Food Rescue Network | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TekoälyKiertotalous

1635 katselukertaa

Kokeilu on luotu 01.06.2018

From Waste to Taste & Fazer

Food Rescue Network

Kokeilussa selvitetään tekoälyn mahdollisuuksia ruokahävikin logistiikan optimoinnissa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Optimoida ruokahävikin logistiikka tekoälyn keinoin Kokeilulla halutaan oppia, mitkä ovat tekoälyn tuomat mahdolliset hyödyt hävikkilogistiikan optimoinnissa ja onko tekoälyn ominaisuuksien kehittäminen kannattavaa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Food Rescue Network -kokeilussa simuloinnin avulla selvitetään, mitä mahdollisuuksia tekoäly voi tuoda hävikkilogistiikan optimoinnissa. Kokeilun alkukartoituksessa selvitetään, mitä dataa on saatavilla tuotantojärjestelmästä, kerätään puuttuva tieto ja simuloidaan tekoälylle annettavaa syötettä. Kokeilun puitteissa testataan simuloinnin avulla tekoälyn toimintaa, jolloin hahmotetaan sen kehittämisestä saatava ekologinen ja taloudellinen hyöty. Heinä-joulukuu

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

From Waste to Taste ry ja Fazer

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

5000 eur, jolla katetaan kokeilun suunnittelun ja toteutuksen kulut (simulaatio 1vk) sekä kokeilun loppuraportin tuottamiseen liittyvät kulut.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

From Waste to Taste ry pyörittää kolmatta vuotta Suomen ensimmäistä hävikkiruokaravintolaa ja omaa vahvan hävikin logistiikan tuntemuksen. Fazer on Suomen johtava ruokailupalvelu- ja leipomoyritys.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

22.01.2019

Food Rescue Network -kokeilussa halutaan selvittää ruokahävikin ennakoinnin ja logistiikan optimoinnin mahdollisuuksia tekoälyn avulla.

Fazer on kehittämässä applikaatiota, joka perustuu tuotantojärjestelmästä saatavaan dataan ja jonka avulla hävikin logistiikkaa koordinoidaan.

Tämän kokeilun puitteissa kartoitetaan, miten applikaation toiminnassa voidaan hyödyntää tekoälyä, jotta logistiikan oikea-aikaisuus ja reittien minimointi saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä voisi sisältää esimerkiksi automaattisen viestin generoinnin suoraan vastaanottavaan kohteeseen eli kenelle raaka-ainetta voisi potentiaalisesti tarjota. Tekoälyn avulla olisi mahdollista saada viivettä pois, jolloin varastointitarve vähenisi ja kuormat voisi reitittää lennossa.

Käytännössä lopputilanne olisi logistiikkaverkosto, joka organisoi raaka-aineet paikasta toiseen optimoiden käytetyn ajan, matkan ja varastointitarpeen.

Kokeilun alkukartoituksessa selvitetään, mitä dataa on tällä hetkellä tuotantojärjestelmästä saatavilla, kerätään puuttuva tieto ja simuloidaan tekoälylle annettavaa syötettä. Kokeilussa esimerkiksi yhden viikon ajan testataan simuloinnin avulla tekoälyn toimintaa, jolloin hahmotetaan sen kehittämisestä saatava ekologinen ja taloudellinen hyöty.

27.6 palaverissa Fazerin ja From Waste to Tasten kanssa sovittiin seuraavista stepeistä. Fazer selvittää mitä dataa ja missä muodossa sitä on saatavissa tuotantojärjestelmästä. FWTT ry kartoittaa mahdollisia jatkokäyttökohteita hävikkiraaka-aineille kokeilun ajaksi. Kiinnostusta ja edellytyksiä ulkopuolisten toimijoiden kiinnostuksesta kartoitetaan myös heinäkuun lopussa lähetettävän kyselyn avulla. Fazer kokoaa viikottain noudettavissa olevien raaka-aineiden määrän. Saatavan historiadatan perusteella pyritään määrittelemään ennustettavuutta. Elokuussa toteutettavassa käytännön kokeilujaksossa simuloidaan tekoälyn hyödyntämistä prosessin optimoinnissa.

Lomien jälkeen saimme datan joulukuun 2016 jälkeisistä hävikkimääristä. Dataa tarvitaan hieman pidemmältä ajalta, jotta data-analyysin pohjalta voidaan laatia jotain ennustetta. Tarvitaan myös input siitä, minä ajankohtina juhlapyhät minäkin vuonna ovat. Hävikkimäärät ajoittuvat hyvin pitkälti niihin ajankohtiin kun kausituotteet vaihtuvat - esimerkiksi laskiaisen jälkeen jää todennäköisesti yli jonkin verran mansikkahilloa ja mantelimassaa. Tietyt pyhät ovat aina vakiot, mutta jotkut vaihtelevat sekä myös pyhien yhteydessä viikonloput saattavat vaikuttaa siihen, milloin raaka-aine on noudettavissa. Applikaatioon/alustaan on tarkoitus tehdä ominaisuus, joka kartoittaa jo etukäteen potentiaalisia kiinnostuneita ostajia ja lähettää heille ilmoituksen ennakkovarausmahdollisuudesta.

Elokuun simulointi: Fazerilta vapautui kausituotteen vaihdoksessa mansikkahilloa. Tämän yhteydessä simuloimme applikaation toimintaa. Fazer ilmoitti viestillä noudettavissa olevasta hillosta, From Waste to Taste kuittasi noutavansa lähetyksen ja Food Rescue -lähetit noutivat hillot sovittuna ajankohtana ja toimittivat sen hävikkijäätelön eli Jätelön valmistusta varten. Tämä toimi sujuvasti ilman ongelmia. Jos ajatellaan valmisteilla olevan applikaation toimintaa ja raaka-aineiden myyntiä, haasteita tulee tuottamaan se, että pakkauskoot teollisuudessa ovat suuria, joten raaka-aineiden uudelleen pakkaaminen oli tarvittava välitoimenpide. Uudelleen pakkaaminen ei todennäköisesti ole logistiikan kustannuksista ja pienistä myyntituotoista johtuen kovin kannattavaa, mutta From Waste to Taste pyrkii löytämään tähän ratkaisun.

Syyskuu: Pyrittiin löytämään ratkaisu erään hävikkierän uudelleen purkittamiseksi, saatiin tilakin järjestymään, mutta projekti laitettiin vielä jäihin logististen vaikuksien vuoksi.

9.10: Saatu siivottu data vuodesta 2015 alkaen vuoteen 2018, jolloin ennustaminen on jossain määrin mahdollista. Dataa aiotaan työstää yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakouluun kanssa.

11.10: Palaveri AMK:n, FWTT:n ja Fazerin kanssa

6.11 Tekoälykokeilut - päätöstilaisuus


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit