Bimtag - Ketterästi ideasta vaikutukseen: käyttäjän luettava metadata BIM-mallissa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TeknologiaToimitilatKokeilutMydata (omadata)ToimintamalliYhteistyöIot (esineiden internet)Open source softatAsuminenArkkitehtuuriApi -talous

608 katselukertaa

Kokeilu on luotu 27.03.2018

Arkkitehdit Sankari Osakeyhtiö

Bimtag - Ketterästi ideasta vaikutukseen: käyttäjän luettava metadata BIM-mallissa

Rakennustietomallien rakenne ja nimeämiskäytännöt perustuvat tavallisesti mallinnusohjelmien sisäiseen tietorakenteeseen, minkä lisäksi ne on kehitetty usein ulkomaalaisia standardeja käyttäen, eivätkä ne siksi rakenteeltaan tai hierarkialtaan vastaa paikallisen rakennusalan totuttuja käytäntöjä tai muita käyttäjien ennalta tuntemia tiedonjärjestelytapoja. Hankkeessa kokeilimme monille käyttäjille muista medioista ennalta tuttua tapaa lisätä metatietoja tagaamalla käytettäväksi myös tietomalliobjektien tietojen tallentamiseen. Odotimme kevyen ja joustavan metadataformaatin edistävän mallien käytettävyyttä sekä mallintamisvaiheessa että sen jälkeen, mahdollistaen mallien laajamittaisen hyödyntämisen myös muille kuin rakennusalan ammattilaisille. Itse tagaysperiaatteen kehittämisen ja testauksen lisäksi kokeilimme hankkeessa helpommin lähestyttävän metadatan tarjoamia mahdollisuuksia kolmen työkalukehitysprintin avulla. Hanke sai osan rahoituksestaan KIRA-digi-hankkeelta ja se osaltaan toteuttaa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. http://www.kiradigi.fi/etusivu.html