COP 7,5 | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

KokeilutTuotesuunnitteluAsuminenIlmastonmuutos

776 katselukertaa

Kokeilu on luotu 08.04.2018

Pentti Pikkupeura

COP 7,5

Moniportaisen lämpöpumpun testaus osana energiamurrosta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ilmastonmuutos Tehokas lämpöpumppulämmitys on tehokkain tapa myös olemassa olevien rakennusten lämmittämiseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vähentämällä kerrostalojen lämmityksestä aiheutuvat päästöt murto-osaan nykyisestä. Rakentamalla koelaitos jossa laskelmani ja simulaatioiden tulokset todennetaan. Tämän jälkeen käytännön kenttäkokeessa todetaan syntyneet säästöt. Syksy 2018 - kevät 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Redu, Lapin oppimiskeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu sekä paikalliset yritykset.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

100 000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Osaamista lämpöpumppujen valmistuksesta ja testaamisesta sekä tarkoitukseen sopivat tilat ja laitteet.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

08.04.2018

Suomessa on 30 000 kerrostaloa ilman poistoilman lämmön talteenottoa.

Maailmassa sopivia taloja on miljoona!Tällä hetkellä näihin tarjotaan lämmöntalteenoton ja maalämpöpumpun yhdistelmää.


Suorahöyrysteisellä, moniportaisella lämpöpumpulla voidaan päästä paljon parempaan energiatehokkuuteen.Nykyisen ratkaisun (LP) lämpötilaero on esimerkissä 40 astetta. Moniportaisessa lämpöpumpussa kunkin pumpun lämpötilaero on vain 25 astetta.
Tällöin COP eli lämpöpumpun lämpökerroin paranee 4,8:sta 7,5:een.

Tämä tarkoittaa 40% pienempää sähkönkulutusta.Puun polton CO2 päästöt ovat noin 150kgCO2/MWh 20 vuoden tarkastelussa.

100 vuoden tarkastelujaksolla kasvava metsä ehtii tasata nopean polton päästöt.


Sähkön keskimääräinen päästökerroin on noin 200kgCO2/MWh.


Kun lämpöpumpun COP=7,5, tuotetun lämmön päästö on vain:


200 / 7,5 = 27 kgCO2/MWh eli todella pieni verrattuna polttamalla tehtyyn lämpöön.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit