Elämyspolulta elinikäiseen harrastukseen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

KulttuuriVapaa-aikaNuoretPäiväkotiVarhaiskasvatusKouluKokeilutTaidegalleriaMusiikkiMuseoTaideHarrastuksetOppiminenKasvatus

404 katselukertaa

Kokeilu on luotu 01.09.2017

Arto Jormalainen, Karkkilan kaupunki

Elämyspolulta elinikäiseen harrastukseen

Rakennetaan Karkkilan kaupunkiin oma kulttuuritarjonnan elämyksellinen opetussuunnitelma tai polku päiväkoti-ikäisistä toisen asteen opiskelijoilla. Tarjonnassa/ suunnitelmassa otetaan huomioon lasten ja nuorten ikätasot. Kansallisesti arvokkaan Ruukkimuseon digitaalisen aineiston saaminen avoimeen käyttöön edellyttää resurssointia materiaalin muokkaamiseen virtuaaliseen asuun sekä laiteresurssointia. Myös musiikin, kuva- ja tanssitaiteen jaksot sisältyvät opetussuunnitelmaan. Kulttuuritarjonta on kaikille avointa, jokavuotista ja perusopetuksen opsiin nivellettävissä, maksutonta ja säännöllistä. Kulttuuripassi täydentyy lapsen käymien tapahtumien myötä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Karkkilan kaupungissa ja lähiseudulla olemassa olevan kulttuuritarjonnan kartoittaminen ja jalostaminen eri ikäisille sopivaan formaattiin. Tarvitaan välineistöä ja osaajia, joilla arvokas aineisto voidaan pukea 3D- virtuaaliseen moodiin. Luoda pitkäjänteisesti edellä kuvattu elämyspolku, joka toimisi samalla kaupungin vetovoimatekijänä ja matkailukohteena

Miten kokeilu toteutetaan?

Palkataan osa-aikainen henkilö digitoimaan olemassa olevaa aineistoa ja rakentaman niistä virtuaalimaailmaa. Tarvitaan myös sopiva sähköinen alusta ja virtuaalilaseja kokemukseen pääsemiseksi Toiminnalla kokeillaan kaikille ikäluokille soveltuvan kulttuuritoimen "opetussuunnitelman" rakentamista, jota nimitämme elämyspoluksi. Kokeiluna aloitetaan ruukkimuseon harvinaisimman aineiston julkiseksi tuomista. testaamme järjestelmän toimivuutta eri ikäisillä varhaiskasvatuksen lapsilla ja koulujen oppilailla Elämyspolkuhankkeen suunnittelu on aloitettu jo helmikuussa 2017 ja hanketyöntekijä on palkattu 1.8.2017 alkaen. Hanke jatkuu toistaiseksi kehittyen pysyväistoiminnaksi. Virtuaalimaailman rakentaminen digitointineen aloitetaan jo tänä syksynä, mikäli siihen saadaan rahoitusta

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Karkkilan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue. Hanke on aloitettu polun suunnittelulla ja kartoittamalla olemassa olevia palveluita. Rahoitus välineistön hankkimisesta ja digitoijan palkkaamiseksi puuttuu

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokonaisuus on monivuotinen ja kunnianhimoinen. Olemme palkanneet osa-aikaisen suunnittelijan rakentamaan opetussuunnitelmaa, mutta hänellä ei ole digiosaamista. Muu rahoitus on periaatteessa olemassa, mutta tarve olisi yhden henkilön palkkaamiseen puolivuotiseen ja osa-aikaiseen projektiin, tehtävänä luoda virtuaalimaailma valimo- ja ruukkimuseon aineistosta. Rahoitustarve n. 10 -15 000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Opetussuunnitelman rakentamiseen kaupungille on palkattu 1.8.2017 alkaen osa- ja määräaikainen (50%) hanketyöntekijä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelualueelle ja yksi kokoaikainen kulttuurisihteeri toistaiseksi, joka toimii aineiston kokoajana ja valikoijana