Digitalisaatio mallien verkkopalvelu | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

TekoälyIot (esineiden internet)Virtual realityRobotiikka

552 katselukertaa

Kokeilu on luotu 01.05.2018

Tapio Rinne

Digitalisaatio mallien verkkopalvelu

Tekoäly, virtuaalitila, robotiikka, iot, digitalisaatio; verkossa toimii jo aktiivisia sosiaalisen median ryhmiä joissa käsitellään näitä kehittyviä aiheita. Näiden tueksi ja taustaksi on kiinnostusta tuottaa avoimia verkkopalveluita johon kootaan pysyvämpää näitä tietoa niille jotka haluavat aiheisiin tutustua ja linkkejä avoimiin tietolähteisiin joista aiheesta löytyy lisätietoa. Kokeilun kohteena on tunnistaa verkkopalvelun rakentamiseen pilvipalveluita joissa on tekoälyn ominaisuuksia ja kokeilla miten näitä voidaan soveltaa verkkopalvelun rakentamisessa. http://www.tietorakenne.com/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Verkkopalvelu jossa tietoa ja viittauksia avoimiin tietolähteisiin kehittyvien alojen omatoimisesta soveltamisesta aiheissa kuten digitalisaatio, tekoäly, robotiikka, virtuaalitodellisuus ja esineiden internet. Kokeilun kohteena on soveltaa verkkopalvelun rakentamisessa suoraan pilvipalvelua jossa on käytettävissä tekoälyn sovelluksia sekä rajapintoja ja tunnistaa miten näitä on sovellettavissa verkkopalvelun rakentamiseen. Tulisi kokeilla missä muodossa tuotettu tieto parhaiten täydentäisi ryhmien toimintaa ja luoda malleja miten organisaatiot voivat osallistua avoimissa alustoissa tiedon tuottamiseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Avoin verkkopalvelu muodostaisi pysyvän lähteen johon voi linkittää tietoa ja linkkejä. Sosiaalisen median sivustojen keskustelut ovat hyvä tapa seurata ajankohtaisia aiheita ja keskustella näistä, mutta hyvät ideat häviävät sieltä melko nopeasti uuden tiedon alle. Verkkopalvelu tulee olla moderoitu ja toimitettu, muodostaen itsenäisen tietolähteen joka on riippumaton some sisällöstä. Osallistuminen ja kommentointi tapahtuu ehdelleen eri aiheisissa sosiaalisen media ryhmissä. Kesä 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Käytännössä sivuston ylläpitoon tarvitaan jotain aktiivisia henkilöitä ja organisaatioita jotka pitkäjänteisesti vastaavat sisällön ylläpidosta. Käytännössä tämä voi olla yksityishenkilö tai yritys. Tässä kokeilussa sivuston voi tuottaa startup yhtiö Ajatelma Solutions Oy.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Perustaminen tarvitsee noin 4-8 viikkoa työaikaa ja sitoutuminen pitkällä aikavälillä aina vuosittain. Verkkopalvelun alusta ei maksa paljon, mutta työn arvo noin 5000 eur.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Idean taustalla Tapio Rinne on pitkän linjan IT alan asiantuntija ja useiden some ryhmien perustaja sekä ylläpitäjä: tekoäly, virtuaalitila, esineiden internet, robotiikka. IT-alan startup yrityksen Ajatelma Solutions Oy perustaja ja omistaja. Projektiin otetaan mukaan muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

01.05.2018

Suomessa kaivataan ratkaisuja digitalisaation, avoimen datan, esineiden internetin, virtuaalitilan, tekoälyn ja robotiikan kaltaisiin aiheisiin - kaikilla mahdollisilla toimialoilla. Näistä aiheista on sosiaalisessa mediassa aktiivisia ryhmiä ja näiden lisäksi olisi tarve luoda verkkopalveluita joista aiheista löytyisi pysyvää tietoa ja linkkejä aivoimiin tietolähteisiin.

Näistä uusista aiheista jos olisi käytettävissä avoin verkkopalvelu, josta saisi tietoa yleisesti käytetyistä malleista tämän kaltaisten järjestelmien kehittämiseksi - helpottaisi tämä aiheisiin perehtymistä ja nopeuttaisi näitä koskevien hankkeiden kehittämistä kun olisi vapaasti käytettävissä olevaa tietoa mitä nämä tarkoittavat, miten pääsen itse soveltamaan näitä omissa tehtävissäni ja mistä löydän aiheista lisätietoa.

Verkkopalvelu, josta saisi selkeässä muodossa ajantasaista tietoa näistä uusista aiheista olisi avoimesti käytettävissä aiheiden opiskelussa, tutkimuksessa, yritysten toimintojen kehittämisessä sekä omatoimisesti henkilökohtaisten tietojen ja taitojen kehittämisessä.

Toteutus tulisi olla yhdistelmä asianmukaisesti toimitettua sisältöä jotta verkkopalvelun laatu ja sisältöjen valinta olisi johdonmukaista - sekä lisäksi avoimesti verkoston kehittämiseen osallistuvien henkilöiden tuottamaa sisältöä, käyttäen useita hyväksi havaittuja osallistumien menetelmiä muista verkkopalveluiden muodoista kuten kommentointia, joilla voidaan erotella muista tärkeämpiä ja yleishyödyllisempiä ratkaisuja.

Kokeilun kohteeksi osana tämän verkkopalvelun kehittämistä on tarkoitus kokeilla soveltaa Microsoft Azure pilvipalvelua verkkopalvelun alustana ja tunnistaa siitä tekoälyn rajapintoja ja sovelluksia joita voidaan soveltaa verkkopalvelun rakentamisessa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit