Biohiili-kompostiseos golfkentän rankennemateriaalina | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

LiikuntaKiertotaloushaku

1896 katselukertaa

Kokeilu on luotu 16.01.2019

Joroisten Kartano-Golf Oy

Biohiili-kompostiseos golfkentän rankennemateriaalina

Kartanogolf kokeilee biohiili-kompostiseosta turvetta korvaavana viheriön/lyöntipaikkojen rakennemateriaalina. Kokeiltavan ratkaisun tavoitteena vähentää lannoitteiden käyttöä ja kastelutarvetta kentällä. http://www.kartanogolf.fi https://www.carbongold.com/okehampton-golf-club-case-study/ http://biochar-us.org/sites/default/files/presentations/1.5.2%20Vaughn%2C%20Steven.pdf

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Golfkentällä viheriöt rakennetaan perinteisesti 20-30 cm paksuiselle hiekka-alustalle, jossa on mukana turvetta. Rakenneratkaisusta ja viheriöiden kuntovaatimuksista johtuen viheriöiden kastelu- ja lannoitetarve on suuri. Osa lannoitteista huuhtoutuu helposti hiekkaturveseoksen läpi valumavesiin. Lannoitteet ja kastelu ovat merkittävä kuluerä golfkentillä. Ratkaisua on tutkittu aiemmin mm. Yhdysvalloissa, mutta tiettävästi vastaavalla ratkaisulla ei ole vielä kokeiltu Suomessa. Kokeilulla on tarkoitus testata kuinka ratkaisu toimisi Suomen olosuhteissa ja arvioida minkälaisia mahdollisuuksia ratkaisun avulla on vähentää viheriön kastelua ja lannoittamista. Jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, kasvualusta seos otetaan käyttöön Kartanogolfissa ja tiedottaa ratkaisusta koko Suomen golftoimialalle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Biohiilellä huokoisena materiaalina on kyky sitoa itseensä kosteutta ja ravinteita maaperässä sekä luovuttaa niitä takaisin kasveille. Biohiili ei mineraalimuotisena materiaalina maadu turpeen tavoin vuosein kuluessa. Kompostimateriaali sisältää runsaasti golf-viheriölle käyttökelpoisia ravinteita. Ravinteilla on todettu olevan kyky aktivoida biohiili toimimaan. Kartanogolf rakentaa uuden 100 m2 suuruisen testiviheriön, jossa käytetään rakennusmateriaalina biohiiltä ja kompostia. Ehdotetussa kokeilussa viheriön rakennemateriaalina perinteisesti käytetyn turve korvataan biohiili-kompostiseoksella. Viheriön valmistuttua on tarkoitus kokeilemalla testata mahdollisuutta vähentää kastelua ja lannoitteiden käyttöä. Heti kun rahoituspäätös on tiedossa ja testialue on valmis toukokuun aikana 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Kartanogolf yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat biohiilen toimittaja, jätehuoltoyhtiö (kompostin toimittaja).

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kokonaisbudjetti on 8 000 €, johon haetaan 5 000 € rahoitusta. Budjetti jakautuu seuraavasti - Biohiilen ja kompostin hankkiminen, kuljetukset ja seoksen teko, analyysit 3000 € - Suunnittelu, työnjohto ja raportointi (työtä ja matkakulua) 2 000 € - Testialueen rakentaminen (materiaalit ja konetyö) 2 000 € - Dokumentointi ja julkaisu 1 000 € Kartanogolf rahoittaa itse hankkeen ylimenevän osan.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Joroisten Kartano-Golf Oy on tunnustettu ympäristöratkaisuiden edelläkävijä. Kentälle myönnettiin jo vuonna 2014 kansainvälinen ympäristösertifikaatti GEO ja 2017 Suomen Golfliiton ympäristöpalkinto. Lisäksi golfkentän ravintolalle myönnettiin Joutsenmerkki vuonna 2011. Kartanogolf toimii aktiivisesti golfliitossa ja hakee golfalalle ympäristömyönteisiä ratkaisuja. Kokeilusta ja sen tuloksista on tarkoitus tiedottaa myös Golfliiton kautta. Lisäksi Kartanogolf tekee kokeilun valmistelussa ja seurannassa yhteistyötä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilun tulos näkyy muutaman viikon kuluttua, kun kasvualustalle kylvetyt heinänsiemenet alkavat itää. Heinäkasvua seurataan ja kuinka se pärjää talven verrattuna lähialueen nurmipintoihin.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kasvualustamateriaalia käytettiin toukokuun alussa paikkokylvöihin, jossa se toimi hyvin. Varsinaisen kokeilualueen tuloksia tiedetään lähiviikkoina.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Jos kasvualustamateriaali osoittautuu toimivaksi ja tulemme korvaamaan sillä vanhan turvehiekkaseos- kasvualustan. Ensimmäinen suuri projekti tulisi olemaan syksyllä tehtävä nelosväylän viheriön uusiminen.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?