Energiainnovaatioiden keksintöpaja ja energianeuvontaa kaupunkilaisille | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

1372 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Jalotus ry / Lauri Helle

Energiainnovaatioiden keksintöpaja ja energianeuvontaa kaupunkilaisille

Haluamme tuoda kokeellisten keksijöiden keksinnöt esiin ja rakentaa niistä yhteisöllisesti uusiutuvaan energiaan perustuvia tee-se-itse ratkaisuja. Innostamme kuluttajia kiinnittämään huomiota omaan energiankulutukseen ja annamme vaihtoehtoja kulutuksen pienentämiseen uusin tavoin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ongelma 1. Vuonna 2018 toteuttamamme kiertotalouskeskus-hankkeen tiimoilta tuli selväksi, että kaupunkilaisia kiinnostaisi uudenlaisten tee-se-itse periaatteella toimivien energiaratkaisujen rakentelu ja nikkarointi, mutta harvalla on kunnolliset tilat tai työvälineet tällaisten rakentamiseen. Autotalleissa ja pihavajoissa syntyy ideoita, joilla voisi vähentää riippuvuuttamme fossiilista energianlähteistä. Erilaisten “Pelle Pelottomien” eli kokeellisten keksijöiden joukko kasvaa kokoajan ja netistä löytyvät Youtube-tutoriaalit ja muut ohjeet ovat monelle teoriatasolla tulleet tutuiksi. Käytännön kokeiluille ei kuitenkaan ole tarpeeksi tiloja tai yksin ei vaan ole rohkeutta lähteä kokeilemaan. Tällaisista asioista kiinnostuneille ihmisille ei ole vielä tarpeeksi kokoontumismahdollisuuksia/ -paikkoja, jolloin vuorovaikutus ja asioista keskustelu tapahtuu ainoastaan netin keskustelualustoilla, jos sielläkään. Matka omassa autotallista tehdystä keksinnöstä kuluttajatuotteeksi on useimmille liian raskas ja ilman tukea uudet innovaatiot voivat jäädä pöytälaatikkoon. Ongelma 2. Nykyisin pientalojen lämmitys ja lämmityksenohjaus tapahtuu entistä enemmän monimutkaisilla sähkölaitteilla (ilma- ja maalämpöpumput, taloautomaatio), eikä näiden käytöstä ja huollosta ole asukkaalla välttämättä tarpeeksi osaamista. Tämä voi aiheuttaa tarpeetonta energiahävikkiä ja laitteiden käyttöiän lyhentymistä sekä voi huonontaa sisäilmaa ja aiheuttaa muita rakenteellisia ongelmia. Lämmitystavan valinnoista on hankala saada puolueetonta tietoa tai selkeitä laskelmia ja usein päädytään valitsemaan myyntihenkilön myymä ratkaisu, joka ei välttämättä palvele kokonaisuutta. Haluamme selvittää keravalaisten ja lähikunnissa asuvien kiinnostuksen uusiutuviin energiaratkaisuihin ja niihin liittyvien uusien innovaatioiden kehittelyyn. Haluamme kartoittaa kuinka paljon tällaista kohderyhmää alueella on ja millaiset ratkaisut heitä kiinnostavat. Tavoitteena on myös tutkia onko tällä alalla ns. Tee-se-itse rakennuspaketeille kysyntää. Lisäksi haluamme selvittää mitä ongelmia, rajoitteita haasteita liittyy siihen, että pientaloasujat siirtyisivät käyttämään enemmän uusiutuvia energialähteitä esimerkiksi talonsa lämmityksessä. Vaikuttavuus: Mitä enemmän tee-se-itse laitteita alkaa syntymään ihmisten koteihin ja kesämökeille, sitä enemmän ymmärrys ja tietoisuus uusiutuvien energian käyttöön kasvaa. Lisäksi syntyy ymmärrys miten paljon sähköä tietyt asiat kuluttaa. Esimerkiksi kuinka paljon aurinkoenergiaa vaatii yhden älypuhelimen latauskerta. Isoin vaikuttavuus voidaan saavuttaa löytämällä uusi energiakeksintö, joka saadaan kokeilun aikana tuotteistettua. Pientalossa lämmityslaitteiden oikeaoppinen käyttö, säätö ja huolto pidentää laitteiden käyttöikää ja parantaa niiden hyötysuhdetta. Näillä toimenpiteillä sekä muilla energiansäästöön liittyvillä vinkeillä asukkaiden on helppo pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Kokeilun tuloksia mitataan: - kokoontumisten kävijämäärillä - tapahtuman osallistujamäärillä - saavutetulla näkyvyydellä - Jalotukselle tehdään kaikista suunnitelluista laitteista prototyypit ja mitataan näiden tuottaman energian määrä

Miten kokeilu toteutetaan?

Ongelma 1. Keksintöpajojen avulla tuomme yhteen samankaltaisia ihmisiä ja tarjoamme heille mahdollisuuden, ohjauksen ja paikan toteuttaa ideoitaan. Näin rohkaistaan aiheista kiinnostuneita kokeilemaan ja edesautetaan uusien energiainnovaatioiden ja -tuotteiden syntymistä. Ongelma 2. “Energiapäivä” -tapahtumassa tarjoamme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa neuvontaa ja opastusta laitehuoltoihin ja laitteiden oikeaoppiseen käyttöön sekä jaamme tietoa erilaisista uusiutuvista energiaratkaisuista. Lisäksi tapahtumaan kutsutaan erilaisia uusiutuvaan energiaan perustuvien keksintöjen keksijöitä ja esitellään heidän ratkaisujaan. Kokeilussa järjestämme Keravan kartanon kiertotalouskeskuksella touko-heinäkuun välillä 5-10 kpl keksintöpajoja, jossa innovoidaan ja rakennetaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvia tee-se-itse -ratkaisuja sekä tuodaan yhteen aiheesta kiinnostuneita ihmisiä. Lisäksi järjestämme yhden isomman kaikille avoimen “energiapäivä” -työnimellä kulkevan tapahtuman, jossa kaupunkilaisia neuvotaan kodin energiansäästöön liittyvissä asioissa. Keksintöpajat Ensimmäisissä pajoissa rakennetaan esimerkiksi olemassa olevia tee-se-itse -laitteita, kuten aurinkolämpökeräimiä, aurinkoenergialatureita ja tuuligeneraattoreita. Näitä tuotteita kehitetään samalla yhdessä paremmiksi ja tyylikkäämmiksi. Pajoissa kehitetään myös uusia laitteita sillä ajatuksella, että kuka vaan pystyisi niitä valmistamaan kotonaan. Kaikissa laitteissa pyritään hyödyntämään kierrätettyjä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan. Pajojen saldo ja rakennetut laitteet kirjataan ja kuvataan Jalotuksen blogiin, ja näitä tekstejä jaetaan eteenpäin omien kanavien ja Facebookin paikallisryhmien kautta. Näin lisätään tietoutta uusiutuvista energialähteistä ja kannustetaan osallistumaan uusien energialähteiden innovointiin ja vaikuttamaan omaan energiankulutukseen. Teemme myös laitteiden rakennuspaketteja myyntiin, jolloin nettisivuiltamme löytyvien ohjeiden perusteella kuka tahansa voi rakentaa itselleen esimerkiksi aurinkoenergialaturin, tai aurinkolämpökeräimen. Tavoitteet kokeilun aikana ja sen jälkeen Avataan ihmisten ajattelua uusien energiaratkaisujen keksimiseen tuotteistetaan tee-se-itse rakennuspaketteja ohjeineen Jalotuksen myymälään ja verkkosivuille myyntiin Parhaat kokeilut järjestetään jatkossa vuotuisina kursseina yhteistyössä Keravan opiston kanssa, jolloin opetustoiminnalle saadaan jatkumoa. Ohjaajat voivat tarjota samoja kursseja myös muille kansalaisopistoille kun niitä on ensin kokeiltu Keravalla. Parhaimmassa tapauksessa keksintöpajojen uusista ideoista syntyy oikeita tuotteita, joita voidaan skaalata laajempaan energiatuotantokäyttöön tai keksijä voi myydä keksintönsä jollekin yritykselle valmistettavaksi sarjatuotantona. Energiapäivä -tapahtuma Tapahtumassa saa neuvontaa esimerkiksi ilma- ja maalämpöpumppujen sekä aurinkosähköjärjestelmien hankkimiseen, oikeaoppiseen käyttöön ja huoltoon. Tapahtumassa neuvotaan myös millaisilla toimenpiteillä ja säädöillä saa pienennettyä kodin energialaskua. Lisäksi esitellään Tee-se-itse -henkilöiden tekemiä uusiutuvaan energialähteeseen perustuvia keksintöjä ja näin innostetaan kaupunkilaisia tekemään itse kokeiluita Jalotuksen keksintöpajoissa. Tapahtuma järjestetään kesäkuun 2019 alussa. Ensimmäisessä tapahtumassa testataan sen kiinnostus ja haetaan kävijöiltä aiheita mistä he haluaisivat kuulla vinkkejä. Nämä vinkit otetaan huomioon syksyllä järjestettävässä seuraavassa tapahtumassa. Tavoitteena on järjestää jatkossa Keravan kartanon alueella “Energiapäivät” 2 kertaa vuodessa. Kokeilu järjestetään aikavälillä 1.4.-31.7.2019. Huhtikuussa aloitetaan viestintä ja suunnitellaan keksintöpajojen alustavat sisällöt ohjaajan kanssa. Keksintöpajat (5-10kpl) järjestetään touko-heinäkuun aikana. Energiapäivä-tapahtuma järjestetään kesäkuun alkupuolella. Heinäkuussa raportoimme tuloksista, selvitämme lisärahoituksen saamisen keksintöpajoille ja laitamme tee-se-itse laitteiden rakennuspaketit nettisivuillemme ja myymälään myyntiin.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa kestävän elämän yhteisö ja kiertotalouskeskus Jalotus. Koordinoinnista ja viestinnästä vastaavat Jalotus ry:n vastuuhenkilöiden tiimi ja keksintöpajan ohjauksesta vastaa ulkopuolinen alihankkija. Energiapäivä-tapahtuma järjestetään yhteistyössä Keravan Energian kanssa. Keksintöpajoissa syntyvien parhaiden tuotteiden osalta järjestetään kurssikokonaisuus yhteistyössä Keravan opiston kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 5000 euroa, joka käytetään seuraavasti. - Kokeilun koordinaattorin/viestintähenkilön palkka 2500 euroa - Keksintöpajan ohjaajan palkkio 2000 euroa - Työvälinekustannukset 500 euroa

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Jalotus ry:n tehtävä on edesauttaa kestävän elämän toteutumista ja organisaatiomme on suunniteltu tällaisten kokeilujen tekemiseen. Jalotus ry:llä on käytössä tilat ja osa työvälineistä keksintöpajojen toteuttamiseen sekä henkilökuntaa näiden järjestämiseen. Energiapäivät toteutetaan Jalotuksen omissa tiloissa yhteistyössä Keravan Energian kanssa, jolla on osaaminen ja henkilökuntaa tarvittavaan neuvontaan. Tapahtumasta viestitään molempien organisaatioiden olemassa olevien kanavien kautta, jolloin tavoitetaan merkittävästi aiheesta kiinnostuneita ihmisiä. Keksintöpajojen ohjaustyö ostetaan tarvittaessa ulkopuoliselta alihankkijalta.