Digi kaikille | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

SyrjäytyneetKokeilutElämänhallintaMydata (omadata)Open dataOsallisuusArjenhallintaOsaaminen

565 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.09.2018

Merja Viljanen

Digi kaikille

Digitaidot on kansalaisoikeus. Päihteitä käyttävien ihmisten syrjäytyminen yhteiskunnasta uhkaa syvetä digitalisaation myötä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluaisin olla auttamassa siinä, että kaikilla kansalaisilla olisi edes välttämättömät digitaidot. Kun apua tarvitaan jo manuaalisten lomakkeiden täyttöön, niin syrjääntyneillä päihdeongelmista kärsivillä ihmisillä ei ole tarvittavaa tietoa ja taitoa osallistua digitalisaatioon. Haluaisin tehdä selkokielisen esitteen/ohjeen yleisimmin tarvittavista digitaidoista sekä järjestää kohderyhmälle näihin taitoihin ohjaavan kurssin. Esitettä testattaisiin kohderyhmällä, ja kehitetään sekä muokataan saadun palautteen mukaan. Näitä esitteitä voisi olla saatavilla päiväkeskuksissa, korvaushoidoissa, asumispalveluyksiköissä, terveysneuvontapisteissä ja esimerkiksi Kelassa ja perustasonpalveluissa. Kurssitusta digitaitoihin haluaisin myös testata kohderyhmän kanssa ja saada sitä kautta tietoa onko se mahdollista ja millä menetelmillä tavoite saavutettaisiin. Kohderyhmänä on päihteitä käyttävät henkilöt. Näillä henkilöillä ei pääsääntöisesti ole tietokoneita, mutta älypuhelimet usein löytyy ja tietokoneita on kansalaisten käytettävissä kirjastot, päiväksekukset, asumisyksiköt ym. Kursseja voisi olla asumispalveluissa, päiväkeskuksissa, terveysneuvontapisteissä, siellä missä nämä ihmiset ovat. Oppia opettamaan digitaitoja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Opetetaan taitoja yksilöllisesti, pienissä ryhmissä voimavaraistavia työmenetelmiä käyttäen. Ottaisin asiakkaat mukaan suunnittelemaan koulutuksen sisältöjä, mitä taitoja tarvitaan? Kokeillaan oppivatko päihteitä käyttävät asiakkaat digitaitoja, ja millä menetelmällä? Voisi ensin yrittää opettaa esimerkiksi sähköisen toimeentulutukihakemuksen tekemisen muutamalle kohderyhmän edustajalle ja arvioida opetusmeneelmiä yhdessä. Suunnittelun voi aloittaa heti, kurssit helmikuussa 2019 tai mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella marraskuussa ja esite valmistuisi ensi vuoden aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Voisin työparin kanssa itse toteuttaa idean ja kytkeä siitä osia opinnäytetyöhöni sosionomi yamk

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kurssin voisi pitää kahdessa eri yksikössä, niin tulisi testattua menetelmää myös toisessa ympäristössä. noin 4000e, mikäli kaksi kannettavaa tietokonetta siihen hankitaan, käytetty työaika ja osallistumispalkkiot sekä tarjoilut.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

14.09.2018

Digitaitojen osaaminen on ylätavoite. Digikurssit ja esitteen kehittäminen yhteistyössä kohderyhmän kanssa, olisi käytännön tavoite.

Menetelmänä olisi motivointi ja osallistaminen, kurssitodistus ja ahkeruusraha, jota voi maksaa tietyn summan ilman että se vaikuttaa muihin tukiin tai etuuksiin.

Osallistaminen ja yhdessä tekeminen sekä siihen motivointi on haaste, jota haluaisin kokeilla. Muutama tärkein digitaito valitaan ja kouluttajana voi periaatteessa toimia kuka tahansa joka osaa kyseisen taidon ja ymmärtää kohderyhmän haasteet.


Opetuksessa käytetään voimavaraistavia menetelmiä, jotka tukevat osallisuutta ja sosiaalista kuntoutumista.


Kurssin ja esitteen suunnittelu, motivointi, rekrytointi, sitouttaminen, arviointi ja johtopäätökset kuvataan siten, että se on mallinnettavissa.
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit