Diabeteksen ennaltaehkäisy paremmalla vuorokausirytmillä | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

NuoretTerveysElämänhallintaPalvelumuotoiluDiabetes

1407 katselukertaa

Kokeilu on luotu 17.05.2019

SleepCircle Oy

Diabeteksen ennaltaehkäisy paremmalla vuorokausirytmillä

Nyxo -mobiilipalvelun ja valmennuksen avulla yksilö voi paremmin hallita uni- ja päivärytmiään sekä parantaa elintapojaan. Tässä kokeilussa haluamme kehittää ja kokeilla kyseisen palvelun mahdollisuuksia torjua 2-tyypin diabetesta. https://www.helsinki.fi/en/news/health-news/sleepcircle-a-research-based-solution-for-controlling-the-sleep-rhythm https://twitter.com/HelloNyxo https://www.linkedin.com/company/18941677/admin/ http://nyxo.fi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Näemmä isona ongelmana 2-tyypin diabeteksen ehkäisyssä olevien keinojen sirpaleisuuden. On monia erilaisia digitaalisia terveyden ja hyvinvoinnin palveluita, jotka kuitenkin useimmiten keskittyvät yhteen osa-alueeseen kuten uneen, stressiin, ravintoon tai liikuntaan. Näemmä että 2-tyypin diabeteksessä ennaltaehkäisyssä auttaa näiden kaikkien tasainen yhdistelmä. Uskomme että ongelma diabeteksen ehkäisyssä on tasapainoiseen käyttäytymisen muutokseen keskittyvien palveluiden puute. Kokeilusta halutaan oppia, onko päivärytmin hallintaan suunnitellussa sovelluksella ja 2-tyypin diabeteksen riskiryhmille suunnitellulla valmennusohjelmalla apua unirytmin säätelyyn sekä painonhallintaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kehittämämme Nyxo sovellus tarjoaa henkilökohtaista uni- ja päivärytmin hallintaan ja korjaamiseen keskittyvää valmennusta. Valmennus on automatisoitua ja perustuu käyttäjästä kerättyyn uni, liikunta ja ruokailudataan. Tämän datan perusteella käyttäjälle rakennetaan henkilökohtainen 4-viikkoinen valmennusohjelma joka pureutuu ensisijaisesti unirytmin korjaamiseen mutta myös elintapojen ajoittamiseen, stressin vähentämiseen, sekä esimerkiksi liikunnan lisäämiseen ja sen oikeanlaiseen ajoittamiseen yhdessä ruokailujen kanssa. Tämän kokonaisvaltaisen käyttäytymistä ja elintapoja saadaan muutettua terveellisemmiksi pienillä teoilla. Tässä kokeilussa keskittyisimme valmennusmateriaalin kehittämiseen ja testaamiseen niin, että se paremmin vastaisi 2-tyypin diabetekseta jo kärsivien tai riskiryhmässä olevien tarpeisiin. 2-tyypin diabetesta pystyttäisiin siis vähentämään kokonaisvaltaisella valmennuksella. Aiomme testata tätä uutta 2-diabetekseen ehkäisyyn keskittyvää kokonaisvaltaista valmennusohjelmaa antamalla Nyxo-sovelluksen valitulle testiryhmälle käytettäväksi. 4-viikkoisen testijakson aikana sovellus antaa automaattisesti valmennusta käyttäjien elämäntapojen ja käyttäytymisen muutoksen fasilitoimiseksi. Käyttäjät saavat siis henkilökohtaista apua esimerkiksi oman uni- ja päivärytminsä korjaamiseen, ruokailun ajoittamiseen, liikunnan ajoittamiseen ja lisäämiseen sekä stressin vähentämiseen. Pyrimme ajoittamaan kokeilun 1-8.-30.9.2019 välille. Kokeilun pituus olisi kokonaisuudessaan noin kaksi kuukautta, joka jakautui kehitys- ja testausvaiheesiin. Kehitysvaiheen pituus olisi noin kuukausi ja testausvaiheen pituus vähintään 4 viikkoa, jotta kaikki osallistujat pääsisivät käymään valmennusohjelman lävitse. Tämän lisäksi varaisimme noin viikon testausvaiheen tulosten keräämiseen ja analysoimiseen.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa SleepCircle Oy. Kokeilussa käytettävän Nyxo univalmennuspalvelun on kehittänyt SleepCircle Oy ja yritys vastaa myös kokeiluun sisältyvästä lisäkehityksestä. Ennen pilotointia SleepCircle Oy selvittää myös sopivan pilottiryhmän ennen kokeilun aloittamista.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Olemme jakaneet projektin kustannukset seuraavasti: Kehitysvaihe: 6000€ sisältäen uuden II-tyypin diabeteksen ehkäisyyn keskittyvän valmennusmateriaalin kehityksen ja implementoinnin Nyxo -sovellukseen. Kehitysvaiheen kuluihin kuuluvat tarkemmin eriteltynä valmennusohjelman sisällön (multimediasisältö) tuottaminen ja tämän materiaalinen koodaaminen osaksi Nyxo -sovellusta. Käytämme kehitysvaiheiden kulujen kattamiseen myös omaa rahoitusta noin 2000€ edestä, jolloin kokeiluun haettavasta rahoituksesta hyödynnettäisiin 4000€ kehityskuluihin. Testausvaihe: 3500€ sisältäen sovelluksen markkinoinnin, käyttäjien ohjeistamisen ja diabetes-valmennuksen pilotoinnin 10-20 käyttäjällä neljän viikon aikana. Neljän viikon aikana tarjoamme valmennukseen osallistuville käyttäjä- ja teknistä tukea, sekä korjaamme mahdollisesti ilmenneitä ongelmia. Testausvaiheen lopuksi koostamme raportin kokeilun kulusta, opeista sekä suunnitelman seuraavista askeleista.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

SleepCircle Oy:lla on vahva osaaminen uni- ja päivärytmin korjaamisen valmentamisesta ja henkilökohtaisten digitaalisten valmennusohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja testaamisesta. Kokeilussa käytettävä Nyxo -palvelu ja sovellus tiimin kehittämä. Tiimillä on myös vahvaa osaamista käyttäytymisen muutoksen suunnittelusta, esimerkiksi unitutkijan ja psykologin muodossa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit