Diabetestä ennaltaehkäisevien pysyvien elintapamuutosten tukeminen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Diabetes

1643 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.05.2019

V. Niskanen Oy

Diabetestä ennaltaehkäisevien pysyvien elintapamuutosten tukeminen

Tyypin 2 diabetes on iso ongelma, jota ei ratkaista yksittäisillä toimenpiteillä. Ratkaisuksi kokeilemme monitasoista ja pitkäkestoista tukea pysyville elämäntapamuutoksille. Tavoitteena on rakentaa kansainvälisesti laajeneva pysyvien elämäntapamuutosten tukemisen konsepti.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Diabetesriskiä pystytään tutkimusten mukaan melko hyvin hallitsemaan terveillä elämäntavoilla, joihin kuuluu terveellinen syöminen, säännöllinen liikunta ja riittävä uni. Elämäntapamuutosten tekeminen ei kuitenkaan ole helppoa, ja suurin osa riskiryhmästä tarvitsee siihen tukea. Ratkaistava ongelma on se, että tuen loppumisen jälkeen ihmisillä on suuri riski palata takaisin entiseen. Syynä entiseen palaamiseen on usein sekä omat tottumukset että ympäristötekijät. Esimerkiksi ystäväpiirissä on henkilöitä joiden kanssa yhteinen tekeminen ei edistä terveitä elämäntapoja tai perheen sisältä ei löydy tukea muutokselle. Suurin osa tällä hetkellä tarjottavista elämäntapamuutospalveluista keskittyy nopeisiin ja helppoihin voittoihin, jotka kuitenkin keskimäärin 90%:lla jäävät vain lyhytaikaisiksi ja johtavat entistä huonompaan tilanteeseen. Tuore tutkimus mm. osoittaa, että tiukan laihdutuskuurin jälkeen keho kerää rasvaa tuplasti nopeammin ja rasvasta on lähes tuplasti vaikeampaa päästä eroon. Me tahdomme rakentaa jatkuvan tuen mallin, joka lähtee pienin askelin kohti parempaa ja jonka avulla tuki ei lopu vaan se jatkuu eri tasoilla tarvittaessa koko loppuelämän. Koska nykyisten elämäntapamuutospalveluiden tulokset ovat kohtuuttoman heikkoja erityisesti pysyvyyden osalta, tahdomme saada oppia siitä: 1) miten monitasoinen tukeminen toimisi ja auttaako se pysyvään muutokseen 2) millainen maksukynnys ihmisillä olisi monitasoisille elintapamuutospaveluille. Kokeilussa testataan ja kerätään palautetta erilaisista hinnoittelumalleista, joiden pohjalta palvelu on tarkoitus tuotteistaa myytäväksi palveluksi. Testaamme ainakin Freemium-Premium -hinnoittelua jossa ilmaiseksi pääsee mukaan ja lisäpalvelut maksavat enemmän, ja vaihtoehtoisesti pientä kuukausimaksua automatisoitavista palveluista ja isompaa kuukausimaksupakettia jossa on mukana myös henkilökohtaista neuvontaa, tukea ja motivointia.

Miten kokeilu toteutetaan?

Idean ydin on monitasoinen tuki: 1) alussa autamme henkilökohtaisella motivoinnilla omien motiivien löytämisessä ja vahvistamisessa. 2) Muutosta tuetaan verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen pienin askelin, ja painotetaan koko ajan myös armollisuutta lipsahduksille. Näin saadaan motivaatio pysymään vaikka välillä olisikin vaikeaa. 3) Motivoituneet henkilöt ohjataan heille sopivaan viiteryhmään, jossa fasilitoimme tarvittaessa keskustelua verkossa ja järjestämme myös henkilökohtaisia tapaamisia. Tapaamisten avulla osallistujat voivat löytää uusia samassa tilanteessa olevia ja muutenkin samanhenkisiä ystäviä, jotka auttavat toisiaan terveiden muutosten aikaansaamisessa. 4) Henkilöille järjestetään jatkuvaa palautteen keräämistä sekä puhelinhaastattelulla että verkkokyselyillä, ja palautteen pohjalta saadaan konseptin jatkokehittämisen lisäksi sekä jaettua vertaisryhmätietoa muiden onnistumisesta että muistutettua asian tärkeydestä. Kokeilussa rekrytoimme raskausdiabetekseen sairastuneita tai korkeassa riskissä olevia ensisijaisesti Haminan ja Espoon Iso-Omenan äitiysneuvoloista. Valitsimme raskausdiabeetikot kohderyhmäksi sen vuoksi, että niistä tiimillä on ennestään paljon tietoa ja he ovat herkässä vaiheessa motivoitumaan pysyviin elämäntapamuutoksiin, sillä heillä muutos on jo käynnissä. Tämän ryhmän tulosten pohjalta on tavoitteena laajentaa konseptia myös muihin riskiryhmiin. Ryhmään ilmoittautuneet haastatellaan ja heille luodaan henkilökohtainen muutosohjelma. Muutosohjelma toteutetaan Campwire-koulutusalustan päälle niin, että järjestelmän automatiikan avulla saadaan muistutuksia ja tehtäviä jaettua käyttäjille. Ryhmää varten perustetaan myös suljettu keskusteluryhmä esim. Facebookiin. Ryhmä toimii sekä viestintävälineenä että aktivoivana alustana keskusteluille. Ryhmät kutsutaan myös yhteiseen tapahtumaan, jossa järjestetään sekä neuvontaa että verkostoitumista. Tilaisuudessa puhujina ovat ainakin raskausdiabetestä tutkinut lääketieteen tohtori ja elämäntapamuutoksiin ja -valmennukseen perehtynyt lääkäri. Kaikkia tasoja seurataan erillisinä ja niistä kerätään palautetta sisällöstä, vaikuttavuudesta ja hintaherkkyydestä. Kokeilun valmistelut aloitetaan välittömästi rahoituksen varmistumisen jälkeen. Osallistujien rekrytointi aloitetaan heti, ja ohjelman sisältö rakennetaan kokonaisuudessaan elokuun loppuun mennessä. Ensimmäinen ryhmä aloittaa syyskuun alussa, ja kokeilut jatkuvat lokakuun loppuun saakka.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa V. Niskanen Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti koostuu verkko-oppimisympäristön lisensseistä, oppimismateriaalien valmistamisesta (suunnittelu, käsikirjoitus, videointi, verkkoalustan valmistelu) noin 4.000 € Haastattelujen ja henkilökohtaisen tuen sekä projektinhallinnan palkat n. 2500 € Tapaamisten järjestäminen tiloineen ja puhujineen n. 1000 €.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimissä koulutusten sisällöstä ja ohjelman suunnittelusta vastaa Veera Niskanen (Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto; Personal Trainer, Trainer4You; Tason 1 fitnessvalmentaja, Suomen Fitnessurheilu ry; Level 2 Master Coach ravinto- ja elämäntapavalmentaja, Precision Nutrition; Pre- & Postnatal Coach raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten erityisvalmentaja, Girls Gone Strong Academy Liiketoiminnallisesta suunnittelusta, ansaintamallien kehittämisestä ja asiakaspalautteen hyödyntämisestä vastaa KTM Timo Kaura, jolla on pitkä kokemus kasvuyritysten aloittamisesta, kasvusta ja kansainvälistämisestä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

08.11.2019

Valmennusryhmäkokeilumme "Dumppaa raskausdiabetes" yhteenveto 5.11.2019:

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä on syytä tutkimusten mukaan kiinnittää huomiota mm. runsaskuituisten täysjyväviljatuotteiden valintaan sekä ravinnon rasvan laatuun sekä määrään, sekä ruuan energiatiheyden pienentämiseen. Hiilihydraattien määrää tärkeämpää on niiden laatu. Yleisten ravitsemussuositusten mukaisesti kasviksia tulisi saada päivittäin riittävästi, ja proteiinia monipuolisesti eri lähteistä, välttäen liiallista rasvaisten eläinkunnan tuotteiden käyttöä. Perusraaka-aineiden käyttö jalostettujen, runsaasti sokeria, valkoista jauhoa ja rasvaa sisältävien elintarvikkeiden sijaan on suositeltavaa [1]. Valmennuksessa keskityttiin erikseen jokaiseen makroravintoaineeseen jakaen tietoa hiilihydraattien, proteiinin ja rasvan eri lähteistä, sopivista määristä ja kannustettiin kurssilaisia yhdessä perheen kanssa tutustumaan uusiin terveellisiin tuotteisiin sekä ennakoimaan ja suunnittelemaan viikkotasolla terveellistä syöntiä. Lisäksi keskusteltiin ruokamääristä, kehon kylläisyyssignaalien kuuntelusta ja painonhallinnasta.

Säännöllinen liikunta vähentää insuliiniresistenssiä ja parantaa glukoositasapainoa, vaikuttaa edullisesti painonhallintaan, sydän- ja verenkiertoelimistön ja keuhkojen toimintaan, veren rasva-arvoihin ja verenpaineeseen sekä lisää virkeyttä ja hyvinvointia. Viikottain tulisi harjoitella sekä kestävyysliikuntaa, lihaskuntoa sekä tasapainoa ja notkeutta. Arkiliikunnan lisäämiseen kannustetaan [1]. Valmennuksen osana ryhmäläisille jaettiin kehon suurten lihasryhmien monipuoliseen voimaharjoitteluun kehonpainolla perustuva liikuntaohjelma, sekä neuvoja lantionpohjalihasten testaamiseen ja vahvistamiseen. Ryhmäläiset saivat tietoa nykyisistä terveysliikuntasuosituksista ja heitä haastettiin itse arvioimaan kuinka paljon he liikkuvat, vastaako määrä suosituksia, sekä itse miettimään yhdessä keinoja lisätä liikuntaa omassa arjessaan.

Unen tärkeydestä mm. sokeritasapainon säätelyssä, insuliiniresistenssin muodostumisessa, nälänsäätelyjärjestelmän toiminnassa sekä arjen jaksamisen ja palautumisen mahdollistajana annettiin tietoa ja kurssilaiset saivat tietoa unettomuuden lääkkeettömistä hoitokeinoista sekä heitä kannustettiin miettimään kuinka lisätä unen määrää haastavien vauva- ja pikkulapsivuosien keskellä.

Hyvä elämänlaatu ja psykososiaalinen tuki ovat tärkeitä voimavaroja, joiden avulla yksilöllä on paremmat mahdollisuudet jaksaa huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Motivoivalla haastattelulla ryhmätasolla autettiin valmennusryhmäläisiä löytämään heille tärkeät tekijät miksi jaksaa toteuttaa muutosta, kuten halu jaksaa arjessa lasten kanssa, ja hyvän esimerkin antaminen omille lapsille. Heitä kannustettiin valmentajan tuella miettimään itse tärkeimmät muutoskohteet omassa elämässään, sekä hakemaan tukea muutokseen perheeltä, muilta läheisiltä, sekä tarpeen mukaan terveysalan ja muilta ammattilaisilta. Yksilöllinen, omasta tarpeesta lähtevä muutossuunnitelma joka tarvittaessa joustaa arjessa, mahdollistaa todennäköisemmin pysyvän muutoksen kuin ylhäältä tullut valmis ja joustamaton ohjeistus.

 

Lähteet:

1.    Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 3.11.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi


Valmennusryhmäkokeilumme "Dumppaa raskausdiabetes" kuulumisia 1.11.2019:

Kokeiluryhmämme on päättynyt tällä viikolla.

Valmennusryhmään, jossa tavoitellaan pysyviä elintapamuutoksia, liittyi yhteensä n. 250 naista, joilla oli ollut raskausdiabetes. Tavoitteena oli ehkäistä diabeteksen kehittymistä ja auttaa naisia löytämään keinoja pitää huolta hyvinvoinnista ja terveydestä, ja tekemään omaan arkeen sopivia muutoksia elintapoihin.

Ryhmään jaettiin päivittäin lyhyitä oppitunteja mm. liikunnasta, terveellisen ruokavalion koostamisesta, unesta ja palautumisesta, sekä omien voimavarojen ja tukiverkostojen hyödyntämisessä elämänmuutoksen teossa. Oppitunteihin liittyi käytännön haastetehtävä, jolla kannustettiin ryhmäläisiä miettimään kuinka oppitunnin neuvot sopisivat juuri omaan elämään, ja haastettiin testaamaan oppeja käytännössä.Valmennusmateriaalit jäävät ryhmäläisten käyttöön ja niitä voi hyödyntää asioiden kertaamisessa, sekä niiden pohjalta pienten muutosten tekemisessä omaan tahtiin jatkossa.

Ryhmä tapasi kertaalleen Leppävaarassa ja lisäksi oli kaksi livelähetystä.

Ryhmäläisiltä pyydettiin palautetta, johon vastasi 31 ryhmään osallistunutta naista. Heidän mukaansa:

Valmennusryhmäkokeilumme "Dumppaa raskausdiabetes" kuulumisia 17.10.2019

Valmennusryhmämme on ollut käynnissä reilu 2 viikkoa.

Päätimme sulkea lopulta ryhmän uusilta jäsenpyynnöiltä, koska niitä tuli jatkuvasti vielä viime viikolla. Koimme, että kesken kaiken ryhmään liittyvä ei saa välttämättä kokonaishyötyä kurssisisällöstä ja me emme saa kokeilun lopussa validia palautetta jatkokehittämistä silmällä pitäen.


Alla hieman statistiikka ryhmästä. Ihmiset ovat olleet hyvin aktiivisia ja lisäksi olemme huomanneet, että heillä on paljon kysymyksiä aiheesta. Avoimuus ja mahdollisuus kysyä on ollut todella hyvä juttu. Äidit haluavat saada ns. oikeaa tietoa alan ammattilaisilta (tässä tapauksessa lääkäreiltä), eikä ainoastaan vertaistukea.Valmennusryhmäkokeilumme "Dumppaa raskausdiabetes" kuulumisia 1.10.2019

  • Ryhmä starttasi tänään!Valmennusryhmäkokeilumme "Dumppaa raskausdiabetes" kuulumisia syyskuulta 2019:

  • Aloimme mainostaa valmennusryhmää ja rekrytoida sinne naisia, joilla on tai on ollut raskausdiabetes.
  • Rekrytoimme heitä sekä Espoon neuvoloista esitteen avulla, että somea hyväksikäyttäen facebookin (vertaistuki)ryhmistä. Alla neuvoloita varten suunniteltu esite.
  • Ryhmän suosio yllätti meidät iloisesti. Suljettuun vertaistukiryhmäämme on ilmoittautunut yli 230 naista!
Valmennusryhmäkokeilumme "Dumppaa raskausdiabetes" kuulumisia kesältä 2019:

  • Heinäkuussa suunnittelimme raamit kurssille, aloimme työstää oppimismateriaaleja ja käsikirjoituksia videoihin.
  • Elokuussa tehtiin videoinnit valmennusmateriaaleihin ja videoiden leikkaaminen.

Ohessa muutama ote työstämistämme materiaaleista, joista näkyy myös videolinkkejä kuvaamiimme videoklippeihin.Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit