Happy Healthy People -hyvinvointipalvelu elämäntapamuutoksen tukena ja apuna T2D-riskin tunnistamisessa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Diabetes

736 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.05.2019

Suomen Urheiluopisto

Happy Healthy People -hyvinvointipalvelu elämäntapamuutoksen tukena ja apuna T2D-riskin tunnistamisessa

Happy Healthy People -hyvinvointipalvelu T2D-potilaiden elämäntapamuutoksen tukena sekä apuna T2D-riskin tunnistamisessa. http://www.happyhealthypeople.fi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Happy Healthy People on hyvinvoinnin ammattilaisten kehittämä palvelu, joka tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Monet diabetekseen liittyvät ratkaisut keskittyvät diabeteksen hoitoon, vaikka apua tarvittaisiin tyypin 2 diabeteksen (T2D) ennaltaehkäisyyn. Haluamme lisätä HHP-hyvinvointipalveluun riskitesti-työkalun, joka auttaa käyttäjää tunnistamaan oman T2D-riskinsä. Mitä laajemmalle käyttäjäkunnalle testi saadaan, sitä enemmän saadaan ihmisiä huomioimaan myös omaa riskikäyttäytymistään. Toimintaa tarvitaan laajalti, mutta haluamme aloittaa Päijät-Hämeen alueelta, sillä alueella T2D-riskissä on joka 11.sta henkilö eli yhteensä 18 000 henkilöä. Kokeilussa halutaan saada kokemuksia digitaalisen elämäntapamuutostyökalun käytöstä erityisryhmille ja heille kohdennetulla sisällöllä sekä t2d-riskitestin myötä herättää huomiota ihmisten omaan riskikäyttäytymiseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Happy Healthy People -hyvinvointipalvelu on kehitetty yrityksille ja ryhmille kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi. Käyttäjät saavat alkukyselyn perusteella itselleen henkilökohtaisen liikuntaohjelman, vinkkejä ravitsemukseen, stressinhallintaan ja laadukkaampaan uneen. Palvelu siis jo sinällään vastaa tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn, mutta haluamme kehittää palvelua eteenpäin juuri diabeteksen ennaltaehkäisyä ajatellen ja pilotoida digitaalisen työkalun soveltuvuutta elämäntapamuutoksen tukena diabeteskohderyhmällä. Nykyisellään palvelun vaikuttavuutta ja elintapamuutoksen pysyvyyttä testataan käyttäjille esitettävillä kyselyillä, jotka toistuvat 8 viikon välein. Kokeilun seurauksena kyselypatteristoon lisättäisiin T2D-riskitesti (diabetesliiton testiä mukaillen), jolloin käyttäjä saisi konkreettista palautetta elämäntapojen muuttamisen vaikutuksista diabetesriskin vähentämiseen. Lisäksi kokeilun myötä HHP-materiaaleihin voitaisiin tuottaa ajankohtaista tietoa T2D-riskien hallitsemiseen liittyen. Kokeilun myötä Happy Healthy People -hyvinvointipalvelua tarjotaan pilotoitavaksi uudella sisällöllä Päijät-Hämeen alueella toimivalle Diabetesliiton paikalliselle diabetesyhdistykselle. Tavoitteena on saada palautetta kyseisen kohderyhmän käyttäjiltä ja HHP-hyvinvointipalvelun soveltuvuudesta tukena esimerkiksi painonhallintaryhmällä. Kokeilun puitteissa ilmaisia pilottitunnuksia voidaan tarjota myös Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän terveysasemille yhdeksi työkaluksi esimerkiksi t2d-riskiryhmässä olevien liikuntaneuvontaan. Kokeilu aloitetaan selvitystyöllä ja suunnittelulla 7/2019, sisällöntuotto ja t2d-riskitestin koodaaminen tapahtuvat HHP-hyvinvointipalveluun 8/2019 ja varsinainen pilotti kohderyhmällä tapahtuu 9-10/2019 (pilotin kesto 8 viikkoa, jotta vaikuttavuutta voidaan mitata).

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Suomen Urheiluopisto (vastaava henkilö: Milla Lähdeniemi). Happy Healthy People -hyvinvointipalvelun tekninen toteutus tehdään yhteistyössä Avenla Oy:n kanssa. Pilotoitava diabetes-ryhmä selviää elokuun 8/2019 aikana kun kokeilu saadaan käyntiin.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

3000€ HHP-hyvinvointipalvelun teknisten ratkaisujen toteutukseen (graafinen suunnittelu, koodaus, rajapinnan avaaminen - Avenla Oy), 3500€ asiantuntijapalkka (30% työajasta 4kk:n ajan – selvitystyö, suunnittelu, sisällöntuotto), 1000€ markkinointi- ja viestintämateriaalit näkyvyyden takaamiseksi sekä pilotin tueksi. Käytössä on myös organisaation muun henkilöstön työaika- ja asiantuntijaresurssia, mm. sisällön tuotannon asiantuntijoita.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Happy Healthy People -tiimillä on vahva osaaminen terveyden edistämisestä ja työhyvinvoinnista. Omaamme vahvat verkostot sekä pitkän kokemuksen hyvinvointikentältä.