Cafe Social | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

581 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.11.2017

Eero Pirttijärvi, Sovatek-säätiö

Cafe Social

Ajatus on rakentaa alueille Cafe Social- verkko. Tiloissa on pienimuotoinen kahvila. Olennaista on olemassa olo, tilojen tarjoaminen vapaamuotoiseen käyttöön.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ihmisillä on edelleen kiinnostusta ja aikaa tehdä vapaaehtoistyötä. Toimintaa on olemassa, koordinoijia on, mutta usein tuntuu vain että kokonaisuus ei toimi. Kun sitä katsoo sivusta, tuntuu välillä, että meillä on "vääränlaista" kohderyhmää, "vääränlaisia" auttajia ja "vääränlaisia" paikkoja. Mustasukkaisuutta on myös toimijoiden parissa eli ”meidän ihmisille voivat oppia antaa vain meidän ihmiset”. Joutuu miettimään, tapahtuuko lukkiutumista omiin nurkkiin, onko se totta? Haluamme/ haluan omalta osaltamme helpottaa toimijoiden yhdessä tekemistä, koetella raja-aitoja.

Miten kokeilu toteutetaan?

Sovatek- säätiöllä sekä monella muulla toimijalla on tiloja, joiden käyttö rajoittuu virka-aikaan. Aika ajoin vapaaehtoistoiminnan ongelmaksi ja esteeksi nostetaan se, että ei ole riittävästi tiloja. Rinnalla toinen ongelma on puuttuvat ihmiset. Ajoittain tilanne, että alueilla tarvittaisiin toimintoja, käytettävissä olisi tiloja, olisi innokkaita toimintaan lähteviäkin, mutta ei ole ketään joka ohjaisi ja koordinoisi toimintaa tai katsoisi edes jonkun verran perään niissä tiloissa, jotka olisivat vapaina. Osallisuutta edistävää yhteisöä ja toimintaa ei näin synny. Tuntuu, että kaipaamme yhteisiä olohuoneita ihmisille, paikkoja mihin voi vain mennä vaikka lukemaan päivän lehdet, askartelukerhoja, kahvittelua. Jos olet jäänyt työelämästä ulkopuolelle tai olet eläkkeellä, sinulla ei ole kahvitunti rupatteluja mitä itselläni ja meillä muilla tätä ideaa pohtineilla työssäkävijöillä on. Isolla paikkakunnalla kaikki tapahtumat ovat helposti isoja. Osa ihmisistä ujostelee mennä mukaan. Mielekästä on keskittää tapahtumia enemmän ihmisten omille asuinalueille. Näin toki tapahtuu, esim. Asukasyhdistykset, Omakotitaloyhdistykset ja seurakunnat. Mutta näin ei ole kaikkialla. ”Tavalliset kaupunkilaiset” lähiöissä kokevat usein, että heillä on tosi vähän mitään mikä kokoaisi heitä yhteen ja nimenomaan eri-ikäisiä ihmisiä. Lapsille ja nuorille on omat tapahtumansa mutta ei muille, kuuluu viesti. Lähtisimme toteuttamaan toimintaa sekä Sovatek- säätiön että yhteistyötoimijoiden kanssa ja tiloissa. Yksi ajatus on rakentaa alueille Cafe Social - verkko, jotka ovat auki toimintojen varsinaisen aukioloajan ulkopuolella. Tiloissa on pienimuotoinen kahvila, jolla omalta osaltaan tuetaan toimintaa. Olennaista on olemassa olo, tilojen tarjoaminen vapaamuotoiseen käyttöön. Toimintaan mukaan haettavilla yhteisöillä on myös tiloja, joissa voidaan järjestää toimintaa myös päiväaikaan. Toiminta ei ole sidottu jatkuvasti samaan paikkaan, sitä voidaan toteuttaa myös pop up- tyyppisesti esim. kauppakeskuksissa. Sovatek- säätiö haki 2013 Joensuun alueelle Rajaton- hanketta. Sen tavoitteena oli synnyttää Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun alueella toimivien itseohjautuvien vertaisryhmien verkko. Ryhmien toimintaa olisi kehitetty ja vahvistettu hankkeen aikana siten, että ryhmät olisivat jatkaneet toimintaansa hankkeen päättymisen jälkeenkin. Hakemuksessa ryhmissä käyvä ihminen nähtiin monessa eri roolissa, jolloin hän voi olla esim. osallistuja, vertaistoimija, vertaisohjaaja tai asiakas. Roolista riippumatta ryhmän kaikki osallistujat ovat keskenään tasavertaisessa asemassa. Hankkeen lähtökohtana oli ajatus ihmislähtöisestä toiminnasta, joka ei ole sidoksissa kunta-, organisaatio- , hallinto- tai diagnoosiluokituksen rajoihin. Suunnitelmalle ei tuolloin myönnetty rahoitusta. Nyt esillä olevan idean lähtökohdat ovat samankaltaiset kuin tuolloin. Laajennuksena sisällössä on kohderyhmän koskettaminen käytännössä kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita. Haemme sitä, että voimme tarjota ihmisille sisältöä arkeen, myös vertaistoimintaa ja –ryhmiä sekä ”pelkkää” yhdessäoloa.