Digitaalinen paikallisvaluutta Helsinkiin | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

TyöValtioPääkaupunkiKiertotalousBlockchainTyöllisyydenhoitoHrYhteisöllisyysResurssiviisausKansantalous

447 katselukertaa

Kokeilu on luotu 09.08.2017

Arvotakomo osk

Digitaalinen paikallisvaluutta Helsinkiin

Paikallisvaluuttahankkeemme tavoittelee taloudellista osallistuutta ja yhdenvertaisuutta. Haluamme kehittää kokeilujen avulla uudenlaista paikallisrahakonseptia, joka virkistää taloutta ja edistää kestävää liiketoimintaa. http://arvotakomo.fi http://valuecraft.coop

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Paikallisrahalla voidaan auttaa tarpeita ja resursseja kohtaamaan, saada liikettä sinne, missä sitä ei nyt ole. Toisilla ihmisillä on tarve palveluille, mutta ei rahaa maksaa niistä. Hyvinvointia lisääviä, yhteiskunnallisia ongelmia ratkaisevia hankkeita ei ole helppoa rahoittaa euroilla, voisiko paikallisraha tuoda lisää mahdollisuuksia? Laajemmassa mittakaavassa, rahajärjestelmämme on suhdanneherkkä niin paikallisesti kuin globaalisti. Talousrakenne, jossa luotamme vain yhteen valuuttaan vähentää resilienssiä vaikuttaen negatiivisesti talouden kehitykseen kuin ihmisten hyvinvointiin. Maailmalla on tuhansia paikallisvaluuttoja, mutta Suomessa vain yksittäisiä, pieniä projekteja. Haluamme oppia, miten paikallisraha auttaa vastaamaan ihmisten tarpeisiin ja tuottaako se lisää hyvinvointia.

Miten kokeilu toteutetaan?

Paikallisrahoja luodaan yleensä ratkaisemaan tarpeiden ja resurssien kohtaamisen ongelmia. Paikallisvaluutat toimivat päävaluutan rinnalla usein aktivoituen juuri taloudellisten suhdanteiden kääntyessä laskuun (katso esim. Sveitsin 80-vuotias WIR). Kun paikallisrahat suunnitellaan asukkaiden kanssa yhdessä saadaan Suomen ja Helsingin kontekstiin sopivia malleja. Rakennamme riittävän viimeistellyn sovelluksen ja mobiilikäyttöliittymän, jolla kokeilu voidaan käytännössä toteuttaa. Käynnistämme pari - kolme kokeilua eri yhteisöissä, mahdollisesti hieman eri ominaisuuksilla. Testaamme rahan luontimekanismia ja kiertoa käytännössä: miten raha vastaa tarpeisiin, miten sitä käytetään ja miten se kiertää. 2018-2020

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Arvotakomo koordinoi kokeiluhanketta. Pääasiallisina yhteistyökumppaneina ovat Helsingin kaupunki ja Aalto Yliopisto.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

-

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Arvotakomo osuuskunta on kokeneiden ammattilaisten yhteisö. Sen jäsenet ovat toimineet niin mobiili- ja tietoverkkoteknologian, yhteiskuntatieteiden kuin yhteissuunnittelun alalla. Projektinhallintaosaamista löytyy mm. pankkialalta sekä teknologiasektorilta. Osuuskunnalla on jo verkostoja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, vaihdellen akateemisen yhteistyökumppaneista kaupunkiaktivisteihin.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

25.02.2018

Paikallisvaluutta helpottaa vaihtoa: se elävöittää paikallistaloutta ja hyödyntää kaupunkilaisten osaamista ja voimavaroja sosiaalisten verkostojen kautta. Tavoitteena on parantaa mm. vähävaraisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Valuutta voi toimia, esimerkiksi, vastuullisempana vaihtoehtona pikavipeille, jotka ovat ajaneet monia yksityishenkilöitä taloudellisiin vaikeuksiin viime vuosina.

Digitaalinen paikallisvaluutta toimii vaihdon välineenä eurojen rinnalla niin yksityisten kuin yritysten ja yhteisöjen kesken. Kokeiluissa valuutta on yhteisön jäsenten yhteisessä omistuksessa, ei yhden toimijan käsissä kuten perinteisessä pankkitoiminnassa. Valuutta ja vaihto perustuvat toimijoiden keskinäiselle luottamukselle.

Paikallisrahaprojektit ovat perinteisesti lähteneet joko paikallishallinnon tai aktivistiryhmien parista. Helsingin kokeiluprosessin rakenne suunnitellaan niin että ainakin osassa kokeiluja näiden näennäisesti erillään olevien toimijoiden voimavarat yhdistetään. Kokeilut alkavat sekä top-down että bottom-up, jopa yhden kokeilun sisällä pyrkien lieventämään vastakkainasettelua, koska lopulta olemme saman talousjärjestelmän armoilla.

Kokeilussa rakennetaan digitaalinen alusta, joka tukee paikallisvaluutan käyttöä. Käyttäjät vahvistavat ja tallentavat vaihdot puhelimiensa kautta. Toteutuksessa on mahdollista käyttää esim. smart ledger tai blockchain-teknologiaa.

Paikallisvaluuttoja on ollut käytössä mm. Brittein saarilla, esim. Bristolissa, jo pitkään. Myös Grenoblen kaupunki ja Barcelona ovat aloittaneet vastaavia kokeiluja viime vuosina.


Photo by Ray Hennessy on Unsplash

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit