Avoin kahvila Pöytyälle | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Kiertotalous

543 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.08.2017

Pöytyän työllistämispalvelut

Avoin kahvila Pöytyälle

Luodaan kaikille avoin kahvila Pöytyän työllistämispalveluiden kuntouttavan työtoiminnan kuntoutujien kanssa Riihikosken kisariiheen. Kahvila on avoinna kerran viikossa ja on avoin kaikille halukkaille. Kuntouttavan työtoiminnan kuntoutujat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan kahvilan toimintaa. Riihikoski saa uuden kohtaamispaikan tällä hetkellä tyhjillään olevaan tilaan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tällä hetkellä Pöytyän kuntouttavan työtoiminnan fyysiset tilat alkavat olla täynnä ja tarvitsemme uutta tilaa ja uusia työtoimintoja nykyisten tilojen ulkopuolelta. Lisäksi Pöytyän Riihikoskelta puuttuu tällä hetkellä kahvilan kaltainen kohtaamispaikka, missä erilaiset ihmiset (työttömät, eläkeläiset, kotiäidit, jne.) pääsevät tapaamaan toisiaan. Kahvilan tilaksi kaavailtu Kisariihen hieno keittiö- / kahviotila seisoo tällä hetkellä päivisin aivan tyhjillään ilman aktiivikäyttöä. Kokeilun tavoite on aktivoida ihmisiä ja lisätä heidän osallisuuttaan. Saada heidät liikkeelle ja löytämään uusia osaamisen / kiinnostuksen kohteita. Luoda uudenlaista työtoimintaa Pöytyän työllistämispalveluihin. Saada tyhjillään oleviin tiloihin elämään.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kunnan omistamassa liikuntahallissa on tyhjillään ammattimaiseen käyttöön suunniteltu kahviotila Riihikosken keskustassa. Kahviolla ei ole tällä hetkellä aktiivista käyttöä. Työpajan tilat Riihikoskella ovat tällä hetkellä täynnä. Tyhjään tilaan saisimme luotua uutta työtoimintaa kahvilatyön parissa. Tällä tavoin saisimme osallistettua ja aktivoitua kuntouttavassa työtoiminnassa olevia kuntoutujiamme. Saisimme samalla hyvät tilat hyötykäyttöön. Saisimme kuntaan uuden kaikille avoimen kohtaamispaikan, missä voitaisiin järjestää kahvilan yhteydessä myös erilaisia teemapäiviä. Idea toisi Pöytyälle uutta tekemisen meininkiä. Avoin kahvila olisi avoinna kerran viikossa. Ideasta toiminnaksi. Kuntouttavan työtoiminnan kuntoutujat suunnittelevat ja toteuttavat avoimen kahvilan Pöytyän Kisariiheen. Kahvila on avoinna kerran viikossa ja kokeilu kestää kaksi kuukautta. Kuntoutujat työllistyvät kahvion keittiössä myytävien tuotteiden valmistuksessa sekä niiden myynnissä. Kuntoutujat (työpäivä 8-14.30) valmistelisivat kahvilan tarjottavat tuotteet aamupäivästä 8-11 välillä, kahvila olisi avoinna 11-13.30 ja kahvilatila siivottaisiin 13.30-14.30. Kahvilan yhteydessä voi olla myös muuta toimintaa: musiikkia, taidenäyttelyä, käsityökerhoa, terveysinfoa, kirjastoesittelyä, jne. Toteutusajankohta loka-marraskuu 2017

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Pöytyän työllistämispalvelut

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 2000 €, jota haetaan kahden kuukauden kokeiluun kerran viikossa tapahtuvaan kahvilatoimintaan. Raha käytetään kahvilatuotteiden materiaaleihin ja raaka-aineisiin, kunnan vyörytettyihin tilavuokriin, mahdollisiin mainoskuluihin.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Pöytyän työllistämispalveluilla on osaamista kyseisissä kahviotiloissa toimimisesta, tilat ja laitteet ovat ennestään tuttuja meille ryhmäytymispäiviemme osalta. Meillä on myös osaamista erilaisten verkostojen tiedottamisesta ja sitä kautta yhteistyötahojen löytymisestä.