Energiamanageroinnin digitalisointi | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TeknologiaLiiketoimintamallitAsuminenResurssiviisaus

577 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.08.2018

Optiwise Oy

Energiamanageroinnin digitalisointi

Miten alentaa ilmastopäästöjä ja pienentää kiinteistöjen energiakuluja? Optiwisen kokeilussa markettien kylmälaitteiden energiankulutus pieneni, kun energiamanagerointiin saatiin paremmat digitaaliset työkalut. http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/energiansaasto-tehokkaaksi-digitalisoimalla.html

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilun päätavoitteena oli poistaa suurin osa aiemmista manuaalisista työvaiheista ja mahdollistaa asiantuntijoiden työajan käyttö asiakasta konkreettisesti hyödyntäviin toimenpiteisiin. Tässä onnistuttiin erittäin hyvin, josta osoituksena on, että pilottikohteissa kylmälaitteiden energiankulutus on pienentynyt kokeilun aikana 15 prosenttia. Kolmessa kohteessa toimenpiteitä kohdistettiin myös muuhun talotekniikkaan ja niissä koko kiinteistön energiankulutus on pienentynyt kokeilun aikana keskimäärin 5 prosenttia.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Energiamanageroinnin tehokkuus parani kokeilukohteissa merkittävästi. Pilottikohteissa kylmälaitteiden energiankulutus pienentyi kokeilun aikana keskimäärin 15 prosenttia. Tuloksia voidaan hyödyntää sellaisenaan ja tehtyjä toimia toistaa lähes 3000 market-kiinteistössä Suomessa. Palvelulla on myös vientimahdollisuuksia ja esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa potentiaalisten kohteiden lukumäärä on kussakin hieman suurempi kuin Suomessa. Muualla Euroopassa markkinat ovat vielä suuremmat. Hankkeen yhtenä konkreettisena tavoitteena oli, että yhden asiantuntijan pitäisi kyetä hallinnoimaan joidenkin kymmenien kiinteistöjen sijasta satoja kiinteistöjä. Kokeilun myötä yksi asiantuntija kykenee hallinnoimaan noin 150 kohdetta. Asiantuntijan ajankäyttö tulee tehostumaan entisestään, kun toiminnassa päästään hyödyntämään tekoälyn suorittamaa tiedon analysointia.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun tulokset ovat avoimia ja niistä on viestitty tapahtumissa, Optiwisen ja KIRA-digin nettisivuilla ja muissa viestintäkanavissa. Optiwise on skaalaamassa tuloksista liiketoimintaa.