ChangeNow, älykäs ja energiatehokas uusiutuvan energian sähkösopimus | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

2353 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Avoin Ry, tietoalan kestävän kehityksen yhdistys

ChangeNow, älykäs ja energiatehokas uusiutuvan energian sähkösopimus

Vähäpäästöisten uusiutuvien energiamuotojen, sähkönkulutuksen seurannan ja energiatehokkuutta edistävien ratkaisujen kokoaminen kuluttajalle (yksityishenkilö, asuntoyhtiö, yritys, kunta) helppokäyttöiselle ja monipuoliselle alustalle.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Uusiutuvan energian (tuuli, aurinko, maalämpö, vesi) kysyntä ja tuotanto voisivat kasvaa nopeammin, jotta energian päästöjä saadaan hillittyä. Sähkön kulutuspiikkejä tulisi madaltaa ja energiatehokkuutta lisätä käytännön toimenpitein, jotta energian kokonaistuotantoa ei tarvitse kasvattaa. Hankkeen aikana opimme sähkömarkkinoista ja niillä toimimisesta sekä digitalisaation tuomista uusista palvelumahdollisuuksista. Olemme innostuneita tutustumaan muihin kokeiluhankkeisiin ja enrgiatehokkuuden monipuoliseen edistämiseen

Miten kokeilu toteutetaan?

1) ChangeNow on alusta, jonka kautta uusiutuvan energian yhtiöt (alkuvaiheessa tuuli ja auriko) voivat myydä sähköään. 2) Energian kuluttajille taloyhtiöistä yksityishenkilöihin, yrityksiin ja julkiseen sektoriin pyritään rakentamaan oma käyttöliittymä ratkaisuineen. Kokeilussa keskitytään yksityishenkilön käyttöliittymään. 3) Asiakas tekee ChangeNow uusiutuvan energian sähkösopimuksen, jonka hinta perustuu uusiutuvan sähkön reaaliaikaiseen pörssihintaan. Asiakas voi samalla kuukausisopimuksella saada sähköä usealta eri myyjältä riippuen siitä kuka milloinkin tuottaa energiaa verkkoon. Kesäisin painottuu aurinkoenergia ja talvisin tuulivoima. Palvelun avulla kuluttaja voi seurata sähkönkulutustaan reaaliajassa ja tulevaisuudessa voidaan pyrkiä ohjaamaan ja automoimaan kulutusta vuorokauden sisällä. Esimerkiksi pesukoneet voi ajastaa yöksi ja illan kulutuspiikin aikana kodin lämmitys voi olla poissa pienemmällä tasolla muutaman tunnin ajan ilman että sitä edes huomaa. Energiatehokkuutta edistäviä ratkaisuja suositellaan palvelussa ja tietoisuutta käytännön ratkaisuista lisätään. Palvelu ei tavoittele voittoa, mutta sähkösopimuksiin sisällytetään tulevaisuudessa pieni välityspalkkio alustan ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja kannsainvälistymisen tueksi. Käyttöliittymän design luonnos: https://goo.gl/LhZnzG Github: https://goo.gl/y9A9bB Hanke tavoittelee 3-5 uusiutuvan energian myyjän saamista palveluun ja sopimusehtojen hienosäädöllä. Onko toimijoille OK olla yhdellä pörssihintaan perustuvalla alustalla? Ensiselvitys on tehty kahden uusiutuvaan energiaan keskittyvän sähkönmyyjän kanssa ja heillä on kiinnostus tulla alustalle. Uusituvan energian markkinapaikan käyttöliittymä ja verkkosivu kehitetään Beta julkaisukuntoon. Pyritään saamaan palvelulle muutama pilottiasiakas ja selvitetään muun muassa kaupunkien kiinnostusta yhteiskehittää ChangeNow palvelua ja käyttöliittymää tarpeisiinsa. Uusiutuvan energian myyjien tuominen alustalle: huhti-kesäkuu Sovelluskehitys: touko-heinäkuu Pilottiasiakashankinta: touko-kesäkuu

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa tietoalan kestävän kehityksen yhdistys Avoin Ry. Yhdistyksen verkostossa on +25 tietoalan osaajaa. Yhdistys kehittää voittoa tavoittelemattomia alustapalveluita, jotka edesauttavat ja skaalaavat kestävää kehitystä. Yhdistyksen kotisivut: avoin.org. ChangeNow palvelun ensimmäinen versio syntyi VTT:n mentorimassa Ultrahack tapahtumassa 30.11-2.12.2018. Palveluidea todettiin tapahtumassa kehityskelpoiseksi. Budjetti: 4,000€ ohjelmistosuunnittelu ja kehitys 1,000€ hallinnointi

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti: 4,000€ ohjelmistosuunnittelu ja kehitys 1,000€ hallinnointi

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Avoin Ry (Entinen Button Program Ry) on +25 tietoalan osaajan verkosto, joka hallitsee verkko- sekä mobiilikehityksen, ketterän palvelusuunnittelun, karttapalvelut, datatieteen sekä vaativamman koneoppimisen ja lohkoketjuteknologian. Verkostomme osaaminen on vahvuutemme. Olemme tavanneet tutkimuslaitoksia ja energia-alan toimijoita. Digitaaliset ratkaisut olisivat hyödyttömiä ilman tutkimustietoa ja käytännön tekijöitä. Kehittyvät palvelut vaativat taloudelliset resurssit: jatkorahoitusta voimme selvittää yhteistyössä kaupunkien kanssa mm. vähähiilisyyden ja energiatehokkuuden 6Aika EAKR hankehausta, joka jatkuu 18.10.2019 saakka.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Tietoalan kestävän kehityksen yhdistys Avoin Ry: julkaisi elokuun alussa beta version ChangeNow uusiutuvan energian palvelusta. Palvelumuotoilu edistyi kesän aikana jopa yli odotusten. Kiitos kaikille meitä tavanneille uusiutuvan energian ja kaupungin asiantuntijoille. Kiitos yhdistyksemme palvelumuotoilija Venla Inkarille. Kun ChangeNow julkaistaan 2020 se tarjoaa 100% uusiutuvaa energiaa sähkösopimuksista lähienergiaratkaisuihin sekä minuutin välein päivittyvän reaaliaikaisen datan energiankulutuksesta ja selkeät vinkit kuinka vähentää omaa energiankulutusta kulutuspiikkien aikana. ChangeNow beta: changenow.webflow.io/ siirtyy pian osoitteeseen energy.avoin.org

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilussa opimme tietoalan tiiminä valtavan paljon perusasioita energian tuotannosta ja energiamarkkinoiden toiminnasta. Kokeilun aikana kartoitimme Helsingin noin 50 000 rakennuksen arvioidun päästön/päästävähennyspotentiaalin perustuen avoimeen rakennusdataan (mm. rakennusten tilavuus ja energiatodistukset) sekä pääkaupunkiseudun energian keskimääräiseen päästölukuun. Yhteensä Helsingin rakennusten päästöt ovat noin 3 miljoonaa tCO2e/v -se jos mikä motivoi muutoksen mahdollistamiseen digitaalisella palvelulla! Kaksi keskeistä oppia. Avoin data avaa mahdollisuuksia rakennusten energiaratkaisujen arviointiin ja tukemiseen: kun tiedät rakennuksesi päästöt herää aito kiinnostus vähentää niitä. Helsingin kaupungilla ja HSY:llä on oppeja, asiantuntemusta ja tietoa joka huomioida, konkreettisen palvelun suunnittelussa. Vinkkimme muille kokeilijoille. Olkaa rohkeita ja tavatkaa mahdollisimman monia asiantuntijoita. Kysykää tyhmiä!

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilusta jatkamme vakaan ohjelmiston kehittämiseen, pilotointiin ja julkaisuun. Varmistamme riittävät resurssit, jotta voimme palvella uusiutuvasta energiasta kiinnostuneita kiinteistöjä ja kotitalouksia vuonna 2020 voittoa tavoittelemattomalla digitaalisella alustalla. Sovelluskehityksen tekevät palvelumuotoilija ja ohjelmoija Venla sekä kasvanut ohjelmointitiimimme, kun datatieteilijän ja full-stack ohjelmoija Eliaksen seuraan liittyvät frontend-ohjelmoijat Catherine ja Petja. Tuotekehitystä ohjaa allekirjoittanut, yhdistyksen puheenjohtaja Otso Valta. Tuomme ensimmäiset palveluntarjoajat ja asiakkaat alustalle vuoden 2019 aikana. Syyskuussa keskustelemme uusiutuvaa energiaa pääkaupunkiseudulla tarjoavien yritysten mm. Helen Oy:n, Nivos Oy:n ja Karhu Voima Oy:n kanssa heidän sähkösopimustensa sekä muiden tuotteiden kuten uusiutuvan kaukolämmön, aurinkopaneelien sekä mm. ilma ja maalämmön ja pien tuulivoiman asennus ja ylläpitopalveluiden myymisestä kootusti ChangeNow alustalla. Olemme vasta luoneet yhteyden yrityksiin, mitään ei ole vielä sovittu. 1) PALVELU KIINTEISTÖILLE JA TALOYHTIÖILLE. Perehdymme Helsingin kaupungin kanssa voisiko uusiutuvan energian ratkaisuja pilotoida hyvin soveltuvissa kaupungin rakennuksissa samalla ketterästi mitaten muutosten ilmastohyödyt. Keskustelemme myös suuren kauppakeskuksen kanssa heidän tarpeistaan. Selvitämme Gold Standard uusiutuvan energian sertifioinnin ja jopa hiilikreditoinnin mahdollisuuden. Jos esimerkiksi taloyhtiöitä palkittaisiin päästövähennyksistä ne voisivat pitkällä aikavälillä investoida lisää lähienergiaan siirtyen hiilineutraaleiksi ja hiilinegatiivisiksi ilmastostrategian mukaisesti. Gold Standard järjestelmän rakentaminen vaatii suuren sposorin, jotta taloyhtiöiden kynnys siirtyä uusiutuvaan energiaan ja päästövähennysten todentamiseen madaltuu -uskomme että löydämme sponsorin tai sponsori löytää meidät. 2) PALVELU KOTITALOUKSILLE. Kartoitamme 2019 aikana kuluttajien tarpeita ja keräämme tarjouspyyntöjä - teemme alustavaa markkinointia sosiaalisessa mediassa. 2020 avaamme palvelun. ChangeNown kautta voi tällöin vaihtaa uusiutuvaan sähkösopimukseen valtakunnallisesti ja saada rääälöidyt ratkaisut lähienergiantuotantoon alkaen pääkaupunkiseudulta.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

26.05.2019

KOKEILUN OPPEJA:


Yhteenveto:


Kokeilun aikana validoimme ideaamme Helsingin Seudun Ympäristöyhtymän (HSY), Helsingin kaupungin sekä Aalto yliopiston uusiutuvan energian professorin Peter Lundin kanssa. Tapaamiset auttoivat jatkosuunnittelemaan ChangeNow verkkosivun käyttöliittymää. Olemme valmiita ohjelmoimaan palvelun kesän aikana. Hamme innolla jatkorahoitusta ketterälle ohjelmistokehitykselle, jonka toteuttaa yhdistyksemme ohjelmoija Elias Kunnas, käyttöliittymäsuunnittelija Venla Inkari ja tuotekehittäjä ja puheenjohtaja Otso Valta. ChangeNow verkkopalvelun ensimmäinen versio saadaan julkaistua syksyllä 2019, rahoitusta hakiessamme määrittelemme aikatulun johon sitoudumme. Olemme myös pian yhteydessä Pohjoismaiseen NordPool sähköpörssiin ja validoimme ChangeNow markkinapaikan käytännön toteutuksen tärkeät yksityiskohdat.

Ohjelmoija Elias Kunnas, Käyttöliittymäsuunnittelija Venla Inkari sekä yhdistyksen puheenjohtaja ja tuotekehittäjä Otso Valta. Tietoalan kestävän kehityksen yhdistys, Button Program ry.


Kokeilun oppien päiväkirja:


Ohjelmoinnin ensivaiheena lisäsimme avoimen paikkadatan Helsingin rakennuksista (noin 50 000 kpl) satelliittikartalle: https://map.buttonprogram.org/. Kartalla näkyy jokaisen rakennuksen laskennallinen päästövähennyspotentiaali, joka perustuu rakennusten tilavuuteen, laskennalliseen keskikulutukseen per m3 ja Helenin sähkön keskipäästöön per kWh. Rakennuksille on myös HSY:n tuottama aurinkoenergiapotentiaali, joka perustuu mm katon pinta-alaan, kaltevuuteen ja varjostuksiin. Tutkijoiden tuki laskelmien tarkentamiseen on tärkeää palvelun uskottavuuden kannalta. Rakennukset saa kartalla näkymään nappulasta Buildings of Helsinki, Building energy certificates ja Helsinki area solar power potential. Energiatodistus on tehty noin kymmenesosalle rakennuksista: pyrimme jatkossa edistämään energiatodistusten tekemistä useammille rakennuksille.

Tapaaminen Helsingin Seudun Ympäristöyhtymän (HSY) kanssa 3.5.


20.5 tapasin professori Peter Lundin aalto yliopistolla. Keskustelun perusteella uusiutuvalla energialla ja Pohjoismaisella sähköpörssillä on tulevaisuus päästöjen puolittamisen konkreettisena mahdollistajina. 80% energiasta on mahdollista tuottaa aurinko ja tuulivoimalla ja 20% vesivoimalla. Vesivoiman rooli korostuu niinä kuukausina, jolloin sekä aurinko, että tuulienergian tuotanto ovat matalammalla tasolla. Uusiutuvan energian tuotantoa rakennetaan kustannustehokkaasti lisää kaikissa Pohjoismaissa.

Helsinki loves developers tapahtumassa 22.5.2019 rakkaus on molemminpuolista. Ideoimme Helsingin kaupungin ja HSY:n kanssa uusiutuvan energian ratkaisujen ja datan jalkauttamista käytännön päätöksen tekoon alkaen julkisista rakennuksista, joita on Helsingissä noin 1000 kpl. Alustavasti tähtäämme EIT Inno-energy hankkeeseen yhdessä Norjalaisten tutkimuslaitos ja kaupunki kumppaneiden kanssa. Helsingin kaupunki ja NTNU Trondheim ovat yhdistyksellemme tuttuja jo aiemmista tapaamisista alkuvuonna 2019.

Kuvassa yhdityksemme ammattilaisia kuvattuna Ultrahack tapahtumassa 26.5.2019. Ohjelmoija Elias Kunnas, Designer Jari Miranda, Käyttöliittymäsuunnittelija Venla Inkari sekä yhdistyksen puheenjohtaja ja tuotekehittäjä Otso Valta.

Oli mukavaa esitellä kokeilujen kuulumiset Maailma kylässäfestivaalilla 26.5 yhdessä Haastetaksi ja Ilmastovalmennus kokeilujen kanssa! Haastattelussa keskityttiin siihen kuinka muutoksen saa tapahtumaan. ChangeNow uusiutuvan energian markkinapaikalle on tärkeää tehdä sähkösopimuksen muutos ensinnäkin helpoksi ja samalla tuoda päätösten tueksi selkeää dataa siitä kuinka sähkösopimuksen vaihtaminen, energian säästäminen ja sähkön pientuotanto aurinkopaneelit, ilmalämöpumput ja maalämpö kannattavat myös taloudellisesti. Yksin Helsingin Energian (Helen Oy) sähkön ja lämmön päästöt ovat pysyneet sitkeästi 3,3 miljoonan tCO2e tasolla, Pohjoismaisen energiapörssin ja kotimaisen tuotannon uusiutuvan energian digitaalisella alustalla luku laitetaan laskuun.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit