Energialoikka.fi jakaa hyviä käytäntöjä ja tukee naapuriyhteistyötä | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

YhteistyöYhteisöllisyysResurssiviisausIlmastonmuutos

682 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.07.2018

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Energialoikka.fi jakaa hyviä käytäntöjä ja tukee naapuriyhteistyötä

Energialoikassa kannustetaan ihmisiä ottamaan käyttöön energiatehokkaita ratkaisuja ja uusiutuvia energiamuotoja rakennusten energiankäytössä. Muutosta jarruttavat erilaiset esteet, kuten tietämättömyys ja kiire. Energialoikassa niiden yli hypätään esimerkkien, vertaistuen ja yhteistyön avulla. https://www.energialoikka.fi

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä. Saimme KIRA-digin kokeiluhankkeiden toisessa haussa rahoituksen Energialoikka-konseptin kehittämiseen ja kokeilemiseen. Rahoituksen avulla rakennettiin pilottiversio Energialoikka.fi-palvelusta. Lisäksi kokeilussa kartoitettiin ja arvioitiin rakennuksiin ja niiden energiankäyttöön sekä lähienergialähteisiin liittyviä paikkatietoaineistoja ja niiden soveltuvuutta Energialoikan kaltaiseen palveluun.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Energialoikka-palvelun pilottiversioon haluttiin nopeasti ja kustannustehokkaasti saada rakennettua hyvien esimerkkien kattavat luokittelut ja yhteisöllisiä ominaisuuksia. Se onnistui erittäin hyvin Wordpress-julkaisujärjestelmällä ja sen kattavalla lisäosien kirjastolla. Esimerkkipankkeja on jo aiemmin perustettu eri hankkeiden puitteissa. Hankkeen loputtua nämä jäävät kuitenkin usein ilman kehitystä ja ylläpitoa. Energialoikan pilottiversion rakennuksessa nähtiin paljon vaivaa hankkeiden ja niiden rahoittajien näkyvyyden varmistamiseksi, jotta Energialoikka voi yhdistää eri toimijoiden tuottamaa sisältöä jatkuvasti ylläpidettävään palveluun. Energialoikan pilottiversion jatkokehityksessä pitää keskittyä naapuriyhteistyön tukemiseen. Lähialueen asukkaiden yhteistilaukset ja vastaavat monistavat ratkaisut useille kymmenille rakennuksille. Tätä varten olisi tarpeellista saada avointa ja laadukasta tietoa rakennusten energiankäytöstä. Energialoikkaan sopisi hyvin Rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) lämmitysmuodon tiedot, mutta nykymuodossaan niiden laatu on liian heikko. Rekisteritiedon näkyväksi tekeminen voisi auttaa laadun parantamisessa, mutta korjaavan tiedon ilmoittamiselle tarvittaisiin helppo ja kustannustehokas tapa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Pilottiversiota kehitetään eteenpäin Suomen ympäristökeskuksen omalla rahoituksella ja osana muita hankkeita. Konsepti on samalla jo laajentunut pelkistä energiaremonteista kattamaan myös muuta luonnonvarojen säästöä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

30.07.2018

Esimerkkejä pilottiversion SISÄLLÖISTÄ

<em>Loikkaesimerkkejä voi selata pyyhkäisemällä, ja mielenkiintoisimmat voi merkitä muistiin ”Laikkaa loikkaa” -toiminnolla. Tykkäämäsi loikkaesimerkit löytyvät myöhemmin ”Sinun suosikkisi” -listalta ja eniten tykkäyksiä saaneet ovat päällimmäisenä hakutuloksissa.</em>


<em>Video-muotoinen loikkaesimerkki Kiteen jäähallin valaistuksen uusimisesta. Varsinaisen sisällön eli video-upotuksen alla näkyvät loikan luokittelevat metatiedot sekä niihin perustuvat ehdotukset samankaltaisista loikista. Oikealla palstalla on loikasta syötetyt mitalliset suureet, jotka kuvaavat investointia ja loikan vaikuttavuutta.</em>
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit