullaan tarvitsemaan niin julkisten kuin kaupallistenkin (esim pankkipalvelut) digitalisoitujen palveluiden oppimiseen ja siten tasa-arvoiseen asemaan tietoyhteiskunnassa. Nyt senioreiden ja eritysryhmien digineuvonnan parissa työskentelevät yhteisöt perustavat osuuskunnan. Osuuskunta ryhtyy suunnittelelmaan ja jalkauttamaan osuuskunnan sääntöjen edellyttämät toimet valtakunnallisesti. Hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja onon kukin yli 50 jo nyt toimivasta yhteisöstä kokeiltu omien "asiakkaiden" ja kohderyhmien kanssa yli 10 vuotta, ja siksi on aika siirtyä kokonaisvaltaiseen valtakunnalliseen toteuttamiseen.