Digitaalinen opintojen etenemisen seuranta | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

NuoretKokeilutPalvelumuotoiluOsaaminenOppiminen

677 katselukertaa

Kokeilu on luotu 20.08.2019

Vantaan ammattiopisto Varia

Digitaalinen opintojen etenemisen seuranta

Hankkeessa etsittiin käyttäjälähtöisiä toimintamalleja digitaaliseen opintojen etenemisen seurantaan ja ohjaukseen. Tavoitteena oli järjestelmä, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijan opintojen edistymistä sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja hallinnointityötä. https://www.sivistysvantaa.fi/varianprojektit/artikkelit/kansallisethankkeet/does.html

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Miten toteuttaa helposti digitaalinen opintojen ja osaamisen etenemisen seuranta siten, että siitä hyötyisivät opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat. Haluttiin saavuttaa ymmärrys siitä, minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan, että digitaalinen opintojen etenemisen seurannan väline saadaan levitettyä koko Varian käyttöön.

Miten kokeilu toteutetaan?

Opintoja pystyy helposti seuraamaan reaaliajassa. Kokeiltiin ja pilotoitiin kahta eri työkalua: Workseed ja itsLearning. Toukokuu 2018 - Huhtikuu 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Varian opettajat, oppilaat ja työpaikkaohjaajat yhdessä seuraavilla aloilla: • Autoala • Hiusala • Rakennusala • Ravintola- ja cateringala • Sosiaali- ja terveysala

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Variassa tarvittiin digitaalinen järjestelmä ja toimintamalli opintojen etenemisen seuran-taan ja ohjaukseen. Kokeilun tavoitteena oli kehittää käyttäjälähtöisesti palvelu-muotoilun ja kokeilujen kautta digitaalisia järjestelmiä, niiden sisältöjä ja käyttötapaa. Tarvittiin järjestelmä, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijan opintojen edistymistä sekä opettajien, tukihenkilöstön ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja hallinnointityötä. Tavoitteena oli luoda järjestelmän käyttämiseksi toimintamalli, joka voidaan levittää koko oppilaitoksen käyttöön. Kokeilussa pilotoitiin järjestelminä Workseedia ja itsLearningia, joissa voi seurata opintojen edistymistä. Tavoitteena oli kehittää sekä digitaalisia järjestelmiä ja niiden sisältöjä että kehittää toimintamallia niiden hyödyntämiseen oppimisen seurannassa ja ohjauksessa. Kehittämistä tehtiin yhdessä eri käyttäjäryhmien kanssa. Tavoitteena oli opintojen etenemisen seurannan digitaalinen järjestelmä, joka on käyttäjäystävällinen, helppokäyttöinen, havainnollinen, joustava ja saavutettava. Kokeilussa kehitettiin palvelumuotoilun avulla opettajan, opiskelijan, tukihenkilöstön ja työpaikka-ohjaajan rooleja järjestelmien käyttäjinä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Digitaalinen ohjaaminen, etenemisen seuranta ja palautteen antaminen ovat yksi Varian meneillään olevan strategiakauden keskeisiä tavoitteita. Variassa on jo aiemmin lanseerattu nimike OPA-väline (osaamisen seurannan ja palautteen antamisen väline). Tällä termillä kokeilussa saatuja hyviä tuloksia, kokemuksia ja jalkauttamista viedään jatkossa eteenpäin. OPA-väline otetaan käyttöön 2019-2020 koko Variassa kokeilussa saatujen kokemusten perusteella suunnitelmallisesti. Tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä OPA-välineen käyttöaste kattaa vähintään 90 % sekä henkilökunnasta että opiskelijoista.