Etätyöhubin käynnistäminen Kotkan-Haminan seudulla | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

1691 katselukertaa

Kokeilu on luotu 24.06.2019

Cursor Oy

Etätyöhubin käynnistäminen Kotkan-Haminan seudulla

Käynnistetään Kotkassa yhteinen etätyöpiste/etätyöhubi. http://www.cursor.fi/hubconnection

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lisääntyvä etätyö sekä liikkuva työ ohjaa ihmisiä tekemään töitä paljon kotona sekä satunnaisissa paikoissa, joissa työympäristö ei ole paras mahdollinen sekä toisaalta ei tule tavattua muita ihmisiä. Tätä varten on liikenteellisesti hyvissä paikoissa syytä olla hyvän työympäristö etätyöhubeja / coworking-tiloja. Kotkan-Haminan seudulla ei vuoteen 2018 mennessä ollut käynnistynyt yhtään avointa etätyöpistettä. Miten etätyötila toimii Kotkan-Haminan seudulla, miten konseptista voisi saada pysyvän.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ideana on kokeilla Kotkan keskustan tuntuman Datariinassa yhteisölllistä etätyöhubia. Kokeillaan etätyötilaa Kotkan Datariinassa keväästä 2018 lähtien. Etätyöhubin käynnistys Kotkassa keväällä 2018, kokeilu talveen 2018-2019 asti.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Cursor Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti osana laajempaa Kotka-Hamina - Kamppi -hubconnection - hanketta, jonka kokonaisbudjetti 69 290 eur. Rahoituksessa omarahoitusta Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista 50 % ja tukea AIKO-rahoituksesta Kymenlaakson Liiton kautta 50 %.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Cursor Oy:llä seudun kehittämisyhtiönä hyvät kontaktit alueen yrityksiin. Kotkan Datariinassa toimistotyön hyvät puitteet.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Saavutti pääosin - etätyöhubin toimivuudesta sekä tarpeista saatiin hyvää tietoa, yhteinen etätyöstentely /coworking-malli saatiin tutummaksi seudulla. Toisaalta Kotkan Datariinassa kokeillun etätyöhubin keskimääräinen käyttöaste jäi alhaisemmaksi kuin tavoitteena.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kotkan Datariinan etätyöhubin opein käynnistettiin Haminan sekä Virolahden ilmaiset etätyöpisteet. Datariina etätyöhubin kokeilu antoi myös arvokasta tietoa Kotkassa keväällä 2019 käynnistyneelle kaupalliselle coworking-tilalle.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kotkan etätyötilan kokeilun oppeja saatiin hyötykäyttöön kaupallinen etätyötila/coworking-tilan käynnistämisessä, joka aloitti HubDatariinan kokeilun päätyttyä.