Hack for Society –pilotti tuo kaupunginvaltuutetut ja tutkijat yhteen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

YliopistoPolitiikka

727 katselukertaa

Kokeilu on luotu 01.06.2017

Hack for Society toteutetaan Helsingin yliopiston, Sitran, Kuntaliiton, Kokeilevan Suomen ja ajatuspaja e2:n yhteistyönä.

Hack for Society –pilotti tuo kaupunginvaltuutetut ja tutkijat yhteen

Syksyllä 2017 toteutettavassa Hack for Society -haasteessa Helsingin yliopiston tutkijoista ja opiskelijoista sekä Helsingin kuntapoliitikoista koostuvat tiimit kilpailevat ajankohtaisten kunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Hack for Society -kokeilun tavoitteena on tuottaa tietoa poliittisten päättäjien ja välisen aidon vuoropuhelun, tiedonvaihdon ja yhteisen ongelmanratkaisun lisäämiseksi. Yhteistyö yli sektorirajojen lisää luovuutta ja vahvistaa kaikkein osapuolten osaamista. Samalla tullaan tutuiksi, saadaan uutta tietoa ja ideoita, lisätään keskinäistä ymmärrystä toimintaympäristön muutoksista, yhteisistä ongelmista ja ratkaisukeinoista sekä tulevaisuuden avainkysymyksistä. Toiveena on, että toimintamallia voisi myöhemmin skaalata muihin kuntiin, alueisiin ja/tai kansalliseen päätöksentekoon.

Miten kokeilu toteutetaan?

Pilotilla kokeillaan miten parhaiten voidaan lisätä päättäjien ja tutkijoiden välistä aitoa dialogia, miten törmäyttää näitä ryhmiä virkamiesten ja yritysten kanssa ja miten luoda ratkaisuihin pyrkiviä työtapoja, joissa käytetään tietopohjana olemassa olevaa ihmistieteiden tutkimusta. Tavoitteena on kuukauden pituisen kiihdyttämöprosessin avulla kehittää konkreettisia ratkaisuja tiimien haasteisiin, edistää tutkimuksen ja päätöksenteon yhteistyötä ja testata uutta tutkimuksen ja kunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusmallia. Osallistujat kartuttavat oppeja yhteiskehittämisestä, nopeista kokeiluista, design-ajattelusta ongelmanratkaisun apuvälineinä. Valtuutetuille kyseessä on myös mahdollisuus tutustua paremmin tiedeyhteisön osaamiseen ja päästä nostamaan poliittiselle agendalle uusia, tutkimustietoon perustuvia kehitysehdotuksia. Toisaalta päättäjillä on valtavasti osaamista ja asiantuntijuutta, jota tiedeyhteisö ei aina osaa hyödyntää viedäkseen tutkimustietoaan käytäntöön.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Hack for Societyn koordinaattorina toimii Helsingin yliopisto ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Helsinki Think Company. Haaste toteutetaan yhteistyössä Sitran, Kokeilevan Suomen, Kuntaliiton ja Ajatuspaja e2:n kanssa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hanketta avustuksella.