Autonomisen liikkumisen ratkaisut ja kokeilut | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

541 katselukertaa

Kokeilu on luotu 27.11.2018

Autonomisen liikkumisen ratkaisut ja kokeilut

Kehitetään uutta osaamista ja liiketoimintaa drone-teknologian sekä sovellusten ympärille ja toteutetaan kokeiluja Dronen hyödyntämiseksi Kotka-Haminan seudulla

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Parannetaan eri toimialojen yritysten kilpailukykyä tarjoamalla niille Drone-teknologian ja sovellusten teknologiaratkaisuja. Drone teknologian sovellukset ja mahdollisuudet

Miten kokeilu toteutetaan?

Tuetaan RedStone Aero Drone-teknologian testauskeskuksen perustamista ja toteutetaan kokeiluja, joissa yritykset käyttävät Drone ratkaisuja oman kilpailukyvyn parantamiseksi. Sähköverkostojen tarkastukset ja valvonta, tietojen kerääminen metsien ja peltojen tilanteesta. 1.6.2018-30.4.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja RedStone Aero, rahoittajana Kymenlaakson Liitto

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

89958 EUR

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

-