Bottom up - tie muutoksen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

459 katselukertaa

Kokeilu on luotu 03.10.2017

Nevo Jang ry. Miranda Vuolasranta pj.

Bottom up - tie muutoksen

Bottom up - tie muutokseen on Keski-Uusimaan alueellinen romaniväestön inkluusioon ja integraatioon tähtäävä hankeidea. Kehäkolmosen ulkopuolella olevat pienet kunnat ja niiden asukkaat jäävät usein pääkaupunkiseudun toiminnan ja hankkeiden ulkopuolelle. Maatalousvaltaisilla paikkakunnilla on paljon pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytyneitä romaneita, erityisesti romanimiehiä. Nevo Jang ry. järjestön Bottom up - tie muutokseen hanke katsoo muutoksen alkavan ruohonjuuritason ihmisistä, jotka sitoutuvat kehittämään omaa-ja yhteisönsä elämää.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vähemmistön heikon koulutustason, pitkäaikaistyöttömyyden, näköalattomuuden, syrjäytymisen, rakentamalla puuttuvaa keskustelua ja yhteistyötä vähemmistön ja kuntien toimijoiden välillä Toimivia keinoja syrjäytymisen torjumiseen yhteisöllisyyden vahvistamisen kautta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Rakentamalla yksilön uskoa omiin kykyihinsä, tiedottamalla olemassa olevista mahdollisuuksista, motivoimalla keskustelua ja voimaantumista, rakentamalla yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä vähemmistön ja pääväestön välillä, järjestämällä mielekästä harrastus- ja ohjaustoimintaa lapsille ja nuorille sekä erityisessä syrjäytymisvaarassa oleville romanimiehille. Voidaanko hajallaan ja syrjäytyneenä elävän vähemmistön asemaa ja osallisuutta muuttaa ruohonjuuritason yhteistyöllä, ihmissuhteisiin ja yhteisöllisyyteen vaikuttamalla? Muuttuuko ihmisten näköala välittämisen, motivaation ja tiedottamisen kautta? 2018-2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Nevo Jang ry. (paikallis-alueellinen kansalaisjärjestö) jäsenet.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Aktiviteetit: 50.000€ Toimitilat: 12.000€ Hallinto ja materiaalikulut, raportointi: 15.000€ Yhteensä 77.000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Ei aineelliset: vapaaehtoistyöntekijät 1-5 henkilöä, alueen seurakuntien ja kunnallisten toimijoiden kanssa tehty yhteistyö

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

03.10.2017


Bottom up - tie muutokseen on Keski-Uusimaan alueellinen romaniväestön inkluusioon ja integraatioon tähtäävä hankeidea.


Kehäkolmosen ulkopuolella olevat pienet kunnat ja niiden asukkaat jäävät usein pääkaupunkiseudun toiminnan ja hankkeiden ulkopuolelle. Näillä maatalousvaltaisilla paikkakunnilla on paljon pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytyneitä romaneita, erityisesti romanimiehiä.


Nevo Jang ry. järjestön Bottom up - tie muutokseen hanke uskoo muutoksen alkavan ruohonjuuritason ihmisistä, jotka sitoutuvat kehittämään omaa-ja yhteisönsä elämää. Nämä pienten paikkakuntien asukkaat ovat usein tietämättömiä koulutusmahdolli-suuksista eläen pitkäaikaistyöttömyyden ja toimeentulovaikeuksien keskellä.


Yksilöiden näköalattomuus on syy voimattomuuteen, masennukseen, syrjäytymiseen ja jopa päihdekierteeseen. Bottom up-idea tähtää yhteisöllisyyden vahvistamiseen mielekkään tekemisen, vanhojen perinneammattien modernisoimisen ja harrastustoiminnan kehittämisen kautta sekä yksilö ihmisten toivon ja motivaation löytymiseen. 


Tavoitteisiin pyritään paikallisen ja alueellisen yhteisötoiminnan virkistämisellä. Järjestämällä tapahtumia, luomalla ystävyyssuhteita, vierailemalla naapureiden luona kodeissa ja kutsumalla perheitä mukaan tiedotus- ja teemailtoihin sekä keskusteluihin ja järjestämällä nuorille urheilu, musiikki ynnä muuta harrastustoimintaa, jonka kautta pyritään ohjaamaan nuoria mielekkäille koulutus-poluille.


Bottom up tie muutokseen hanke katsoo kylä- ja sosiaalisen yhteisön "vanhan-ajan" hengen herättämisen luovan turvallisuutta, yhteenkuuluvutta ja voimaantumista, joka murtaa syrjäytyneisyyttä.


Voimaantumisen tavoitteena on myös rakentaa yhteyksiä oman kunnan päättäjiin ja rakentaa siltoja vähemmistön ja kunnan toimijoiden välille sekä romaniasioiden aluehallintoon (Alue-RONK).


Hankkeen tavoitteena on myös kiinnittää huomiota SOTE-uudistuksen mukanaan tuomaan hallinnon uudistukseen ja romaniasioiden hoitoon tässä uudistuksessa sekä kansallisen romanipolitiikan (ROMPO) toimeenpanoon integraation edistämistyössä. Paikallisen- ja alueellisen tason romani järjestötoimijoiden aktiivisuuden on todettu kansallisen tason arvioinnissa olevan tärkeä muutosvoima, jonka olemassaoloa pyritään jatkossa vahvistamaan myös Romanipoliittisessa Ohjelmassa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit