Digikaavoitus | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

579 katselukertaa

Kokeilu on luotu 19.03.2018

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Digikaavoitus

Digikaavoitus-hankkeessa kehitetään uusia käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja digitaalista kaavoitusta varten. Tällä voidaan nopeuttaa kaavoitusprosessia muun muassa tehostamalla vuorovaikutuskäytäntöjä nykyistä monikanavaisemmiksi ja joustavammiksi eri sidosryhmien välillä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kaavoitusta, siihen liittyvää vuorovaikutusta ja tiedon esittämistä tulisi sujuvoittaa entisestään. Kaavoitusprosessi, kaavojen julkaisuformaatti ja säilytys perustuvat vahvasti vain asiantuntijoiden luettavissa olevaan materiaaliin ja tiedonhallintaan. Kaavoituksessa tuotettu selvitysmateriaali jää yleensä kertaluontoiseksi työksi ja sen tehokas hyödyntäminen tulevaisuudessa on yleensä hyvin vähäistä. Digitaalisuus tehostaa kaavoitusprosessia. Resursseja säästyy, kun kaavoitusprosessi nopeutuu. Vuorovaikutus kaavoitusprosessien osapuolten kesken lisääntyy. Kaavoitusprosessin läpinäkyvyys lisääntyy. Tiedonhallinta ja -ylläpito helpottuu. Syntyy yhdenmukainen digitaalinen arkisto, joka helpottaa kaavoitusaineiston käyttöä myöhemmin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tämän hankeen tavoitteena on luoda ja kehittää ketterillä menetelmillä ja useilla piloteilla digikaavoituksen käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja. Tällä voidaan nopeuttaa kaavoitusprosessia muun muassa tehostamalla vuorovaikutuskäytäntöjä nykyistä monikanavaisemmiksi ja joustavammiksi eri sidosryhmien välillä. Hankkeessa kehitetään myös tietokantapohjainen kaava sekä julkaisukanava FCG Digikaava, mikä parantaa tiedonhallintaa ja käytettävyyttä kaikissa sidosryhmissä. Tämä mahdollistaa myös rinnakkaisten ja alisteisten suunnitelmien laatimisen yhtäaikaisesti siten, että tieto on sitä tarvitsevien osapuolten saatavissa ja kommentoitavissa reaaliaikaisesti.Tavoitteena on, että hankkeen tulokset ja hyödyt voitaisiin siirtää myös muihin yhdyskunta-, infra- ja rakennusalan -suunnitteluprosesseihin. Tulokset valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy toteuttaa hankkeen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Digikaavoitus-hankkeessa on mukana neljä pilottikohdetta Helsingissä, Sipoossa, Oulussa ja Pihtiputaalla.