DIGIAJAN TUOTANTOPUISTO -PROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

407 katselukertaa

Kokeilu on luotu 05.01.2018

Esko Sääskilahti, Centria tutkimus ja kehitys

DIGIAJAN TUOTANTOPUISTO -PROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN

Sievissä ja sen ympäristössä on kansallisestikin vahva teollisuuskeskittymä. Sievin kunta ja alueen suurin yritys Scanfil Oyj alkoivat pohtimaan miten tällainen vahva keskittymä saataisiin uudistumaan ja menestymään uusien tuotantoteknologioiden ja digitalisaation käynnistämässä rajussa muutoksessa sekä synnyttämään uusia tuotannollisia start-up –yrityksiä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ongelma, johon haluttiin tarttua, on, miten Sievin alueen vahva teollisuuskeskittymä saataisiin ripeään uudistumiseen vastaamaan digitalisaation ja teollisuuden neljännen vallankumouksen (Industry 4.0) tuomiin haasteisiin sekä synnyttämään uusia tuotannollisia start-up –yrityksiä. Haluttiin oppia lisää, miten alueen pk-yritykset ovat tiedostaneet tuotantoteknologioiden voimakkaan muutoksen ja digitalisaation avaamat mahdollisuudet. Haluttiin varmistaa, että yrityksillä on tulevaisuuden menestyksen rakentamiseksi aktiivisessa vaiheessa olevia kehittämistarpeita ja ongelmia. Haluttiin oppia, voidaanko Digiajan Tuotantopuiston kaltaisella osaajaverkostolla ratkaista näitä yritysten tulevaisuuden haasteita. Haluttiin oppia Ruotsin mallista, miten suuret kansainväliset yritykset voivat olla aktivoimassa ja kehittämässä uusien tuotannollisten yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Sievin kunta ja Scanfil Oyj ideoivat keväällä 2015 aloitteen Sievin Alueellisesta Tuotantopuistosta. Ylivieskan seutukuntayhdistys lähti nopeasti mukaan kehittämisprosessiin. Idealle haettiin rahoitus Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta esisuunnitteluprojektille, jonka tavoitteena oli kartoittaa toiminnan perusteet ja luoda toimintamalli. Toimintamalli luotiin ja nimeksi muutettiin toiminnan luonnetta ja laajuutta paremmin kuvaava ”Digiajan Tuotantopuisto”. Digiajan Tuotantopuisto on uudenlainen digitaaliaikakauden tuotannollisten yritysten kehittämisympäristö. Se on yritysten, korkeakoulujen ja eri yrityskehittäjien yhteenliittymä, missä alkavat ja toiminnassa olevat tuotannolliset mikro- ja pk-yritykset saavat parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen toimintansa kehittämiseen. Toimintamallin toteuttamiseksi on kehitetty PAJAKONSEPTI. Kullakin pajalla on oma, tuotannollisen yritystoiminnan kehittämisen kannalta oleellisen tärkeä osa-alue. Jokaisella pajalla on oma vastuukorkeakoulu, joka muodostaa muiden korkeakoulujen kanssa oman alansa osaamistiimin. Näin pajaverkostosta syntyy ainutlaatuinen kokonaisuus, missä suomalainen teollisen tuotantotoiminnan teknologinen ja liiketoimintaosaaminen saadaan valjastettua mikro- ja pk-yritysten kehittämiseen. Pajaverkoston kehittämisessä on mukana kattava kokonaisuus suomalaista huippuosaamista: Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto ja Centria-ammattikorkeakoulu Kokeilulla haluttiin testata luodun toimintamallin toimivuutta sen keskeisiltä osiltaan. Ennen varsinaista kokeilua käytiin hakemassa oppia Ruotsissa toteutetusta mallista, miten isot yritykset voivat olla edistämässä uusien tuotannollisten yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Sen jälkeen toteutettiin Digiajan Tuotantopuiston pajakonseptin kokeilu järjestämällä työpajatyyppinen seminaari, jossa kaikkien kehittämisverkostoon kuuluvien ”pajojen” edustajat olivat paikalla ja yritykset voivat tulla pajoihin omien todellisten ongelmiensa tai kehittämistarpeidensa kanssa. Kokeilulla testattiin mallia ja hankittiin kokemusta ja lisää ymmärrystä mallin toteuttamiseen. Lopuksi laadittiin kehittämissuunnitelma Digiajan Tuotantopuiston toteuttamiseksi. 15.11.2016 - 30.9.2017

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Centria-ammattikorkeakoulu yhdessä Ylivieskan seutukunnan, Sievin kunnan, Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

30460 €

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Sievin kunta ja Scanfil Oyj ideoivat keväällä 2015 aloitteen Sievin Alueellisesta Tuotantopuistosta. Ylivieskan seutukuntayhdistys lähti nopeasti mukaan kehittämisprosessiin. Idealle haettiin rahoitus Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta esisuunnitteluprojektille, jonka tavoitteena oli kartoittaa toiminnan perusteet ja luoda toimintamalli. Toimintamalli luotiin ja nimeksi muutettiin toiminnan luonnetta ja laajuutta paremmin kuvaava ”Digiajan Tuotantopuisto”. Digiajan Tuotantopuisto on uudenlainen digitaaliaikakauden tuotannollisten yritysten kehittämisympäristö. Se on yritysten, korkeakoulujen ja eri yrityskehittäjien yhteenliittymä, missä alkavat ja toiminnassa olevat tuotannolliset mikro- ja pk-yritykset saavat parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen toimintansa kehittämiseen. Toimintamallin toteuttamiseksi on kehitetty PAJAKONSEPTI. Kullakin pajalla on oma, tuotannollisen yritystoiminnan kehittämisen kannalta oleellisen tärkeä osa-alue. Jokaisella pajalla on oma vastuukorkeakoulu, joka muodostaa muiden korkeakoulujen kanssa oman alansa osaamistiimin. Näin pajaverkostosta syntyy ainutlaatuinen kokonaisuus, missä suomalainen teollisen tuotantotoiminnan teknologinen ja liiketoimintaosaaminen saadaan valjastettua mikro- ja pk-yritysten kehittämiseen. Pajaverkoston kehittämisessä on mukana kattava kokonaisuus suomalaista huippuosaamista: Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto ja Centria-ammattikorkeakoulu

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Digiajan Tuotantopuiston toimintamallia kokeiltiin tuotantopuiston ideoijien ja Centria-ammattikorkeakoulun yhdessä järjestämän Digitalisaatio 2017 –seminaarin yhteydessä. Seminaariin osallistui 130 henkilöä, joista n. 30 oli yrityksistä, 40 järjestävien organisaatioiden ulkopuolelta ja 60 järjestävistä organisaatioista. Neljä yritystä varasi yhteensä seitsemän puolen tunnin mittaista pajatapaamista oman yrityksensä kehittämistarpeen käsittelemiseksi. Suuri määrä yritysten edustajia kävi tutustumassa pajojen toimintaan. Kokeilu osoitti, että yrityksillä on runsaasti kehittämistarpeita ja ongelmia, joiden ratkaisemiseksi ne näkevät tällaisen laajan ja huipputasoisen osaajaverkoston hyvin tärkeäksi. Tilaisuuden kokemukset vahvistivat aikaisemmin yritysten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta syntynyttä käsitystä Digiajan Tuotantopuiston kaltaisen, vahvasti tulevaisuuteen nojaavan kehittämisympäristön tarpeellisuudesta. Ruotsiin tehty opintomatka oli todella silmiä avaava. Scanfil Åtvidabergin tehtaassa on kehitetty vaikuttava start-up –kehitystoiminnan malli. Siinä toimiva globaali yritys tarjoaa alkaville start-upeille toimitilaa oman tehtaansa tiloista sekä mentoroi ja tukee alkavien yritysten käynnistymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Digitalisaatio 2017 –seminaarin yhteydessä annetussa lehdistötiedotteessa Scanfilin Sievin tehdas ilmoitti päättäneensä aloittaa toteuttaa vastaavaa mallia osana Digiajan Tuotantopuisto –konseptia tukeakseen start-upien syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun päätteeksi laadittiin kehittämissuunnitelma Digiajan Tuotantopuiston toteuttamiseksi. Seuraavaksi haetaan rahoitusta kaksivuotiselle kehittämishankkeelle Digiajan Tuotantopuiston rakentamiseksi ja käynnistämiseksi. Pilottialueena on Sievi ja sen ympäristö. Käynnistyshankkeen jälkeen toiminta on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi.