Haminan lippumaailma - konsepti | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Kulttuuri

572 katselukertaa

Kokeilu on luotu 24.08.2018

Cursor Oy ja Haminan kaupunki

Haminan lippumaailma - konsepti

Haminan lippumaailma -konsepti ja siihen kytkeytyvät matkailutuotteet ja –palvelut erityisesti kansainvälisten matkailijoiden tarpeisiin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Millainen on kansainvälisestikin kiinnostava Lippumaailma -kokonaisuus. Suunnitella Haminan lippumaailma –konsepti. Löytää uusia, innovatiivisia rahoitusmuotoja ja tapoja tehdä viestintäkampanjoita. Ideakilpailun kautta saada Kotkan-Haminan seudulle uusia erityisesti kansainvälisille matkailijoille suunnattuja lippumaailmaan liittyviä palveluja ja tuotteita.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilun tuloksena syntyy: Haminan lippumaailma – toteutus- ja rahoitussuunnitelma, innovatiivinen rahoitus- ja markkinointikampanja, uudenlaisia kulttuurimatkailun palveluja ja tuotteita erityisesti kansainvälisille matkailijoille. Kehitetyt palvelut ja tuotteet ovat selkeästi profiloituja ja ovat selkeitä myytäviä, laadukkaita kokonaisuuksia. Lisäksi tehdään suunnitelma uudenlaisista digitaalisista palveluista matkailijoille ml. lisätty- ja virtuaalitodellisuus. Toteutetaan ideakilpailu Lippumaailma-tuotteista ja palveluista, Hackathon digitaalisen lippumaailman suunnittelun tueksi, rakennetaan laaja kansallinen yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto Lippumaailma-konseptin rakentamiseksi. 1.3.2017 - 30.6.2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Haminan kaupunki yhdessä Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n ja laajan kansallisen asiantuntijaverkoston kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

109 744€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Laaja asiantuntijaverkosto ja kehittämisosaaminen matkailun ja digitalisaation osalta. Viestintä- ja markkinointiosaaminen.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilulla saavutettiin sille asetut tavoitteet.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Haminan lippumaailma (Hamina Flagworld), uudenlainen, kansainvälisesti kiinnostava näyttelykokonaisuus, jossa museonäyttelykonseptia uudistetaan mm. lisätyn ja virtuaalitodellisuuden keinoin. Laajan asiantuntijaverkoston kokoaminen, ja sen tuki lippumaailman konseptin, palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Haminan lippumaailma on jatkossa pysyvä ja jatkuvasti kehittyvä osa Haminan kaupungin matkailupalveluja. Lippumaailman kehittämis- ja rahoitussuunnitelma on laadittu vuosille 2018-2022. Vuonna 2018 jatketaan digitaalisen lippumaailman ja muiden lippumaailman palvelujen ja tuotteiden kehittämistä yhteistyössä yritysten ja esim. koulutusorganisaatioiden kanssa. Lippumaailman neuvottelukunta jatkaa laajana yhteistyöverkostona lippumaailman kehittämisen ohjausryhmänä.