Haloo, mitä sinulle kuuluu? | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

AikuisetIkäihmisetNuoretSyrjäytyneetArjenhallintaSaavutettavuusYksinäisyysVapaaehtoistoiminta

690 katselukertaa

Kokeilu on luotu 02.11.2017

Annukka Oksman-Hiukka Vuolle Setlementti ry

Haloo, mitä sinulle kuuluu?

Miten helpottaa eri ikäisten ihmisten kokemaa yksinäisyyden tunnetta? Päivät tuntuvat pitkiltä, tekemistä eikä juttukaveria välttämättä ole esim. nykyisin pitkään yksin kotona asuvilla ikäihmisillä, työttömällä työnhakijalla tai nuorella, joka ei syystä tai toisesta löydä seuraa. Ulos lähteminen voi vaikeutua tai kokonaan estyä maamme vaihtuvissa sääolosuhteissa, turvattomuuden tunteesta tai fyysisen kunnon heikkenemisestä johtuen. Suomessa toimii jo nyt lähes 1,4 miljoonaan ihmistä säännöllisessä vapaaehtoistoiminnassa. (Kansalaisareena ry:n, Kirkkohallituksen ja HelsinkiMission Taloustutkimuksella teettämä tutkimus vuonna 2015). Halu auttaa ja antaa omaa aikaa on suomalaisilla voimakas. Mitä, jos osa vapaaehtoisista osallistuisi ja uudet ihmiset innostuisivat toimintaan yksinäisyyttä kokevien ilahduttamiseksi keskustellen joko soittamalla tai vastaanottamalla puhelun? Vapaaehtoinen voisi myös koota pienen ryhmän ihmisiä puhelinrinkiin yhteisesti kiinnostavien aiheiden äärelle toimien ryhmäpuhelun vetäjänä. Haloo, mitä sinulle kuuluu- toiminnassa yhdistettäisiin vapaaehtoiset ja itsensä yksinäiseksi kokevat eri ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteista ja kulttuureista tulevat ihmiset. Kehittäisimme toimivan vapaaehtoistoiminnan muodon, joka sisältäisi tapoja löytää helposti keskustelukumppani ja/tai -ryhmä. http://vuolleoulu.fi/hyvinvointi-ja-yhteistyo/ https://www.varesverkosto.fi/koulutukset/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yksinäisyyttä tunteva ihminen voi helposti löytää juttuseuraa jakamaan päivän surut ja ilot. Ihmisiltä kysytään Mitä sinulle kuluu? yhä useammin. Juhlapyhinä ihmiset tuntevat erityisesti yksinäisyyttä. Mitä, jos vapaaehtoinen soittaisi ja kyselisi kuulumisia. Tutkimusten mukaan eri maissa ja kulttuureissa 4 – 36 % vanhoista ihmisistä tuntee jatkuvaa yksinäisyyttä. Suomessa yksinäiseksi itsensä ainakin toisinaan tuntee 36 - 39 % ikääntyneistä (Helsingissä 2.3.2015, Anu Kuikka, suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liito ry Etsivä mieli 2012–2016 –projekti Ray). Yksinäisyyden tunne valtaa kasvavassa määrin eri ikäryhmiä ja eri elämäntilanteista ja kulttuureista tulevia ihmisiä Suomessa. Paljon on myös ihmisiä, jotka haluavat antaa aikaansa toisten hyväksi. Mahdollisuus soittaa tai odottaa puhelua tuo iloa päivään. Keskustelu turvallisen vapaaehtoisen kanssa luo tunnetta, että joku kuuntelee ja välittää. Vapaaehtoinen antaa aikaansa ja on läsnä kuuntelemalla ja keskustelemalla ja/tai vetämällä puhelinrinkiä. Vuolle Setlementin monikulttuurisuustyö, Poikien ja Tyttöjen Talot, ikäihmisten ystävätoiminta sekä vapaaehtoistoiminnan verkosto VARESin jäsenten toiminnot muutamia toimintojamme mainiten voivat tarjota Haloo, mitä sinulle kuuluu-puheluiden kautta löydetyille ihmisille paikan, mihin hakeutua ja löytää tekemistä. Puhelinkeskusteluiden avulla vapaaehtoiset rohkaisevat ihmisiä lähtemään liikkeelle ja ohjaavat heitä heidän elämän tilanteisiinsa sopivien ja kiinnostuksensa mukaisiin toimintojen piiriin. Puhelinkeskustelu voi olla luonnollisesti myös riittävä kontakti hyvinvoinnin parantamiseen. Miten matalankynnyksen Haloo, mitä sinulle kuuluu? - toiminta toteutetaan vapaaehtoisten avulla. Mitkä ikäryhmät tai ketkä haluavat osallistua puhelin/chat keskustelutoimintaan? Minkälainen kurssisisältö palvelee puhelinvapaaehtoistoimintaan ryhtyviä? Nouseeko puheluista kokemuksia, joihin vapaaehtoisemme tarvitsisivat enemmän kurssitusta? Mitä koordinaattorin pitää huomioida tukiessaan puhelinvapaaehtoisia. Millaisia teknisiä taitoja ja resursseja tarvitsemme toiminnan sujumiseksi? Mitä kieliä suomen ohella puheluissa käytetään?

Miten kokeilu toteutetaan?

Se, että voit keskustella ja tulla kuulluksi keventää mieltä ja tuo iloa päivään. Tieto siitä, että voi helposti löytää keskustelukaverin ja/tai kuuluu puhelinrinkiin ehkäisee varmasti yksinäisyyden tunnetta. Kysymys Mitä sinulle kuuluu ? pitää esittää kaikille mahdollisimman usein. Puhelujen avulla löydetään ihmisiä ja ohjataan heitä Vuolle Setlementin monipuolisien toimintojen piiriin. Vapaaehtoiset soittavat yksinäisyyttä tuntevalle joko henkilökohtaisen puhelun tai toimivat puhelinrinkien vetäjinä. Chat- tai skypeyhteys esimerkkeinä ovat myös toimivia työkaluja. Vapaaehtoiset ovat myös mahtava mahdollisuus toiminnan kehittäjänä sekä yksinäisyyttä tuntevien ihmisten etsimiseen liittyvien toimien ideoijina. Vapaaehtoiset voivat myös päivystää tiettyä puhelinnumeroa, jotta halukkaat voivat ottaa yhteyttä keskustelukaveria kaivatessaan. Hienoa olisi, jos saisimme yksinäiseksi itsensä tuntevat mukaan vapaaehtoisiksi soittajiksi, puhelin päivystäjiksi tai jopa puhelinringin vetäjiksi. Omaiset, läheiset ehkä kotipalvelu tai muu ammattikunta kuten koulukuraattorit ehdottavat ihmiselle soittomahdollisuutta. Aktiivisen some- kampanjan ja muun viestinnän avulla tavoitamme ihmisiä. Vuolteen eri ikäryhmiin ja kulttuureista tulevien toimintojen kautta löydämme yhteyksiä yksinäisiin, joita keskustelu kiinnostaa. Olisiko toiminnassa mukana nimekkäitä kummeja, jotka rohkaisisivat ihmisiä soittamaan ja ehkä jakaisivat omia yksinäisyyden kokemuksiaan? Kokemuksemme mukaan ohjatusta puhelinrinkitoiminnasta ainakin osa rinkiläisistä kyselee toistensa kuulumisia puhelimitse varsinaisen rinkitoiminnan jälkeenkin. Heti huomioidaan, jos joku rinkiläinen ei ole "langoilla". Usein puhelinrinkiläiset haluavat myös tavata toisensa kasvotusten. Puhelimen ohella esim. skype- yhteys toimii yhteydenpitovälineenä. Skypen käyttöohjauksesta vastaisivat vapaaehtoiset ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit. Haloo, mitä sinulle kuuluu -toiminta olisi matalan kynnyksen keskustelutoimintaa. Vapaaehtoiset antavat harrastuksessaan omaa aikaansa omilla tiedoillaan ja taidoillaan. Toki vapaaehtoiset koulutetaan ja perehdytetään tehtäviinsä. Laadukkaasti järjestetyssä vapaaehtoistoiminnassa pidetään hyvää huolta vapaaehtoisen jaksamisesta ja innostetaan jatkamaan harrastustaan. Koordinaattori on henkilö, johon voi aina ottaa yhteyttä. Kokeilimme Haloo! Pohjois-Pohjanmaa -tempausta Oulun yliopiston normaalikoulun yläkoulun ja lukion oppilaiden kanssa. Oppilaat saivat tulla soittamaan joko omalle isovanhemmalleen tai VARES-verkostolaisten antamaan ikäihmisen numeroon koulun kirjastotilaan. Soittajilla oli tukenaan valmiiksi laatimamme kysymykset. Oppilaita tuli paikalle kymmenittäin. Puheluita soiteltiin 1,5 tunnin aikana 140. Palaute sekä ikäihmisiltä että oppilailta oli rohkaiseva. Keskustelu sujui hyvin ja innostus oli käsin kosketeltava. Moni soitti omalle isovanhemmalleen, joku jopa aivan ensimmäistä kertaa, myös soitot ennakkoon tuntemattomalle sujuivat hyvin. Ikäihmiset kertoivat iltapäivänsä pelastuneen ja päiväunien jääneen väliin puhelimessa keskustellessa. Palautekyselyymme vastanneet olivat poikkeuksetta halukkaita jatkamaan puhelinkeskustelutoimintaa. Miten löydämme ja rohkaisemme yksinäiseksi itsensä tuntevia ihmisiä mukaan puhelinkeskusteluihin? Mitä resursseja mahdollisesti tarvitsemme ihmisten tavoittamiseksi? Innostuvatko vapaaehtoiset puhelinvapaaehtoisen tehtävästä? Löydämmekö keinoja rohkaista yksinäiseksi itsensä tuntevia ryhmään vapaaehtoisiksi puhelinsoittajiksi tai jopa puhelinringin vetäjiksi. Millaista kurssitusta vapaaehtoiset tarvitsevat puheluiden, chat-toiminnon, skypeyhteyden ja puhelinrinkitoiminnan vetämisen sujumiseksi? Mitä työnohjauksellista toimintaa järjestämme vapaaehtoisille jaksamisen tukemiseksi? Miten kaikille avoin puhelinkeskustelunumero perustetaan ja paljonko se käytännössä maksaa? Onko esim. ikäihmisillä käytössään ns. puhelinpaketti, jotta puhelu ei maksaisi käytännössä paljon?

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Vuolle Setlementin hyvinvointipalvelujen henkilöstö, vapaaehtoiset ja kumppanikoulujen oppilaat ja opiskelijat. Yksinäiseksi itsensä tuntevat ihmiset.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

85 000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Puhelinrinkikoulutusmateriaali ja kouluttaja. Kokemus, miten puhelinrinki toimii. Muutamia vapaaehtoisia ja ammattilaisia, jotka ovat toimineet puhelinringin vetäjinä. Kokemus Haloo! Pohjois-Pohjanmaa -soittotempauksen onnistuneesta toteutuksesta yläkoululaisten ja lukiolaisten toimiessa soittajina. Viestintäosaamista sekä sosiaalisessa mediassa että muissa medioissa. Vuolteen hallinoima vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES ja sen kokeneet vapaaehtoiset. Säännöllisesti toteutettava vapaaehtoistoiminnan peruskurssi, jossa mm. uudet vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ohjataan heitä kiinnostavaa toimintaa kohti. Ammattitaito suunnitella kurssi puhelinvapaaehtoisiksi ryhtyville. Vuolteen Ystävyystalon monikulttuurisen työskentelyn tuoma kokemus maahanmuuttajataustaisten kokemuksista. Vuosia toiminut ikäihmisten AVEK-ystävätoiminta, jossa kehitetään laadukasta vapaaehtoistoimintaa. AVEK-ystävätoiminnassa käytettävä puhelinrinki-menetelmä erityisesti ikäihmisten odottaessa ystävää. Seniorikerhotoiminnan myötä laaja joukko kotona-asuvia senioreita ja heidän ideoitaan toimintaan. Nuorten suosimat keskustelukanavat ja tuntemus nuorten yksinäisyyden kokemuksesta vuolteen Tyttöjen ja Poikien talojen kautta. Kasvava joukko nuoria, jotka voivat olla mukana suunnittelemassa juuri nuorille suunnattua esim. chat-toimintaa. Rikosuhripäivystyksen puhelin ja chat-toiminnasta saatu kokemus, radikalisoitumisen ehkäisemisen (RADINET) ja seksuaalirikollisuuden ehkäisemisen (SERITA)-hankkeiden tuoma kokemus erittääin vaativasta puhelinkeskustelutyöskentelystä sekä siihen liittyvästä vapaaehtoisen jaksamisen tukemisesta työnohjauksellisin keinoin.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit