CirclePack goes Vantaa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

KiertotalousIlmastonmuutosHiilijalanjälki

1764 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.04.2020

CirclePack goes Vantaa

CirclePack goes Vantaa -kokeilun tavoite on ottaa käyttöön viime vuonna pilotoitu kestoastioiden panttijärjestelmä Vantaan kaupungin tuella vantaalaisissa toimipisteissä sekä kehittää pantillisten kestoasioiden järjestelmää lopulliseen muotoonsa mm. palvelumuotoilun keinoin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Pantillisten, pitkää käyttöä kestävien takeaway-astioiden avulla voidaan merkittävästi vähentää luonnonvarojen kulutusta ja ilmastopäästöjä. Raha motivoi, joten pienikin rahasumma saa astian palautumaan hyötykäyttöön ja roskaaminenkin vähenee. Pantillisten kestoastioiden järjestelmä vähentää kertakäyttöastioiden kulutusta ja tarjoaa asiakkaalle helpon tavan tehdä ekoteko. Kokeilu tukee EU:n tavoitteita luopua kertakäyttöastioiden kulutuksesta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Suunnittelutoimiston avulla olemassa olevista kestoastioista pyritään luomaan yhtenäinen mallisto ja omalla brändillä tyylitelty kokonaisuus. Kestoastioiden panttijärjestelmä otetaan käyttöön vantaalaisissa kohteissa koronaepidemiaan liittyvien toimenpiteiden helpotettua viimeistään syksyllä. Vantaan kaupungin Elinkeinopalvelut auttavat löytämään kokeiluun mukaan otettavat ravintolat, kahvilat tai ruokalat ja tämä toteutetaan mahdollisesti siten, että se tukee FiksuAssa -hanketta, jossa Vantaan kaupunki on mukana. FiksuAssa -hankkeessa kehitystoimet kohdistetaan asemanseuduille, rautateiden varrelle. Panttijärjestelmän laajentaminen asemanseuduille, radan varrella toimiviin toimipisteisiin tuo lisäarvoa junamatkustajien näkökulmasta, kun yhdestä pisteestä mukaan napatun takeaway-astian tai -kahvimukin voikin palauttaa junamatkan päätteeksi toisella asemalla ja saa panttimaksun takaisin. Kestoastioiden panttiärjestelmää muokataan yhdessä Vantaan kaupungin edustajan kanssa palvelumuotoilun keinoin ja pyritään vakauttamaan sen toiminta pysyväksi viimeistellyksi toimintamalliksi.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat projektipäällikkö Johanna Kohvakka sekä Vantaan kaupungin Elinkeinopalvelut yhteistyössä myöhemmin valittavien kohdeyritysten kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 10.000 eur, ja sillä kustannetaan palkat, suunnittelutoimiston palkkio, tilattavat uudet astiat ja niiden tarroitukset, esitteiden suunnittelu ja toteutus sekä muuta viestintää.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun toteutuksesta vastaa Johanna Kohvakka, joka onnistuneesti starttasi panttijärjestelmän laajentamiseen tähtäävän pilotin viime vuonna ja on käytettävissä tähän hankkeeseen täysipäiväisesti. Vantaan kaupungin Elinkeinopalvelut tarjoavat kokeiluun palvelumuotoilun osaamista ja mahdollisesti viestinnän suunnittelua sekä auttavat löytämään kohdeyrityksiä, joissa toiminta pilotoidaan. Tarvittaessa materiaaliteknisenä asiantuntijana toimii TkL Liisa Lehtinen, joka työskentelee materiaalitekniikan yliopettajana Turku AMK:ssa. Kohvakka ja Lehtinen julkaisivat vuosi sitten kirjan “Hyvä, paha muovi”. Kirjassa he esittävät yhtenä hyvänä ratkaisuna kertakäyttökulutuksen mukanaan tuomiin ongelmiin panttijärjestelmän laajentamista take-away -astioihin.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Odotamme kokeilun tuovan lisää tietoa siitä, mihin suuntaan pantillisten takeaway-astioiden järjestelmää tulee kehittää. Toivomme myös, että kokeilun kautta idea saa lisää näkyvyyttä ja siten herättää ravintola- ja kahvilatoimijoiden sekä kunnallisten ruokapalveluiden mielenkiinnon. Tuloksia seurataan yhteistyöhön ryhtyvien toimipisteiden määrällä ja kerätyllä palautteella.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Vantaan kaupungin Elinkeinopalvelut tukevat kokeilua tarjoamalla palvelumuotoilun osaamista, mahdollisesti viestinnän suunnittelua sekä auttavat löytämään kohdeyrityksiä, joissa toiminta Vantaalla pilotoidaan.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu sai viime vuonna ympäristöministeriön rahoitusta tätä samaa kanavaa pitkin, ja sen avulla projektille luotiin hyvä perusta. Tuottoja tulee pikkuhiljaa, kun uusia ravintoloita tulee mukaan, mutta koska astioiden hinta täytyy pysyä asiakkaille kohtuullisena eikä astioita niiden pitkäikäisyydestä johtuen suuria määriä per toimipiste tarvita, ei myöskään katteella tällä hetkellä pystytä toimintaa kehittämään tai vaikkapa palkkoja maksamaan. Tämän vuoksi ympäristöministeriön tuki olisi merkittävä tämän hankkeen etenemiselle.