Digialusta urheiluseuratekstiilien uudelleenkäyttöön - seurojen ja perheiden voimaannuttaminen kiertotalouteen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Vapaa-aikaLiikuntaNuoretKiertotalousVanhemmuusKokeilutTuotesuunnitteluToimintamalliOsallisuusYhteisöllisyysResurssiviisausHarrastuksetLapsetKiertotaloushaku

1653 katselukertaa

Kokeilu on luotu 21.01.2019

Appsolute Solutions Finland Oy

Digialusta urheiluseuratekstiilien uudelleenkäyttöön - seurojen ja perheiden voimaannuttaminen kiertotalouteen

Monet vanhemmat tuskailevat lastensa harrastusten kustannuksista. Urheilutekstiilit jäävät nopeasti pieneksi eikä niille aina löydy uutta käyttäjää. Hyväkuntoisetkin vaatteet päätyvät kierrätysyritysten jälkeen roskiin. Entä jos helpottaisimme urheilutekstiilien uudelleenkäyttöä nykyteknologialla? https://paakallo.fi/2018/01/nyt-se-on-virallista-eraviikingit-on-suomen-suurin-salibandyseura/ https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Palloliitto

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Useissa urheiluseuroissa tekstiilien tuhlauskäyttö on valitettavaa arkipäivää. Urheilutekstiilit jäävät usein uudelleenkäyttämättä, ainakaan tehokkaasti. Toisaalta myös tarvetta uudelleenkäyttöön olisi, koska lapset ja nuoret kasvavat nopeasti ja seuroissa voi olla paljon vaihtuvuutta. Urheilutekstiilit ovat usein myös hyvälaatuisia ja -kuntoisia, esimerkiksi pelipaitoja saa käyttää vain peleissä, jolloin ne kuluvat vähän. Seuratekstiilit päätyvät liian usein vaatekeräykseen tai jopa roskikseen, koska niiden kierrätys koetaan hankalaksi. Toisin sanoen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, ja tämän ilmiön sivutuotteena syntyy turhaa tekstiilijätettä. Lähes vuosittaiset tekstiiliostot ovat monelle perheelle iso rahareikä, kun harrastajia ja lajeja voi yhdessä perheessä olla moniakin. Tämä vaikuttaa negatiivisesti vanhempien sitoutumishalukkuuteen ja käytännössä “pienen käyttöarvon” investoinnit kasvaville lapsille voidaan kokea ahdistaviksi: “Hieman käytetytkin tuuliasut ja pelipaidat riittäisivät.” Resurssiviisaampi käyttö tekstiileille on tarpeen. Melko vähäisen kommunikoinnin takia jopa saman seuran eri ikäluokkien joukkueiden välillä on vähän yhteistyötä. Lähinnä yhteistyö liittyy pelaajiin sekä heidän ja varusteiden satunnaisiin “lainaamisiin”. Jo kevyen selvityksen mukaan tässä kokeilussa mukana olevien seurojen joukkueissa on intressiä moniin kiertotaloutta tukeviin käytäntöihin. Seurojen sisällä (ennen kaikkea eri ikäisten ja kokoisten) joukkueyhteisöissä on nousevasti arvopohjaa ja halua toimia ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Silti, usein esteenä hyvienkin ideoiden käytännön jalkautuksen asti pääsyyn on resurssien vähyys. Ei ole ketään joka ehtisi koordinoida ”hommaa”. Tiedostamme, että tähän kuvioon liittyy ainakin kaksi haastetta. Ensinnäkin, moniin seuratekstiileihin painetaan pelaajan nimi ja/tai numero, jolloin niiden uudelleenkäyttömahdollisuudet voivat olla hyvinkin rajoitettuja. Toiseksi, käytettyjen tekstiilien uudelleenkäyttöön liittyy usein rahan vaihdanta, ja tämä voi käytännössä hankaloittaa niiden kiertotaloutta. Meillä on näihin haasteisiin hyviä ratkaisuehdotuksia, ja vaikka kuinka haluaisimme tuoda ne esiin tässä yhteydessä, joudumme kokeilun rajaamiseksi keskittymään uudelleenkäytön logiikan ja logistiikan ratkomiseen. Millä edellytyksillä seurat olisivat valmiita lähtemään systemaattisen urheilutekstiilien uudelleenkäyttöön? Kuinka pitkälle erilaisten urheilutekstiilien elinkaari kestää? Minkälaisia laskennallisia ympäristövaikutuksia uudelleenkäytöllä voisi olla (joukkue-, seura-, alue- ja valtakunnan taso)? Miten urheiluseurat asennoituvat uudelleenkäyttöön, miten se esimerkiksi vaikuttaa heidän hankintasopimuksiin isojen urheiluvaateketjujen kanssa? Miten uudelleenkäyttö käytännössä tapahtuisi niin, että kuvio lähtisi käyntiin ja pysyisi käynnissä (kriittinen massa)? Miten ja missä vaiheessa raha tulisi kuvioon mukaan? Miten konseptia voitaisiin laajentaa ja levittää valtakunnallisesti?

Miten kokeilu toteutetaan?

TUOTOKSET: Mallinnetaan kysynnän ja tarjonnan prosessit ja tehdään ehdotus toimintamalliksi. Rakennetaan mobiili- tai web-sovellusproto, jossa ”tarvitsen/luovutan” -kauppapaikka. VAIKUTUS: Arvioidaan mitkä voisivat olla käytännön vaikutuksia seura-, alue ja valtakunnan tasolla. Osoitetaan liitoille, seuroille, huoltajille ja harrastajille konkreettisesti mitkä voivat olla kokeilun käytännön vaikutukset niin taloudellisella kuin yhteisöllisellä tasolla KOKEILULLA VOIMME AUTTAA KYNNYKSEN YLI! Tahdomme inspiroida sekä mahdollistaa kokeilulla eri lajien seurojen laaja-alaista kierrätystietoisuutta ja kiertotalousajattelua. Jokainen, jolla on pieneksi käyviä tai käyttämättömiä tekstiilejä, pystyy helposti löytämään niille tarvitsijan, ja toisin päin. Tämä vapauttaa resursseja itse harrastamiseen ja liikkumiseen, joka on kansantalouden sekä nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Testataan proto käytännössä yhteistyöseurojen joukkueissa. Kokeillaan käytännössä muutamien harrastajan kanssa miten prosessi ja proto toimivat eri kohderyhmillä (tekstiilien luovuttaja, tarvitsija ja vaihtaja). 6.2.2019 - 31.5.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Appsolute Solutions Finland Oy, yhteistyössä Esport Oilers, Espoo ja FC Reipas, Lahti.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Koko budjetti 5000e, josta Tarvekartoitus 500e, Suunnittelu 1500e, mobiili/web-applimkaation toteuttaminen 2000e, Testauksen seuranta ja analysointi 1000e

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Vahva digiosaaminen, omakohtainen ja monipuolinen kokemus urheiluseuratoiminnasta usean vuoden ajalta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä ja ei. Seurat kokivat tarvetta tekstiilien ja varusteiden digitaaliselle vaihdanta- ja kierrätyskonseptille. Seuravaatteet ovat usein niin hyväkuntoisia, että niitä täytyy ja pitää voida kierrättää jollain tavalla. Erilaisia alustoja ja tapoja on kokeiltu, mutta usein ne eivät ole toimineet. Seuraomisteinen malli, jossa seurat omistaisivat tekstiilit, kiinnosti suurta osaa seuroja, mutta osa seuroista vierasti sitä, että he investoisivat pääomaa ja työtä tekstiilien omistukseen.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Urheiluseurat tiedostavat tekstiilien "hukkaongelman" mutta eivät suoraan koe sitä omakseen (osa epäilee sen tuova heille lisätyötä, vaikka hyöty olisi ilmeinen). Samoin, harrastajat ja heidän huoltajansa tiedostavat ongelman, mutta he taas odottavat että sille tehtäisiin jotain yhdessä. Opimme sen, että tarve kierrätykselle on siis olemassa ja sille on motivaatiota, mutta toimivat mekanismit puuttuvat. Opimme myös sen, että hyviä toimintamalleja on olemassa, mutta ne vaatisivat "kolmannen osapuolen" joka sitoisi seurat ja harrastajat yhteen. Vinkkeinä kokeilijoille annamme ainakin sen, että kuuntele kokeilun kohderyhmää, mutta älä pidä kokemuksia lopullisina totuuksina, koska usein pienelläkin, sopivasti puetulla ja kohdistetulla markkinoinnilla voi päästä "kriittisen pisteen" yli ja saada homman toimimaan. Tässä kokeilussa hahmottui myös hieman erilainen kuvio: aina kyse ei ole liiketoiminnasta tai hyvästä bisnesmallista, vaan yleisestä hyvästä: urheiluseuroilla ja harrastajilla ei ole paljoa ylimääräistä rahaa investoida kierrätysmekanismeihin (esim. maksaa järjestelmistä), mutta heillä on selkeä tarve ja motivaatio kierrättää ja vähentää hukkaa. Tähän voisi siis sopia yleishyödyllinen malli, joka ei (ainakaan ensi alkuun) perustu liikeideaan ja jossa ei tavoitella voittoa, vaan tähtää kokonaishyötyyn toimijoiden ja ympäristön kannalta.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Tulemme mallintamaan skaalattavan digialustan seuratekstiilien kierrätykselle seurojen sisällä ja välillä. Se huomioi mm. erilaiset tekstiilit, niiden nimikointi- ja numerointitavan, (väli)varastoinnin, kuntoarvioiden kriteeristön, käytettävät digikanavat, mahdollisen rahaliikenteen sekä kierrätykseen liittyvät omistajuudet ja vastuut. Kokeilu on sellaisenaan laajennettavissa kansallisesti ja myös kansainvälisesti. Ja silloin, kun riittävä kriittinen massa saavutetaan, tässä on myös selkeää liiketoimintapotentiaalia: seuratekstiilien digitaalinen kierrätysalusta voisi toimia ASP-mallilla, seuran ja harrastan näkökulmasta riskittömästi ja pienellä kuukausimaksulla, jolloin kynnys liittyä mukaan olisi riittävän alhainen, ja samalla suuri käyttäjämäärä takaisi liiketoiminnan järkevyyden.