Biospotti -verkkopalvelu | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

KulttuuriKaupunkiOsallisuusYhteistyöLähiruokaAsukastoimintaPelillisyysArkkitehtuuriLuontoIlmastonmuutosHiilijalanjälki

422 katselukertaa

Kokeilu on luotu 05.03.2019

Olli Hakala/WSP Finland Oy

Biospotti -verkkopalvelu

Biospotti-verkkopalvelun kautta voi ostaa tai ehdottaa viherinfraa, eli biospotteja kaupungin alueelle. Kaikki palveluvalikoiman biospotit lisäävät monimuotoisuutta ja/tai hiilinieluja. Biospotti voi olla yksittäinen puu tai aluemainen kohde kuten niitty ja sen voi nimetä itselle tai antaa lahjaksi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Miten kaupunkilainen voi kasvattaa puun, perustaa niityn tai lisätä lähimetsän lahopuuta, jos ei omista maata? Miten kaupunki voi auttaa tässä? Kuinka toimenpiteet voidaan tehdä kaupungin viheralueverkostoa vahvistaen? Kaupunkiympäristössä on vain vähän mahdollisuuksia tehdä oma-aloitteisesti konkreettisia monimuotoisuutta lisääviä istutuksia tai ilmastonmuutosta hillitseviä viherrakenteita. Esimerkiksi biohiilikasvulaustaan istutettu puu on yksinkertainen hiilinielu, mutta sitä ei voi toteuttaa omalle parvekkeelle. Ruderaattilaikut, lahopuutarhat, rakennetut kosteikot, kaupunkiviljelmät ja useat muut viherrakenteet lisäävät elonkirjoa ja tarjoavat ekosysteemipalveluita. Jos omaa pihaa ei ole, em. ratkaisuita toivovalle jää usein vaihtoehdoksi luvatta tapahtuva sissiviljely julkisilla paikolla tai toisten mailla. Kokeilun tavoitteena on kartoittaa käyttäjämääriä ja ostovolyymia nimikekategorioittain sekä mitata palvelun kautta toteutettujen biospottien hiilensidontamääriä ja monimuotoisuuskohteiden vaikutuksia. Kokeilussa pyritään keräämään myös jatkokehitysideoita seuraavaan vaiheeseen, jossa tavoitteena on koko kaupungin kattava skaalattava biospottaus-verkkoalusta. Myös pelillistämisen yhdistämistä palveluun voitaisiin tutkia kokeilussa ja yhteistyömahdollisuuksia näiltä osin kartoitetaan projektin aikana.

Miten kokeilu toteutetaan?

Biospottaus -verkkopalvelu tuo yhteen biospottauksesta kiinnostuneet ja kaupungin vihertoimen. Monimuotoisuuden lisäämiseen ja erilaisten ekosysteemipalveluiden vahvistamiseen internetpohjainen joukkoistaminen on oiva metodi. Kaupungin viheralan ammattilaiset kohdentavat ostoja niin, että ekosysteemipalveluiden verkosto vahvistuu halutuista kohdista. Palvelu aktivoi asukkaita lähiympäristön hoitoon- ja kunnossapitoon. Idean testaamisessa on kolme vaihetta: demoversion suunnittelu ja tiedotus, biospottien ostot ja lopuksi toteutus. Ensin siis suunnitellaan rajatulle alueelle biospottien tavoiteverkosto ja rakennetaan verkkoalustasta demo Helsingin kaupungin kanssa. Demo on ns. kevytversio rajatuin toiminnoin. Se kattaa rajatun alueen, esimerkiksi yhden kaupunginosan. Suunnitteluun kuuluu työpajoja ja haastatteluja kaupungin viheralan ammattilaisten ja asukkaiden kanssa. Suunnitteluvaiheessa myös tiedotetaan tulevasta palvelusta. Demo pyritään saamaan valmiiksi 2019 loppuun mennessä, jolloin biospottaus voi alkaa v. 2020 alussa. Talven ja kevään aikana ostetut biospotit toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Toteuttajana on kaupunki itse tai ulkopuolinen yritys. Suunnittelu ja demon rakentaminen: 2019 heinäkuuhun mennessä, Biospottaus: 2019-2020 talvi-kevät, Biospottien toeutus: 2020 kevät-talvi.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

WSP Finland Oy ja Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut. Tiimiin kuuluu: Elisa Lähde, Maisema-arkkitehti, WSP Finland Oy/Kestävä maisema -yksikön päällikkö, Karoliina Saarniaho, M.Sc. WSP Finland Oy/Ekotehokkuus- ja ympäristöasiantuntija, Feodor Mayow, muotoilija, WSP Finland Oy/Game Studion Apulaisyksikönpäällikkö ja Sonja Maria Ignatius, Helsingin kaupunki/Ympäristösuunnittelija (ilmastonmuutos), DI/LuK #hiilineutraalihelsinki

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti konsulttityönä tehtävälle suunnittelulle ja "kevytdemon” rakentamiselle on 6000€. Ositus: suunnittelu ja työpajat 600€, verkkosivun rakentaminen 4000€ ja ylläpito 400€. WSP Finland Oy käyttää 1000€ edestä kehitysrahaa kokeiluun. Kaupunki osallistuu suunnitteluun, työpajoihin ja tiedottamiseen, budjetissa ei kuitenkaan ole mukana kaupungin työntekijöiden palkkoja. Biospottien rakentaminen rahoitetaan ostoista kertyneillä tuloilla. Rakentajana on alkuvaiheessa voittoa tavoittelematon taho.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Verkostoja eri kaupunkeihin, minne jatkossa palvelua voi skaalata. Valmiita verkko-/sovellusalustoja, malli- ja kuva-aineistoa aiheesta, huippuosaamista maisema-arkkitehtuurin ja ekosysteemipalveluiden kehittämisestä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

06.03.2019

E:\BIOSPOTTI\purkkikuva.png

<em>Kuva 1 Biospottaus on uusi termi, joka tehdään tunnetuksi tämän kokeilun yhteydessä. Se kuvaa internetin kautta tapahtuvaa viherinfran viljelyä.</em>


Tarkempi kuvaus ratkaisusta

Viheraluesuunnittelun ammattilaiset laativat talvikauden aikana Biospottaus -palveluun yleissuunnitelman kaupungin ekosysteemipalveluiden verkostosta, jota halutaan kehittää. Tämän jälkeen kaupunkilaiset voivat joko ehdottaa uusia kehittämiskohteita ja/tai ostaa kartalle merkittyihin kohteisiin asiantuntijoiden valitsemia viherrakenteita ja kasveja, eli biospotteja. Käyttäjä voi nimetä ostamansa kohteen ja liittää siihen valitsemansa attribuutin kuten oman tai lahjansaajan nimen tai omistuskirjoituksen. Biospotista toimitetaan ”omistuskirja” ostajalle ja halutessa ostosta voi tehdä julkisen, jolloin palvelun käyttäjät näkevät ”omistajan” ja hänen lisäämän attribuutin.

Palvelun kautta kaupunki voi tiedottaa esim. hoitotalkoista ja osallistaa näin käyttäjiä mukaan biospottien ylläpitoon. Pääosin kaupunki tai kaupungin palkkaama taho toteuttaa biospotit. Osaan biospoteista voi saada palvelun kautta myös käyttöoikeuden. Mm. kaupunkiviljelmään kaupunki tarjoaa vain fasiliteetit ja osakkuuden hankkija tekee itse istutukset ja hoitaa palstan.


Biospottien ostajia ja nimikekategorioita

 • Yritykset; suuremmat niittyalueet, vaativat katupuut ja hulevesirakenteet jne.
 • Yksityiset kaupunkilaiset; nimikkopuu puistoon, osuus kaupunkiviljelmästä tai mehilöistarhasta, lahopuu lähimetsään, jne.
 • Lahjat ja avustukset; nimikkopuu (mm. Fuengirolassa Espanjassa lapsen syntymän kunniaksi voi ostaa puun)
 • Päiväkodit ja koulut; biospotti ympäristökasvatus käyttöön

E:\BIOSPOTTI\Biospot_kartta.png


<em></em><em>Kuva 2 Esimerkki yleissuunnitelmasta ekosysteemipalveluiden verkostoksi kaupunkiin</em>


Palvelu kaupunkilaiselle (Front-End)

Ostaminen ja ehdotukset tehdään karttanäkymän kautta, jossa on esitetty kehitettävä verkosto, hotspotit, toteutuneet kohteet jne. Käyttäjä voi tehdä ei-sitovia ehdotuksia, esimerkiksi biospoteista omaan lähipuistoon tai muualle kaupunkiin.

Ostot tehdään klikkaamalla ne kartalle ja valitsemalla mm. seuraavia biospotteja:

 • Puut ja pensaat; hinta määrittyy taimen koon, kasvualustan ja lajin mukaan
 • Niityt ja kedot; hinta pinta-alan mukaan
 • Lahopuu; hinta painon mukaan
 • Avoin hulevesirakenne; hinta pinta-alan mukaan mukaan
 • Puron kunnostus; hinta pituuden mukaan
 • Monilajinen suojaviheralue; hinta pinta-alan mukaan
 • Itse viljeltävä ”Oma-spotti”; hinta pinta-alan mukaan


Lopulliset lajivalinnat ja tarkan sijoituskohdan tekee viheralan asiantuntija, mutta toiveita voi esittää, esimerkiksi: ”Kukkiva keto”, ”Marjapensaita”, ”Hedelmäpuu"...

Palvelun sisältö kaupungille (Back-end)

Kaupunki pystyy palvelun avulla kohdentamaan monimuotoisuutta ja hiilensidontaa edistäviä toimia sekä seuraamaan ekosysteemipalveluiden verkoston kehittymistä. Kaupunki pystyy rahoittamaan mm. puistojen istutuksia palvelun kautta tehtyjen ostojen tuloilla. Alkuvaiheessa ammattilaisten kanssa tehty kehityssuunnitelma ekosysteemipalveluverkostosta voi tukea maankäytön strategiaa.E:\BIOSPOTTI\Esimerkki_aluesuun_ekosys.png

<em>Kuva 3 Esimerkkejä erilaisista biospoteista</em>

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit