Ecoimago-arvonta/palkitseminen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Kiertotaloushaku

1739 katselukertaa

Kokeilu on luotu 17.12.2018

Seppo Weckman Formlek Oy

Ecoimago-arvonta/palkitseminen

Pullon palautukset toimivat hyvin. Siinä kierrätys motivoidaan panttien avulla. Kierrätys voidaan motivoida myös arvottavien palkintojen avulla. Palkinnot perustuvat imagomainnonnan arvoon.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ensisijaisesti kierrätyksen motivoinnin. Sen kautta mm. muovien ja tekstiilien toimivan kierrätyksen. Ilman oikeita asenteita kierrätys on vain puheenaihe. Vain motivoituneet henkilöt ja yritykset voivat toteuttaa riittävän tarkan/täydellisen materiaalilajittelun. Useita teknisiä ratkaisuja lajitteluun ja uudelleen käyttöön on jo olemassa. Vain hyvin jaoteltua kierrätysmateriaalia voidaan turvallisesti ja taloudellisesti käyttää parhaalla tavalla. Tekniikka ei siis ole esteenä, jos asenteet ovat kohdallaan. Vastaavasti ylimmät kierrätysportaat ovat turhia, jos ei ole motivaatiota kierrättää. Aloitus ja jatkuvuus - ilman aloitusta ei ole jatkuvuutta. Aluksi nopeimmat mukaan lähteneet yritykset erottautuvat positiivisesti muista ja pitävät yllä ekologista toimintaa tulevaisuudessakin. Myöhemmässä vaiheessa, kun suurin osa on mukana, kierrätyksen omaksumisen laiminlyöneet erottuvat negatiivisesti. Arvonnoiden tietoiskuilla ja kyselyillä voidaan päätellä / oppia / optimoida kierrätysvaikutuksia ja -valintoja. Tunnistaa tarvittava/tehoava motivaatio. Millaisilla palkinnoilla päästään parhaimpaan tulokseen?

Miten kokeilu toteutetaan?

Pullojen pantti on varsinkin Suomessa hyvin ja onnistuneesti toteutettu. Esimerkiksi muovipulloille/-pakkauksille panttikierrätys on liian kallis ja vaikeasti toteutettavissa. Pakkausalan toimijoita on valtavasti enemmän kuin juomateollisuudessa ja materiaalit vaihtelevat. Pakkausmenetelmien vaihtaminen on kallista. Panttien ja kierrätyksen arvo yhdelle kuluttajalle on merkityksetön. Motivaation kannalta arvonta voi tuoda 'riittävän' korvauksen ja sysäyksen alkaa kierrättämään. Panttien sijasta jokainen muovipakkaus on arvonta-avain, jolle on valmistettu Ecoimago-palautuspisteitä. Pakkauksissa on usein EAN-koodi mukana, jota voidaan hyödyntää. Lisäavaimilla voidaan arvontaa oikeudenmukaistaa ja helpottaa. Palautuspisteiden ja arvonnan toimintatapa on toistaiseksi liikesalaisuus, johon ratkaisu ja komponentit ovat jo olemassa. Pakkaus tai tuote voi toimia myös kanta-asiakkuusavaimena. Voidaan myös hyödyntää tekoälyä kiertotaloudessa. Imagomainonta-ratkaisu sopii moneen kierrätysmateriaalin, kuten myös tekstiileihin. Imagomainonnat (so. yritykset, jotka haluavat korostaa omaa vastuullisuuttaan) rahoittavat palkinnot. Jo nyt vastuullinen toiminta on yritysten imagon mukaista. Se selviää googlaamalla: vastuullinen toimija. Arvonta/palkitsemis-järjestelmään kuuluu myös portaali, joka jakaa kierrätysneuvontaa ja uusiokäyttövihjeitä. Portaali perustuu älykkääseen rakennehakukoneeseen. Siksi sieltä voidaan etsiä oikea vihje tuotteelle lukemalla tuotteen EAN-koodi (esim. kotona älypuhelimella). Yksi palkintovaihtoehdoista voisi olla "arvontojen arvonta" eli palkintona osallistuminen Veikkauksen peleihin. Imagomainostaja maksaa pelit. Siinä voidaan hyödyntää myös Veikkaus-korttia. Vaatii yhteistyön Veikkauksen kanssa. Kokeillaan imagomainonnan / -arvonnan vaikutusta kierrätyksen lisäämiseen ja lopputavoitteiden saavuttamiseksi. Saadaan polkuun, joka vie lopputavoitteeseen, lähtöporras valittujen tuotteiden esim. kosmetiikkatuotteiden valmistajien/maahantuojien kanssa. Osallistumista ja vaikutusta voidaan mitata. Saadaan selville mikä on tehotonta ja mikä toimii. Voidaan kokeilla mm. sekä arvonta-avainta että kanta-asiakasavainta, joiden yhteydessä näytetään tietoiskuja. Samoin voidaan suorittaa kilpailujen yhteydessä kyselyitä. Ecoimago on kohde-/materiaaliriippumaton ratkaisu. Tässä kokeillaan muovipullopakkauksia, mutta esim. tekstiilikierrätystä voitaisiin kokeilla vastuullisen vaateketjun kanssa. Kokeilun tarkoitus ei ole vielä varsinaisesti kierrättää materiaalia vaan tulevaisuudessa optimoidaan imagomainontakierrätyspisteet kokonaiskierrätyksen tavoitteiden perusteella. Tavoiteltava kokeilupaikka voisi olla Espoossa Iso Omena -kauppakeskus ja siellä City-Market tai Prisma. Prototyyppinen toimiva arvontapiste voidaan toteuttaa n. 2 - 3 viikossa. Jonka jälkeen välittömästi kokeiluajan kesto - mielellään vähintään kuukausi.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Suunnittelu ja tietotekninen toteutus Formlek Oy. Oheislaitteiden suomalaiset valmistajat. Kokeilun palkintojen kustantajat eli imagomainostajat sekä kokeilupaikka (kauppakeskus?) 'kilpailutetaan' sinä aikana ( 2 -3 vk), kun laitteistoa valmistetaan.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Ratkaisun kokeiluun riittää 5000 €, jolla voidaan toteuttaa yksi laitteisto valituille muovipulloille/pakkauksille ja rahoittaa testiaikaiset käyttökustannukset. Summa sisältävät kierrätysinfo ja -vihjeportaalin, joka perustuu älykkääseen hakupalveluun. Sivuston arvo on 1000€. Kokeilun jälkeisessä jatkovaiheessa laitteistoa kehitetään lajittelevaksi ja parannetaan käyttömukavuutta. Jatkovaiheen kulut muodostuvat ensisijaisesti pisteiden lisäämisestä sekä lisäkehityksestä ja markkinoinnista. Lopputavoitteena on, että Ecoimago-pisteitä lisätään ja ylläpidetään imagomainonnan tuloilla.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Formlek Oy tietotekninen osaaminen sekä suomalainen 'jätemyllyn' suunnittelija ja informaationäyttöjen valmistaja/toimittaja.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu on sinällään täyttänyt tavoitteet. Motivaation tarve, jotta kuluttajat lajittelevat ja kierrättävät on suurta ja sitä voidaan parantaa palkitsemalla. Kokeilu on tuonut paljon tietoa myös puutteista ja haasteista, joita vielä pitää ratkaista ja parantaa. Aikataulullisesti kaikkea suunniteltua en ehtinyt testaamaan.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

"Mitä kokeilusta halutaan oppia?" kohdassa olleet tavoitteet täyttyivät. "Mitä odotatte oppivanne kokeilusta?" Muut toteutui, mutta tekoälyn hyödyntäminen tuli vain mukaan kotisivuille: Poiminnat-välilehti. Sen käyttöä ei ehditty laajemmin kokeilla. Tuloksia: 1. tulos: Palkintojen pitää olla riittävän arvokkaita, jotta saadaan jatkuvuutta. Pienillä on vain kertavaikutus. Parpa Oy, joka järjestää arpajaisia pullonpalautusautomaateilla, on tullut samaan tulokseen, koska sillä kaksi suurinta palkintoa ovat yksi 100 000€ ja neljä 1 000 € lahjakorttia. Tosin se keskittyy vain kauppoihin (LIDL ja K-Ruokakaupat). Ecowinwin-arvonta poikkeaa Parpa-arvonnasta, sillä Ecowinwin-arvonta on täysin skaalautuva arvontatapojen ja yrityskoon mukaan sekä palkintona voi olla yrityksen omia tuotteita. Mukana oli uusiomuovia käyttävä Orthex. Yksi osallistuja kiteytti: "Pääpalkintona pitäisi olla auto ja päivä- tai viikkopalkintoina sähköpyöriä." Fiksu Assa -päivänä 15.5.2019 tutkin arvonnan merkitystä Aalto-yliopiston metroasemalla. Vertailu kohteena vuosi sitten tehty vastaava kokeilu Leppävaaran asemalla. Silloin houkuttimena oli tarjoukset: Kävijöistä, jotka ottivat arvontalapun vastaan, 94% kävi arvontasivulla / tarjouksissa luku oli 48%. Arvonnassa katsottiin keskimäärin 1,7 sivua / tarjouksissa keskimäärin 6,6 sivua. Yhteenveto: Arvonta tuo noin kaksi kertaa varmemmin kävijöitä sivustolle. Vastaavasti tarjouksissa sivuja katsotaan n. neljä kertaa enemmän kuin arvonnassa. Kokeilu osoitti sen, että tarjoukset ovat hyvä vaihtoehto palkinnoille, jos palkinnot ovat pieniä. Todennäköisesti tehokkain tapa (ei ehditty testata) olisi yhdistää arvonta ja tarjoukset. 2. tulos: Kiinnostuneita yrityksiä löytyy helposti googlaamalla vastuullisuus tai ympäristöluokitus. Work Pilots / Jaana Rydenfelt tekemässä kartoituksessa, joka kohdistettiin toimitusjohtajille ja markkinoinnista vastaaville, kaikki uskoivat vastuullisen mainonnan lisääntymiseen ja hyötyyn. Keskimääräinen keskusteluaika n. 10 minuuttia. Markkinoita on, kun saadaan osaava markkinoija/myyjä. Opit lähinnä epäonnistumisten kautta: Tähän mennessä tärkein oppi on ollut ihmisten käyttäytyminen arvontatilanteissa. Ihmisiä kiinnostaa sivustolla enemmän arvonta kuin tietoiskut ja mainokset. Sivujen keskimääräinen katselu aika oli 1min. 50 sek. Minimiaika 1 min ja maksimi aika 10 min. Tavoitteena on huomion (mainokset ja markkinointi) saavuttaminen, josta yritykset maksavat. Keskimääräistä katseluaikaa pitää kasvattaa kehittämällä arvontasivuston sisältöä. Tämä kokeilu mahdollistaa ratkaisun kehittämisen. Arvonnan huomioarvo pitää saada paremmaksi kuin ’tavallisten’ mainosten arvo on verkkosivuilla. Yrityksillä on halua näkyä vastuullisena toimijana. Esim. kauppakeskukset arvostavat korkealle LEED-ympäristöluokituksen. Mutta heillä ei ole hyvää mittaria, kuinka sitä voitaisiin mitata eli tietoa ihmisten ekologisesta käyttäytymisestä. Kampanjoilla sitä voitaisiin testata. Kokeilussa uskoin vahvasti arvonnan sopivan promootio -markkinointiin ja myyntiin. Näin ei testitilanteessa ollut, päinvastoin kulkijat katsoivat poispäin. Tämä todennäköisesti johtuu myös siitä, että pitää olla kokenut tuote-esittelijä ja tuotteet hyvin esillä. Infonäyttöä katsottiin paremmin, kun itse olin kauempana. Tämä tukee käsitystä, että arvontautomaatti on hyvä ratkaisu. Kokeilussa tuli myös esille, että infonäyttö pitää olla katsekorkeudella n. 1,3 m. Korkeammalla olevaa ei huomata hyvin. Toinen oppi on: Vaikka itse on ketterä, niin kaikki eivät voi olla ketteriä. Aikataulutus ja kokeilujen etenemisen nopeus oli pettymys, josta täytyy oppia. Piti ostaa valmis arvontalaitteisto. Helmikuussa kävi jo selväksi, että varteen otettavat toimijat eivät saa sitä toukokuuksi tehtyä. Yrityspäättäjien tavoittaminen ei ole helppoa. Markkinointi suunnitellaan vuosikellon mukaan ja kevään tapahtumiin ei ehtinyt mukaan. Oman osaamisen arviointi oli osaksi liian optimistinen. Tietotekniikka kehittyy nopeasti. Kuusi vuotta vanha arvontasovellus ei ollut mobiilikäyttöön hyvä. Lisäksi sisällön tuottaminen kotisivuille, vaikka sitä ei ollut paljon, vei huomattavasti enemmän aikaa, kuin oletin. Yhteenvetona kokeilijoille sanoisin: Pitää keskittyä loppukäyttäjiin ja niiden käyttäytymiseen mahdollisimman aikaisin. Yrityksilläkin tuntui olevan sama oletettu kuva käyttäjistä. Mutta niin ei välttämättä ole. Tiimiin pitää saada markkinoinnin ja sisällöntuottajan ammattilainen. Niitä tarvitaan uskoakseni kaikissa kokeiluissa. 2.11.2019 Kun on seurannut näitä kierrätys asioita olen huomannut, että tehdään paljon yksittäisiä kokeiluja ja ratkaisuja. Yksi, mistä itse halusin päästä pois, oli yksittäisten tuotteiden ja kierrätyspakkausten panttijärjestelmät. Nämä voidaan toteuttaa yksinkertaisemmalla ja yleiskäyttöisellä tavalla. Siihen tarvitaan vain yksilöllinen tunniste sekä yhteisömerkki/-merkit. Tällä järjestelmällä voidaan hoitaa perinteiset panttijärjestelmät, arvonnat, alennukset. ... Kokeilun perusteella alennuksilla on paljon hyviä puolia.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilu oli hiukan tavoitteita kapeampi. Varsinaista kuluttajien käyttäytymistä arvontalaitteella ei ehditty tutkia. Kokeilu sai yhteydenotoissa päättäjiin hyvän vastaanoton. Joten jatkan kokeilua. Ecowinwin-motivoinnin vahvuus on skaalautuvuus ja etähallinta sekä monipuoliset joustavat vaihtoehdot kampanjoista pysyvään kierrätyspisteeseen. Motivointi, arvonta ja mainonta on vain pieni osa lajittelu- ja kierrätysjärjestelmää. Tarpeen haastatella muita kierrätysketjun toimijoita. Ensimmäiset kampanjat toteutetaan kauppakeskuksissa, joista löytyy päättäjä toteutukseen. Sen jälkeen tutkitaan pienempiä yrityksiä ja skaalataan arvonta yksilöllisesti yritykselle.Tavoiteltava kohderyhmä on myös suuret yritykset, joiden henkilöstölle tehdään suunnattuja kampanjapäiviä.Toistaiseksi tavoitettu vain yhden suuren yrityksen päättäjä. Hänen mielestään yrityksen kuuluu opastaa ja neuvoa työntekijöitä vastuulliseen toimintaan. Haasteena hän piti oman konsernin muodostumista pienehköistä toimipaikoista, joita on kaikilla mantereilla. Haaste, joka tullaan ratkaisemaan. Konkreettiset toimen piteet. 1: Markkinoinnin ja myynnin järjestäminen. 2: Viimeistellään arvontalaite, jotta saadaan kehitettyä käyttökokemusta. Aloitetaan tuottamaan sisältöä uutisvirtaan. Etsitään organisaatiot, jotka tuottavat tarkoitukseen sopivaa sisältöä. 3: Ensimmäinen pilotti arvontalaitteella. 4: Tavaramerkin ja/tai yhteisömerkin hankinta, joita käytetään innovatiivisesti verkkosivustoilla jotta saadaan hyödynnettyä tekoälyä. "Vihreä lisäarvo" ja Ecowinwin - tulevaisuus voittaa aina" ovat rekisteröitävissä tavaramerkeiksi 5: Otetaan nykyisen arvontalaitteen rinnalle uusi laite, joka voidaan patenttiasiamiehen mukaan suojata patentilla. Patentista lisätietoa vain salassapito-sopimuksella 6: Etsitään tiimi, joka hallitsee palveluviennin. Viimeistään tässä vaiheessa perustetaan uusi yritys. Budjetti: Markkinointi 3500 €, tavaramerkit 1 500 € ja patenttihakemus ja rekisteröinti 5000 €. Näillä muodostetaan pohja tulorahoitukselle. Keskustelujen aikana on täsmentynyt ansaintamalli, jolla ylläpidetään Ecowinwin-järjestelmää. Se jakautuu kolmeen osaan. 1: arvontalaitteen vuokraus (vuosisopimus tai kampanjat) ja vuokraaja järjestää muun toiminnan. Tähän kuuluu myös Franchising-tyyppinen toiminta 2: Yritys järjestää vain paikan ja ajankohdan, johon Ecowinwin etsii mainostajia. 3: Ecowinwin tarjoaa kokonaisratkaisun. Jaana Rydenfelt on lupautunut tiimiin mukaan. Hänellä on monivuotinen kokemus markkinoinnista, tiimien muodostamisesta ja kouluttamisesta. https://www.linkedin.com/in/jaana-rydenfelt-229236184/ Tiimiä on laajennettava vielä ja löydettävä sopivan kokoinen suomalainen yhdistys, joka tulee yhteisömerkin haltijaksi. Katso kotisivut: www.ecowinwin.fi/ Opittua ja koettua oli myös PK-yrityksien vähäinen mainonta ja markkinointi, koska tehokkaiden (näkyvät ja toistuvat) mainoksien ja kampanjoiden hinnat alkavat 10 000 eurosta. Ecowinwin mahdollistaa PK -yritysten ja startuppien vihreän lisäarvon yhteismarkkinoinnin.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

28.05.2019

Periaate

(Alla periaatekuva)


Infonäytöllä (vaalean vihreä) näytetään mainoksia ja tietoiskuja, jotka ovat luotu hyvän imagomainonnan ehdoilla. Yritys voi asettaa omia tuotteita palkinnoksi. Se on pieni etu, jos palkintona ei ole palvelua/työtä (esim. parturituotteet), koska arpajaisvero makseta käyvästä hinnasta.


<ol>
 • Asiakas(kierrättäjä) luo/tulostaa itselleen verkkosovellutuksesta kierrätyspassin paperille tai älypuhelimen näytölle.(Myös Veikkauskortti ja muut kortit sopisivat myöhemmässä kehitysvaiheessa vaihtoehtoiseksi kierrätyspassiksi)
 • Asiakas ottaa mukaan tyhjät tuotepullot/-pakkaukset
 • Asiakas näyttää kierrätyspassinsa viivakoodin (kuvassa keltainen). Vaihtoehtoisesti kierrätyspassia käytetään vain, jos tulee mahdollinen voitto. (Seuraavassa kehitysvaiheessa hän vain pudottaa pullon lukijaan ja sieltä se siirtyy keräyssäiliöön.)
 • Arvontalaite lukee palautettavan tuotepullon/-pakkauksen EAN-koodin
 • Arvontalaite katsoo onko voittaja. Olemassa olevia vaihtoehtoisia algoritmeja:
 • </ol>
  • Satunnainen
  • Tilastollinen: joka n:s voittaa, jossa tilastollisesti arvontaikkunaa säädetään edellisten voittojen perusteella.
  • Päivä-, viikko- ja kuukausiarvonnat. Kenelle arvotaan lähin arpanumero kohdenumeroon verrattuna ko. aikajaksona.


  Jos on voittoja, siitä ilmoitetaan infonäytöllä ja voitto lunastetaan kierrätyspassilla


  Infonäytöllä asiakas voi tutustua myös myytävien (punaiset hyllyt) tuotteiden ekologisuuteen. Esim. raaka-aineet, kuljetus, pakkaus,... näyttämällä tuotepulloa koodinlukijalle


  Kokeiluversiossa tyhjä pullo laitetaan kierrätyslaatikkoon (tumman vihreä). Jatkokehityksessä siihen tehdään lajitteluominaisuus sekä tarvittaessa pakkauksen silppuava mylly.


  Lisäetuna hyllyn omistaja voi seurata palautusten määrää - ei turhaa kuljetusta.


  Ecoimago-piste on skaalautuva mm pakkausten ja käyttötarkoituksen mukaan. Arvonta voi olla roskaamista vähentävä motivaatio pikaravintoloissa ja kioskeissa, jolloin syödään paikan päällä eikä viedä autoon ja sitä kautta luontoon.


  Pienimmillään skaalautuvuus voi olla verkkopalvelu, joka sopii pienille yrityksille. Esim. kampaajille, jotka sitoutuvat kierrättämään pakkaukset.


  Ecoimagon vaikutus kierrätysvaiheissa.

   

  Suunnittelu- ja valmistusvaihe:

  Tällaista kierrätystä voidaan helposti tehostaa pakkaussuunnittelulla. Lisämerkinnät ja/tai pakkauksen rakenne, joka on suunniteltu puristettavaksi tai leikattavaksi pieneen tilaan. Esim. tunniste voi olla pohjassa, joka pysyy ehjänä ja muu osa leikataan spiraaliksi tai sektoreiksi. Mm. vaatteissa/kankaissa merkinnän pitää olla pesua ja kulutusta kestävä.

   

  Kuluttajakontaktivaihe:

  Ecoimago-piste motivoi informaation ja helppouden avulla kuluttajia ostohetkellä sekä palautuksen yhteydessä ja valmistajia/maahantuojia markkinoinnissa. Myös kauppiaat hyötyvät imagomainnonnasta pitämällä tiloissaan Ecoimago-pistettä.


  Koko tuotteen ja sen käsittelyn ekologisuus voidaan kuvata tietoiskuissa. Joten koko ketjua voidaan hyödyntää tietoiskujen/mainonnan informaatiossa. Nämä yhdistetään perinteiseen mainontaan. Tiedotus on monikanavaista ja siksi portaali on tärkeä osa menetelmää, mm. arvonta voidaan hajauttaa portaaliin.

  Suunnitelmallinen eteneminen on hyödynnettävä. Kohdentamiseen ja tehokkuuteen vaikuttaa tuote/toimiala. Esim. luonnon kosmetiikassa kierrätyksen imagoarvo on suuri.  Logistiikkavaiheet:

  Logistiikka tehostuu. Tuotetoimittaja voi myös tuoda samalla kuljetuksella kierrätettävät takaisin. Ekologisuudesta riippuen kierrätettävä pakkaus lajitellaan joko Ecoimago-pisteessä tai keskitetysti (automaation kustannukset, tuotemassojen suuruus, jne.)                                                                                                     

   Tuotteen valmistaja voi halutessaan itse huolehtia koko ketjusta, jota voi tehostaa kanta-asiakkuudella.

   

  Kierrätys ja uudelleenkäyttö:

  Pakkausten uudelleen käyttömahdollisuudet lisääntyvät. Hyvä kohde automaatiolle/robotoinnille

  Esim. Pesu ja/tai uudelleen pinnoitus.

   

  Materiaalin hyödyntäminen tunnistuksen avulla jopa täydellistä. Tiedetään tarkasti pakkausmateriaali sekä pakkauksessa ollut (alkuperäinen) tuote.

  Loppuun kierrätetyt tuotteet hävitetään oikein.


  Tapahtumat:

  Keskustelun pohjalta löytyi uusi nimi EcoWinWin. Työnimenä edelleen EcoImago

  5.3. 2019

  Rekisteröity verkkotunnukset: ecowinwin.fi, ecowinwin.eu ja ecowinwin.org

  Tavoite: Kotisivut julkaistaan11.3.

  11.3.

  Julkaistu arvontasivusto, mutta se näyttää vanhanaikaiselta eikä ole responsiivinen. Koska se on toteutettu aikaisemmalla HTML-versiolla. Sekä alustava Poimintavirta-sivusto.

  11.4.

  Julkaistu päivitetty responsiivinen HTML5-sivu. Sivun tekstin muotoilua ja visuaalisuutta parannetaan vielä.


  23.4.

  Arvontojen beta-versiot löytyvät osoitteesta:

  http://ecowinwin.fi/

  ja

  http://ecowinwin.fi/vastauksia/

  Ensimmäisessä linkissä on esimerkki kuinka käytetään tietoiskuja ja mainoksia.

  Toisessa linkissä Tietoiskunpaikalla on kysymys, jonka vastauksen voi katsoa.


  Testausta varten arvontakoodin voi luoda Luo arvontakoodi testausta varten -linkillä

  Kummallekin arvonnalle pitää luoda oma arvontakoodi.


  Koska kehitystyö on kestänyt arvioitua kauemmin. (Tarkoitus oli hankkia arvontapisteeseen tuleva laite ostona, mutta aikataulullisesti se ei onnistunut)


  Siksi kokeilun painopiste siirtyy enemmän kohdennettuun markkinointiin. Siinä arvontapiste viedään yrityksen aulaan ja henkilökunta voi palauttaa muovipulloja. Näin esimerkiksi palkinnot voidaan kohdistaa yrityksen työn tekijöiden mukaan.


  Informaatio (ilman palautepistettä) kokeilussa keskitytään samoin yrityksiin ja kauppakeskusten promootiopisteisiin.


  Kauppakeskuksiin joihin otin yhteyttä, lähes kaikki olivat valmiita kuulemaan pilotointiehdotuksen syksyn kampanjapäiviin. Poikkeus oli osuusliikkeet, joista ei löytynyt päättäjiä.


  24.3.

  Linkki Ecowinwin-poimintohin:

  http://ecowinwin.fi/poiminnat/


  Sivusto on uutisvirta ja hakupalvelu.

  Poimintavirta-sivulle poimitaan ajankohtaista tietoa muovien lajittelusta, -kierrätyksestä sekä käytöstä.

  Ecowinwin-sivulle poimitaan tuotekohtaista tietoa. Tälle sivulle tulee EAN-koodi hakukenttä seuraavassa kehitysvaiheessa. Jolloin viivakoodin lukemisella nähdään tuotteen lajittelu- ja kierrätystiedot.

  Oppaat-sivulle poimitaan yleistä tietoa muovien lajittelusta ja käsittelystä.


  Haku poiminnasta: Se kohdistuu nyt kotisivuille, joilta poiminta on tehty. Seuraavassa kehitysvaiheessa otetaan käyttöön kohteiden indeksointi, joka mahdollistaa tekoälyn hyödyntämisen. (Nyt Hae verkosta-ruksi on tässä versiossa aina asetettuna)


  15.5. - 17.5.

  Ecowinwin arvontaa kokeillaan Fiksu Assa-viikolla Aalto-yliopiston metroasemalla.

  Pakkauksia ei vielä palauteta. Tässä tutkitaan arvonnan tehoa markkinoinnissa. Vertailu kohtana vuosi sitten tehty Fiksu Assa -kokeilu Leppävaaran asemalla. Siinä tarjoukset toimivat varsin hyvin. Todennäköistä on, että tarjoukset on myös hyvä motivaatio, joka innostaa kierrättämään. Kaikki eivät halua osallistua arvontoihin.


  Arvontasivu:

  Ecowinwin.fi

  Metroasemalla jaetaan käyntikortin kokoisia tiedotelappuja, joissa kerrotaan arvonnasta.

  Lappujen määrä on 100, jotta voidaan verrata Leppävaaran tuloksiin.

  Mainonta ja palkinnot: Orthex Group


  16.5.

  Aalto-yliopiston metroaseman Fiksu Assa tilaisuudessa selvisi heti yksi puute. Osallistujat vierittivät nopeasti arvontakohtaan. Eivät lukeneet tietoiskuja eikä mainoksia. Mainosten ohittaminen on opittu refleksi, joten arvonnan sivurakennetta pitää muuttaa. Tästä tavasta kärsii kaikki verkkomainonta ei vain tämä. Tietoisku, mainokset ja palkinnot pitää kuitata vähintään jatka-napilla. On testattava toimisiko kyselyt, joihin täytyy vastata, pysäyttäjänä.


  Toinen huomio oli, että infotaulua ei katsottu, jos olin sen vieressä. Päin vastoin monet katsoivat pois päin. Kun siirryin viisi metriä kauemmaksi huomasin, että infotaulua katsottiin.


  Kolmas huomio oli, että infonäytölle pitää saada nopea tempoista liikettä. Kokeilin eri nopeuksilla vaihtuvaa tietoa infotaululla. "Anteeksi, onko hetki aikaa", jonka jälkeen näytettiin arvonta-tieto.


  Infonäyttö huomiot tukevat sitä, että arvonta-automaatti voi olla tehokkaampi kuin promootiomyynti. Arvonnalla tehostetussa promootio-tyyppisessä markkinoinnissa täytyy olla jokin selvä teema, jotta kulkijat kiinnostuvat. Pelkkä arvontalappujen jako ei sitä ollut.


  Nopea tempoinen huomion haku vähentää luettavuutta. Löydettävä kompromissi. Esim. pieni osa näytön yläreunassa herättää huomion. Kehittyneempi ratkaisu olisi (infrapuna)kamera, joka säätää näytön vaihtuvuuden sopivaksi kulkijoiden etäisyyden mukaan. Lähietäisyydellä näin olen rauhallinen esitys.


  17.5.

  Toivottu arvokkaampia palkintoja. Mielenkiintoinen näkemys: "Koska kerrot, että tulevaisuus voittaa aina, niin suuntaa arvonta nuorisolle ja palkinnot heitä kiinnostavia". Lapsille kohdistetussa mainonnassa on kuitenkin rajoituksia. Kohde ehkä pitäisi olla lapsiperheiden vanhemmat ja palkinnot kohdistettu nuorille.


  22.5. ja 24.5.

  Soittohaastattelu yrityksiin. 3 + 3 tuntia. Hankittu Work Pilotsilta haastattelija: Jaana Rydenfelt on kokenut markkinoinnin ammattialainen, joka osallistuu myös markkinoinnin suunniteluun. Ensimmäinen päivä toteutunut. Päättäjien tavoittaminen aamupäivällä oli haasteita. Mutta Jaana sai heiltäkin pyynnön soittaa iltapäivällä uudestaan. Keskimäärinen puhelun kesto lähes 10 min. joten 3 tunnissa voitiin haastatella 9 henkilöä.


  23.5. Yksi tavoitteellinen esimerkki vuosisopimuksesta: Kauppakeskuskiinteistöjen johtaja. Tervetullut ratkaisu, jos sillä pystytään alentamaan kauppakeskuksen kierrätys/lajittelu-pisteen kuluja. Töineen ja jätemaksuineen kulut ovat suuret, eikä kustannuksia haluta lisää. On kiinnostunut ratkaisusta, jos kauppakeskukselle tulevia kierrätysmaksuja voidaan pienentää tai ne pysyvät samoina. Esimerkiksi arvonnan järjestäjä/mainostaja maksaa kierrätyskulut. Haluaa kuulla kuinka kokeilu etenee. HSY:stä en saanut vielä päättäjää kiinni kommentoimaan hinnoista.


  Toivottiin käytännön videota. "Vähän enemmän mietittynä yksinkertainen käyttö, mutta ensikertaa luettaessa tuntui vaikealta."


  24.5. Kauppakeskusjohtajalta saatu yhteyden ottopyyntö Tampereen kaupungin edustajaan. Hän tietää jo Ecowinwin arvonnasta. Jää ensiviikkoon.


  Jyväskylässä tutkitaan jäteastioiden lukitusta ja käyttötilastoja (RFID lähitunnistus). Siinä on paljon samaa kuin hakemuksessani mainitulla kierrätyspassilla. Kierrätyspassi on kuitenkin paljon kevyempi ratkaisu vaatii vain viivakoodinlukijan ja IoT-lähettimen.

  https://www.kangasverkko.fi/uutiset/531873 Sekä lukitukseen, että omaan passiin voidaan hakemuksessani muualla mainittu patentoitava arvonta.


  Veikkauskortin käyttö kierrätyspassina vaatii, että Ecowinwin -arvonta on osoitettu toimivaksi. Veikkauksen rahapelejä ei voi käyttää palkintoina. Suosittelivat arpoja, joita voi ostaa Veikkauspisteistä. (Kysytty jo maaliskuussa taisi jäädä raportoimatta)


  Jos palkintona (oli yksi oppimisen tavoitteista) on nuorten taiteilijoiden taidetta. Avataan mielenkiintoinen kysymys: Arpavero maksetaan todellisesta arvosta. Joistakin nuorista tulee kuitenkin tunnettuja taiteilijoita, jolloin palkinnon arvo myöhemmin kasvaa. Samalla nuoret taiteilijat saisivat parannusta usein vaatimattomaan tulotasoonsa.


  28.5.

  Ajatuksia Tampere-soitosta: Sisätiloissa haasteena on palautettavan muovin käsittely ja onko pullossa säilytetty muuta kuin alkuperäisainetta. Ulkotilaisuuksiin (kampanjateltta) ja ehkä parkkihalleihin sopii paremmin. Opastavia infotauluja kaivataan. Niitä ei ole tarpeeksi, koska niille on vaikea saada kaupungilta rahaa. Mainoksien pitäisi kohdistua paikan mukaan niin, että ne täydentävät palvelua. Esimerkiksi matkailumainokset voisivat olla neutraaleja ja muu sellainen toiminta, jossa kaupunki on jo mukana.  Kommentit
  Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
  Piilota kommentit