Avoin kaupunkipuutarha | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

IlmastoKiertotalousKaupunkiDigitalisaatioYhteisöLähiruokaAsukastoimintaKasvatusOmavaraisuusRuokatuotantoHyvinvointiKaupunkiviljelyHiilijalanjälki

1735 katselukertaa

Kokeilu on luotu 02.04.2020

Avoin kaupunkipuutarha

Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta ja osaamista omavaraisesta kaupunkiviljelystä käytännön tekemisellä. Kaupunkiviljelyllä on positiivisia vaikutuksia ilmastoon, pölyttäjähyönteisiin sekä ihmisten luontosuhteeseen. Lisäämällä tietoisuutta ja osaamista kannustamme kaupunkilaisia omaan toimintaan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yleisellä paikalla olevat avoimet kaupunkiviljelmät antavat ihmisille mahdollisuuden tutustua ja kokea laatikkoviljelyyn käytännössä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Toteuttaisimme yleisille paikoille muutaman viljelylaatikon kokonaisuuksia, joiden tukena on digitaalinen viljelypalvelu. Kuka tahansa voi oman päätelaitteen kautta tutustua viljelmään, suorittaa tarvittavia kasvienhoitotehtäviä sekä poimia satoa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kuntatahot tai yritykset / yhteisöt, jotka tarjoavat soveltuvia ulkotiloja sekä Blokgarden Oy joka toteuttaa avoimet puutarhat ja digitaalisen viljelypalvelun. Lisää palvelustamme www.blokgarden.com

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

9100€ seitsemän avoimen puutarhan toteuttamiseksi esim. Tampereen kokoisen kaupungin kanssa. Kustannus per toteutettu puutarha on 1300€ joten kokonaisbudjetti voi olla joustava. Kustannus koostuu viljelylaatikoista, mullasta, taimista, työstä ja kuljetuksesta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Olemme tänä vuonna aloittaneet tarjoamaan kaupunkiviljelyä palveluna yksityisille ja yrityksille. Meillä on digitaalisen palvelun kehittämiseksi Business Finlandin innovaatioseteli sekä olemme itse rahoittaneet kaupallisen toimintamme. Olemme mukana EU:n rahoittamassa Copernicus yrityskiihdyttämössä sekä Tampereen kaupungin rahoittamassa RBA-kiihdyttämössä. Meillä on kuuden hengen tiimi jolla on osaamista kaupunkiviljelystä sekä palvelutuotannosta.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilulla pyritään lisäämään tietoisuutta ja osaamista ruoan omavaraistuotannon suhteen. Kokeilun onnistuessa kaupunkiviljely lisääntyy ja saamme positiivisia pitkäaikaisvaikutuksia. Kokeilulla on myös välittömiä vaikutuksia kaupunkiviihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen. Seuraamme tuloksia digitaalisella viljelypalvelulla ja käyttäjäkyselyllä, jota toteutetaan puutarhojen yhteydessä.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Tampereen kaupungin kanssa on sovittu yhteistoiminnasta. Myös Lahden kaupunki on alustavasti kiinnostunut.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Tämä kokeilu ei suoranaisesti saa rahoitusta, mutta yrityksemme on saanut innovaatiosetelin Business Finlandilta palvelumuotoilun kehittämiseen. Kokeilu ei tällaisenaan voi toteutua ilman Ympäristöministeriön rahoitusta, sillä kunnissa ei ole budjetoitu rahoitusta asukkaiden tietoisuutta lisääville kaupunkiviljelmille tälle vuodelle.