Avoimen harrastushakurajapinnan kehittäminen | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

590 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.02.2018

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, joonas.pekkanen@hel.fi, Johanna Riippi p. 0408062736, johanna.riippi@tampere.fi

Avoimen harrastushakurajapinnan kehittäminen

Luodaan avoin kaksi suuntainen rajapinta, johon harrastusten järjestäjät (esim. kunnat ja yhdistykset) voivat päivittää harrastusten tiedot, ja jonka päälle kuka tahansa voi rakentaa hienoja käyttöliittymiä ja vaikkapa mobiilisovelluksia.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Harrastusten järjestäjien ongelma on tietojen päivittäminen moneen paikkaan. Harrastusten etsijät haluavat saada mahdollisimman kattavasti tietoa mahdollisimman hyvistä käyttöliittymistä (ja esim. notifikaatioita itseään kiinnostavista asioista). Avoimen datan hyödyntäjillä on ongelma saada luotettavaa dataa harrastusmahdollisuuksista tällä hetkellä voidakseen kehittää toinen toistaan parempia palveluita. Rajapinnan ja sisällön tuottajan käyttöliittymän prototyyppien kehittäminen ja testaaminen. Kokeilun jälkeen ryhdymme kytkemään rajapintaan erilaisia nykyisiä palveluita, jotka tuottavat tietoa kursseista (datan harvestointi nykyisistä järjestelmistä uuteen avoimeen rajapintaan) ja jatkokehitämme käyttöliittymiä ja rajanpintaa eteenpäin (muita referenssitoteutuksia loppukäyttäjien rajapinnoiksi, admin-käyttöliittymä sisällön moderointiin, rajapinnan jatkokehitystarpeiden tunnistaminen, jne).

Miten kokeilu toteutetaan?

Avoin kaksisuuntainen rajapinta ratkaisee ongelmat samalla tavalla kuin Linked Events -rajapinta tapahtumatietojen osalta. Tässä rajapinta suunniteltaisiin kuitenkin kaksisuuntaiseksi ja sisällön syöttäminen mahdolliseksi yhdistyksille ja muille toimijoille alusta alkaen. Palvelun yhteiskehittämisen tavoitteiden asettaminen yhdessä (Tampereen kaupunki ja Helsingin kaupunki) sekä käyttäjätarinoiden määrittely yhdessä loppukäyttäjien kanssa (harrastajat, harrastusten etsijät, avoimien rajapintojen käyttäjät). Suunnittelemme prototyypin kurssirajapinnasta (avoin kaksisuuntainen REST-rajapinta) ja sen edellyttämästä yhteisestä tietorakenteesta, ensimmäinen yksinkertainen MVP-versio tietojen syöttölomakkeesta harrastusten järjestäjien käyttöön (sisällön tuottajan käyttöliittymä) sekä esimerkkitoteutuksen itse harrastusten hakusivusta (loppukäyttäjän käyttöliittymä). Vuoden 2018 aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Helsinki ja Tampere yhdesäs muiden kiinnostuneiden kuntien ja organisaatioiden kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

30,000€ kokeiluun vuonna 2018.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Helsingillä ja Tampereella on mahdollisuus osallistua kokeilun kustannuksiin ja kokeilulle haetaan lisärahoitusta. Helsingillä on teknistä avoimen ohjelmistokehityksen osaamista aiemmista avoimen lähdekoodin rajapintahankkeista (esim. Varaamo/Respa ja Linked Events).