Erityislasten vanhempien järjestämät toiminnalliset vertaistukiryhmät | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

486 katselukertaa

Kokeilu on luotu 08.11.2017

Marja Heikkinen, Oulun seudun omaishoitajat ry.

Erityislasten vanhempien järjestämät toiminnalliset vertaistukiryhmät

Erityislasten vanhempien joukosta on noussut halukkuutta jakaa heidän osamiaan taitoja sekä erityislasten vanhemmille että koko perheille toiminnallisten vertaistukiryhmien avulla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Eriryislasten perheille suunnatun toiminnallisten vertaistukiryhmien järjestäminen vapaaehtoistoiminnan avulla. Vapaaehtoisina toimivat erityislasten vanhemmat. Kokeilulla halutaan vastata erityislasten vanhemmilta nousevaan halukkuuteen osallistua vapaaehtoistoimintaan. Halutaan löytää erilaisia tapoja ja toimintoja, jotka tukevat erityislasten perheitä heidän arjessaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Hyvinvoivaperhe -hankkeessa tehdyn kyselyn perusteella on noussut esille se, että erityislasten vanhemmilla löytyy paljon erilaista taitoa ja osaamista, joita he itse haluaisivat hyödyntää. Heitä saataisiin rekrytoitua vapaaehtoistoimintaan mukaan sekä heidän taidoista pääsevät hyötymään muut erityislasten perheet. Kuinka saadaan järjestettyä erityislasten toiminnallisia vertaistukiryhmiä vapaaehtoistoiminnan avulla. Toiminnalliset vertaistukiryhmät voivat olla suunnattuja koko perheille tai vanhemmille. Toiminnalliset vertaistukiryhmät voisivat olla esim. muskareita, kokkikerhoja jne. Alkaen v. 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Oulun seudun omaishoitajat ry yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jotka koostuvat erityislasten parissa työskentelevistä tahoista.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Oulun seudun omaishoitajat ry järjestää laadukasta vapaaehtoistoimintaa ja siihen löytyy koordinointi ainakin v. 2019 saakka. Käynnissä olevassa Hype -hankeessa on tavoitettu suuri määrä erityislastenperheitä.