Digiavusteinen ääntenlaskenta | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

1366 katselukertaa

Kokeilu on luotu 11.09.2018

Seppo Weckman Formlek Oy

Digiavusteinen ääntenlaskenta

Sähköisestä/digitaalisesta äänestyksistä on kauan puhuttu. Niissä on todella vaikeasti ratkaistavia asioita, kuten äänten ostamisen esto ja uhkailu sekä toisaalta äänen myynti. Tuomalla äänestyskoppiin digitaallista automaatiota sinetöitynä voidaan äänten laskentaa nopeuttaa ja kustannuksia vähentää äänestysoaikoilla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Nyt tämä kokeilu olisi todella tarpeen. Lyhyt altistumisaika on hyvä keino suojautua koronatartunnalta. Laitteet tuskin ehtii, mutta jo pelkästään äänestäjien tunnistaminen ja kirjaaminen viivakoodilla toisi nopeutta äänestämiseen. Viivakoodi löytyy mm. henkilö- ja ajokorteista. Viivakoodilukulaitteet ovat halpoja ja järjestelmä voi olla automaattinen tai vaalivirkailijaa auttava. Periaatteessa äänestyskutsussakin, mutta silloin se mahdollistaisi helpommin äänien myymisen. Toisaalta, jos käytetään kahta viivakoodia eli kutsussa olevaa ja henkilökorttia, päästään todella hyvään tunnistukseen. Ote päivän uutisesta: "Ruotsin parlamenttivaaleissa on tullut ilmi äänestystuloksia koskeva virhe, jonka paljastuminen kasvatti punavihreän blokin etumatkaa porvariblokkiin nähden..." Vaaleista on kulunut pari päivää eikä lopullista tulosta ole vielä saatu. Vaalien alla paljastui myös ääntenmyyntirikos. Digitaalinen automaatio nopeuttaisi ja vähentäisi virheitä huomattavasti sekä olisi 'turvallisempaa' kuin etä-äänestys.. Kun äänestys nopeutuu, voidaan lisätä kansanäänestyksiä tärkeistä asioista.

Miten kokeilu toteutetaan?

Idea sinällään ei ole uusi. Esim. Yhdysvalloissa on käytetty rei'itys menetelmää. Siinäkin on tapahtunut tulkintoja. Yksinkertainen numerotulostin, joka tuottaa optisesti luettavia numeroita, olisi hyvä lähtökohta. Tyyppihyväksytty/tarkistettu laite sinetöidään ja sillä tulostetaan numerot äänestys lapulle. Laput voidaan lukea optisesti automatisoidulla koneella. Tarvittaessa äänestyslipuketta voidaan muotoilla koneelle sopivaksi (esim. avaus). Mitä enemmän elektroniikkaa sitä suurempi houkutus voi tulla käyttää väärin laitteistoja (esim. tilastointiin). Numerotulostin voi olla vain mekaaninen. Siis lähtökohta, josta lähdetään tuottamaan uskottavaa ja luotettavaa digiautomaatiota. Kansanäänestyksien tarve tulevaisuudessa korostuu, koska 'Liike nyt'-tyyppiset epäviralliset ja ehkä tarkoituksen hakuiset kyselyt lisääntyvät. Niillä voi olla tarkoitus saada valtaa ilman vastuuta vetoamalla yleiseen mielipiteeseen.