ETIM-standardin mukaisten teknisten tietojen hyödyntäminen sähkösuunnitteluprosessissa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

440 katselukertaa

Kokeilu on luotu 08.04.2019

Kymdata Oy

ETIM-standardin mukaisten teknisten tietojen hyödyntäminen sähkösuunnitteluprosessissa

Kyseessä on KIRA-digi-kärkihanke, jossa selvitetään ja kokeillaan, miten ETIM-määritelmän mukaiset tuotetiedot kannattaa siirtää Sähkönumerot.fi -palvelusta CADS Electric -suunnitteluohjelmistoon ja kuinka niitä voidaan valittavan rakennuksen sähkösuunnittelussa hyödyntää.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hankkeen aikana luotiin CADS Electric Pro -suunnittelujärjestelmään ETIM-toiminnallisuudet ja niihin liittyen hyödynnettiin integraatiorajapintaa Sähkönumerot.fi -palveluun, johon luotiin API-rajapinnat. Hankkeen aikana määriteltiin myös "Tuotetietojen digiloikka rakennusten elinkaaressa" -prosessimalli sähkötuotetietojen osalta, joka mahdollistaa kehittämisen jatkamisen. Hankkeen aikana ei aikataulullisista syistä päästy vielä testaamaan asioita käytännössä pilottiprojektin osalta, mutta se tullaan toteuttamaan varsinaisen hankeajan jälkeen vuoden 2019 aikana. Ohjelmistokehityksen ja prosessin mallintamisen osalta hanke saavutti tavoitteensa, eli yhdessä hankkeessa mukana olleiden osapuolten (Kymdata Oy, Sähköteknisen Kaupan Liitto, Sähkö- ja teleurakoitsiliitto STUL ry, Granlund Oy, Sähkösuunnittelijat NSS ry, Senaattikiinteistöt) luotiin tarvittavat määrittelyt ohjelmistojen toiminnoille kuin myös määriteltiin prosessia.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Ohjelmistoihin (CADS Electric Pro, Sähkönumerot.fi) tehtyjen toiminnallisuuksien lisäksi hankkeessa määritelty "Tuotetietojen digiloikka rakennusten elinkaaressa"-prosessimalli luo hyvän pohjan viedä tuotetietojen hyödyntäminen käytännön työhön suomalaisessa rakentamisessa. Koska toimintojen ja toimintamallin pilotointi todellisessa rakennuskohteessa jäi tehtäväksi vasta hankeajan jälkeen, ei sen osalta voida vielä raportoida kokemuksista ja konkreettisista tuloksista (esimerkiksi miten urakoitsija pystyy hyödyntämään ETIM-tietoja).

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Ohjelmistojen ETIM-toimintoja ja toimintamallia tullaan pilotoimaan Granlund Oy:n toimesta KOy Raitinkartano -projektissa (Tapiola, Espoo). Laajasti ottaen tämä asia on malliesimerkki sellaisesta toiminnan kehittämisestä, joka ei rajoitu pelkästään ohjelmistokehitysasioihin: tarvitaan koko rakentamisprosessin osapuolten (rakennuttaja, suunnittelutoimisto, urakoitsija) yhteistä sitoutumista tuotetiedon järkevään hyödyntämiseen ja siihen liittyen mm. sopimusteknisten asioiden määrittelyä.