Ennakoiva stressinhallintamalli (tekoälyhaaste/arki hallintaan) | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Tekoäly

1280 katselukertaa

Kokeilu on luotu 01.06.2018

Ennakoiva stressinhallintamalli (tekoälyhaaste/arki hallintaan)

Tarkoituksenamme on testata kehittämäämme stressinhallintamallia (Perfect Day). Kokeilu on nelivaiheinen ja sen toteutuksessa käytettään hyödyksi lean startup- ja muotoiluajattelumetodiikkaa. Ensimmäisessä vaiheessa jo olemassa olevan esittelyvideon avulla ohjataan potentiaalisia käyttäjiä osoittamaan mielenkiintonsa jättämällä yhteystietonsa nettisivuillemme. Tämän jälkeen heille lähetetään heidän omaa stressintuntemustaan kartoittava visuaalinen kysely, jonka pohjalta heistä luodaan arkkityypit. Toisessa vaiheessa arkkityypeistä kutsutaan haastatteluun 8-12 henkilöä ja heistä luodaan tarkemmat profiilit. Haastattelun jälkeen ohjeistetaan myös kolmannen vaiheen kolmiviikkoinen kenttätutkimus. WorkFlow-sovelluksen avulla henkilöt pitävät ”päiväkirjaa” tekemisistään, Moodmetric -sormuksen samalla mitatessa heidän stressitasojaan. Ensimmäisellä viikolla käyttäjä ”opettelee” tekemään merkintöjä ilman että näkee mittaustuloksia. Toisella viikolla henkilö näkee tulokset ja kolmannella viikolla me toimimme ”Wizard of OZ”-tyyppisesti teköälynä, ehdottaen muutoksia tekemisiin ja niiden väliin. Neljäs vaihe on työpaja, jossa käydään läpi tuntemukset ja kerätyn tiedon pohjalta rakennettu prototyyppi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Stressi on luonnollinen osa kaikenikäisten ihmisten elämään. Stressi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa, mutta liiallisena se on haitallista. Stressinhallintaa opettelemalla voidaan stressi saada pysymään tasolla, jossa sen haittavaikutukset eivät häiritse liikaa. Kun stressi opitaan havaitsemaan riittävän ajoissa, niin voidaan mahdollistaa asioihin puuttuminen ennen kuin paineet kasvavat liian suureksi. Nykyisessä länsimaisessa tehoyhteiskunnassa monet ihmiset ovat kuitenkin hyvin stressaantuneita. Kroonistuessaan stressi voi aiheuttaa ihmiselle monenlaisia terveydellisiä ongelmia. Haluamme oppia, että voiko palvelumme auttaa ihmisiä arjenhallinnassa ja stressinhallinnassa. Auttaako arjen ja stressin hallinnassa stressin visualisointi? Auttaako arkielämän hallinnassa palautetta antava palvelu eli oppiva tekoäly joka antaa palvelun käyttäjälle varoituksia ja suosituksia? Miten testikäyttäjät kokevat tämän kokeilun? Luoko palvelu arvoa asiakkaalle? Kokeilun avulla on tavoitteena saavuttaa validoitua oppimista Lean startup hengessä sekä kerätyn asiakasymmärryksen avulla yhteiskehittää ketterillä menetelmillä palvelukonseptia sekä prototyyppiä eteenpäin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ratkaisumme parantaa ihmisten elämänlaatua ja suojelee ennaltaehkäisevästi liian pitkäkestoisilta stressijaksoilta. Perfect day on stressinhallintaa helpottava työkalu. Lopullinen palvelumme tulee olemaan oppiva ja älykäs digitaalisen kalenterin lisäosa, joka tulee antamaan ohjeita ja neuvoja ajan- ja stressinhallintaan. Palvelumme tarkoitus on motivoida ihmisiä parempiin valintoihin elämässä. Palvelun syvimpänä tavoitteena on, että käyttäjä oppii priorisoimaan ja tasapainottamaan elämän alueitaan omien arvojensa mukaisesti. Ratkaisumme visualisoi ja värikoodaa kalenterin eri tapahtumat sen mukaan kuinka stressaavina ne näyttäytyvät palvelun käyttäjälle. Se tulee tulevaisuudessa myöskin keskustelemaan markkinoilla olevien stressitasoa mittaavien laitteiden, kuten erilaisten sormusten ja rannekkeiden kanssa. Ratkaisumme tulee hyödyntämään vahvasti asiakkaiden omaa dataa oppiakseen asiakkaan ajankäytöstä ja stressitasoista. Algoritmien avulla teköäly analysoi dataa ja oppii asiakkaasta sekä pystyy jatkossa antamaan hänelle suosituksia ajankäytön suhteen. Palvelu luo siis asiakkaalle arvoa yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas oppii palautetta antavan teköälyn avulla tuntemaan itsensä paremmin ja saa apua stressin hallintaan sekä eri elämänalueiden tasapainottamiseen ja priorisointiin. Palvelumme pyrkii siis tukemaan asiakkaiden toimintoja ja prosesseja arvoa luovasti. Palvelumme suosittelee asiakkaalle erilaisia rentoutumishetkiä päiviin ja voi antaa varoituksia, jos liikaa stressaavia tilanteita kertyy samalla ajanjaksolle. Tarkoituksenamme on testata kehittämäämme stressinhallintamallia. Kokeilu on nelivaiheinen ja sen toteutuksessa käytettään hyödyksi lean startup- ja muotoiluajattelumetodiikkaa. Ensimmäisessä vaiheessa jo olemassa olevan esittelyvideon avulla ohjataan potentiaalisia käyttäjiä osoittamaan mielenkiintonsa jättämällä yhteystietonsa nettisivuillemme. Tämän jälkeen heille lähetetään heidän omaa stressintuntemustaan kartoittava visuaalinen kysely, jonka pohjalta heistä luodaan arkkityypit. Toisessa vaiheessa arkkityypeistä kutsutaan haastatteluun 8-12 henkilöä ja heistä luodaan tarkemmat profiilit. Haastattelun jälkeen ohjeistetaan myös kolmannen vaiheen kolmiviikkoinen kenttätutkimus. WorkFlow-sovelluksen avulla henkilöt pitävät ”päiväkirjaa” tekemisistään, Moodmetric -sormuksen samalla mitatessa heidän stressitasojaan. Ensimmäisellä viikolla käyttäjä ”opettelee” tekemään merkintöjä ilman että näkee mittaustuloksia. Toisella viikolla henkilö näkee tulokset ja kolmannella viikolla me toimimme ”Wizard of OZ”-tyyppisesti teköälynä, ehdottaen muutoksia tekemisiin ja niiden väliin. Neljäs vaihe on työpaja, jossa käydään läpi tuntemukset ja kerätyn tiedon pohjalta rakennettu prototyyppi. Kokeilun pyritään toteuttamaan elo-syyskuun aikana 2018. Toimiva prototyyppi valmistunee marraskuussa 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat kaksi palvelumuotoilijaa yhteistyössä Moodmetricin kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 5000. Tästä 1500 kuluu kuvauksessa mainittujen eri vaiheiden tilaisuuksien järjestämiseen, jossa koekäyttäjille annetaan ohjeita, heitä haastatellaan ja heiltä kerätään palautetta käyttäjäkokemuksesta. 500 euroa on varattu matkakuluihin ja loput 3000 työkustannuksiin.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimi on perehtynyt palvelumuotoiluun, yhteiskehittämiseen, Lean startup – ajatteluun, digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä UX:n ja UI:n käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun. Lisäksi olemme toteuttaneet ideasta videon BELT organisaation avustuksella.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

25.04.2019

10.9.2018


Nelivaiheinen kokeilumme on siirtynyt ensimmäiseen vaiheeseen neljästä. Aloitimme kokeiluun tarvittavien osallistujien etsimisen. Avasimme lugnoru.com nettisivut, sekä facebook, Instagram, Youtube että Twitter -tilit. Aluksi toimimme lean startup-henkisesti, ja kokeilimme AdWords -kampanjan avulla, montako kiinnostunutta asiakasta saisimme. Tämän jälkeen julkaisimme tuottamamme mainosvideon, jonka avulla pyrimme ohjaamaan potentiaalisia testaajia nettisivuillemme ilmoittautumaan beta-käyttäjäksi.


Työtä on vielä tehtävänä, ja seuraavaksi on vuorossa lyhyiden mainosvideoiden teko ja levittäminen. Olimme kuitenkin jättäneet huomiotta erään tärkeän seikan: markkinoinnin tulee olla suunniteltua ja johdonmukaista, sekä jatkuvaa. Tähän panostamme seuraavaksi.


Lisäksi olemme saamassa vahvistusta tiimiimme (tosin myös kaksi partneria ilmoitti eroavansa). On mahdollista, että pian meitä on kolme enemmän. Ennen kuin julkaisemme nimiä, pitää saada sopimukset kuntoon. Sen verran voimme paljastaa, että yksi tiimin jäsenistä on Machine Learning - ammattilainen.


Eli hyvältä näyttää..


-Markus ja J-P


25.9.2018


Kokeilun Paikkaan osallistuminen on ollut tervehdyttävä kokemus jo pelkästään kaikkien uusien ihmisten takia joihin on ollut ilo tutustua. Kiitos Teille, tiedätte kyllä keitä olette=).


Lisäksi meille on avautunut mahdollisuuksia, joiden kartoittaminen on yhä kesken. Tärkeimpänä on mainittava oman startupin olemassaolon ja tulevaisuuden parempi ymmärtäminen sukeltamalla syvälle omaan tekemiseen, sekä oman tekemisen mahdollisiin vaikuttavuuksiin. Kiitos Sitralle pääsystä mukaan Vaikuttavuuden Bootcampin ensimmäiseen osioon. Toivottavasti näemme toisessa vaiheessa.


Myös sparrauspäivien anti on ollut mahtavaa. Ymmärsin muuten pitchaus-harjoittelun lomassa erään asian: en oikeastaan olekaan kuullut muiden kokeiluista heidän omasta suustaan aikaisemmin. Oli erittäin hyvä kattaus. Kiitos!


Itse kokeilun järjestäminen on osoittautunut ennakoitua haastavammaksi. Nyt kuitenkin tekninen puoli alkaa pikku hiljaa olla valmiina (ellei nyt sitten taas tule jokin asioita sotkeva päivitys). Näihin ei jostain syystä osaa vielä oikein varautua!


Tällä viikolla olemme muuten mukana Hyvinvointi-verkkosummitissa puhumassa "tekoälyn mahdollisuuksista ennakoivassa terveydenhoidossa". Sitä kautta olisi tarkoituksenamme löytää vielä osallistujia mukaan kokeiluun. Saattaakin siis olla, että jatko-aikahakemus on laitettava vetämään kokeilun keston osalta.


-Markus ja J-P


27.10.2018


Kokeilun loppu häämöttää


Kokeilumme viimeiset pari päivää ovat meneillään! Uusia oivalluksia tekoälyn käytöstä on muodostunut jonkin verran. Lopullinen data kertoo enemmän ja tarkentaa ajatuksia.


Vaikuttaa siltä, että kokeilu olisi kannattanut toteuttaa jopa hieman yksinkertaisemmin työkaluin kuin mitä nyt käytimme! Saatoimme mennä liikaa teknologia edellä ja se saattoi olla virhe!?! Ainakin opimme paljon prototyponnista, ja oppiminen on aina hyvä asia..


Ehdottomasti jo tässä vaiheessa on todettava, että kokeilu on avannut meille ovia uusiin mahdollisuuksiin ja olemme saaneet tutustua uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin ja organisaatioihin! Kiitos siitä.


Nyt analysoimaan dataa ja loppuraporttia kirjoittamaan..


-Markus ja J-P


6.11.2018

Tekoälykokeilut - päätöstilaisuus


25.4.2019


KILL YOUR DARLINGS


Kantava idea Perfect Day by Lugnorun taustalla on mielestämme yhä erinomainen! Datan kerääminen ihmisten älypuhelimista siten, että yksilön stressiä olisi mahdollista ennakoivasti ehkäistä vaikuttaa vieläkin mahdolliselta idealta. Omalta kohdaltamme kohtasimme kuitenkin esteitä, joiden ylittäminen tässä vaiheessa ja täysin alkuperäistä suunnitelmaa noudasttaen on kuitenkin tullut tiensä päähän. Mutta miksi?


Kaiken innovoinnin taustalla on idea, joka tiimin tulee sisäistää ja jonka takana tulee seisoa. Jossain vaiheessa on kuitenkin osattava/ymmärrettävä lopettaa. Onneksemme, ja muillekin hyödyksi, meidän on ollut mahdollista toteuttaa asiakaslähtöistä testaamista ja voineet kerätä arvokasta dataa asiakkaiden käyttäytymisestä! Mitä siis opimme: Ihmiset eivät toimi kuten olimme olettaneet..


Alypuheliimme on säilöttynä paljon arvokasta tietoa, mutta sitä tietoa mitä me olisimme tarvinneet, ilmeni olevan liian vähän. Ongelman voisi ratkaista opettamalla ihmiset toimimaan tarpeidemme mukaisesti. Kuitenkin pyrkiessämme tähän suuntaan, kohtasimme startupeille tyypillisiin muutamaan pulmaan. 1. Ajoitus, 2. Tiimi, 3. Idean validointi ja 4. Rahoitus.


Ajoitus on tutkitustikin suurin kompastuskivi startuppien liikkeelle lähdössä. Voi olla että olet ideasi kanssa liian ajoissa, jolloin teknologia, ihmiset, tai toimintaympäristö ei ole valmis ideallesi. Toisaalta voi olla, että innovaatioprosessin kestäessä liian kauan, muut ajavat ideasi ohi tuomalla markkinoille toimivamman, liiketoiminnallisesti ja tekniikaltaan, palvelun. Toisekseen tiimin rakentaminen on alkuvaiheen tiimille uskomattoman vaikeaa. Tarvitset ympärillesi ihmisiä, jotka ovat äärettömän kilpailtuja, ja heidän saamisensa mukaan ei onnistu aina edes rahalla. Kolmanneksi, ideaa jota ei ole konkreettisesti olemassa on erittäin hankala ymmärtää. Vaikka sen muotoilisi käyttäen apunaan kaikkia mahdollisia kanvaaseja ja prototyyppejä, sen myyminen on äärimmäisen vaikeaa. Ja neljänneksi, koska joku joutuu aina rahoittaessaan ottamaan riskin asian eteenpäin viemiseksi, rahoittamisen saaminen kehittykseen on äärettömän hankalaa. Varsinkin kun ollaan tekemässä asioita lähinnä vaikuttavuus edellä, ilman että tavoitellaan suuria voittoja.


Vaikka Perfect Day onkin haudattu (sellaisena kuin se oli alkujaan ideoitu), Lugnoru jatkaa vielä stressin ennaltaehkäisyn mahdollisuuksien kartoittamista. Ehkä Perfect Day (Täydellinen päivä) oli jo niomensä mukaisesti, liian suppea tulokulma stressiä ajatellen. Josko seuraavaksi onkin vuorossa Happy Days (Onnelliset Päivät). Holistinen Botti, joka tuuppaa yksilöä toimimaan omien edellytystensä mukaisesti.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit