Growth hacking -maakunnallinen viestinnän kokeilu | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KokeilutAsuminenOsaaminenViestintä

499 katselukertaa

Kokeilu on luotu 26.10.2017

House of Lapland

Growth hacking -maakunnallinen viestinnän kokeilu

Tavoitteena on löytää uusia tapoja tavoittaa ja sitouttaa Lapista kiinnostuneet kohderyhmät, etenkin potentiaaliset muuttajat. Mahdollisuusviestintä eli growth hackin tarjoaa tähän uusia mahdollisuuksia. Kokeilun avulla selvitetään erilaisten sisältötyyppien ja niiden sävyn toimivuutta (kuvat, video, henkilö- ja yritystarinat) valituissa kohderyhmissä ja näin testata ilmiöpohjaista viestintää maakunnallisessa kontekstissa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Perinteinen kampanjamuotoinen markkinointi on yhä enenevissä määrin menettämässä merkitystään. Samaan aikaan kilpailu kuluttajien huomiosta on yhä kiivaampaa. On tarpeen löytää uusi kustannustehokkaista keinoja tavoittaa halutut kohderyhmät.

Miten kokeilu toteutetaan?

Mahdollisuusviestintä eli growth hackin tarjoaa uusia mahdollisuuksia tavoittaa kohderyhmät paremmin. Kokeilun avulla selvitetään erilaisten sisältötyyppien ja niiden sävyn toimivuutta (kuvat, video, henkilö- ja yritystarinat) valituissa kohderyhmissä ja näin testata ilmiöpohjaista viestintää maakunnallisessa kontekstissa. Viestintää kokeillaan digitaalisissa kanavissa (verkkosivut ja sosiaalisen median kanavissa). Tuotetaan inspiroivaa sisältöä erityisesti potentiaalisesti Lappiin muuttajille. Kokeilun jälkeen on tiedossa optimaalinen sisältömixi Lappiin muuttajille. 1.9.2017-28.2.2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

House of Lapland

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

64 400€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Asukas- ja osaajamarkkinointia on aikaisemmin toteutettu tuottaen henkilö- ja yritystarinoita digitaalisiin kanaviin. Lisäksi on luotu Löydä paikkasi Lapista- palvelu, jonka tarkoitus on herättää Lapin ulkopuolella asuvat seikkailunhaluiset nuoret tutustumaan Lapin työmahdollisuuksiin ja yrittäjyyteen.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteensa. Kokeilun aikana tuotettiin erityyppisiä sisältöjä potentiaalisille muuttajille ja ne saivat hyvän näkyvyyden ja vastaanoton kohderyhmissä.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilun aikana Lapin matkailualan työvoimapula korostui. Lapin kasvava matkailu vaatii yhä enemmän työntekijöitä Lapin ulkopuolelta sekä myös ulkomailta. Tähän ilmiöön tartuttiin tuoden esille Lapin matkailualan sesonkitöitä kiinnostavalla tavalla erilaisissa digikanavissa. Facebookissa ja Instagramissa tehtiin mainontaa, jotka inspiroivat nuoria työnhakuun Lappiin. Sosiaalisen median kampanjat tavoittivat kohderyhmän hyvin ja he löysivät Lapin työpaikkatarjonnan verkkopalvelusta. Kokeilun aikana tuotettiin Lappiin muuttaneiden tarinoita sekä käytännön vinkkejä Lappiin muuttamisesta sekä asunnon löytämiseen. Kokeilut osoittivat, että jatkossa kohderyhmälle tulee tuottaa yhä käytännön läheisempää tietoa Lapissa asumisesta, työn ja asunnon hankkimisesta sekä myös vapaa-ajan mahdollisuuksista. Lisäksi näiden tietojen tuottaminen englanniksi kansainvälisille osaajille on jatkossa tärkeää.