Happy:D – osallisuutta ja hyvinvointia muotoilulla | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

NuoretKaupunkiMuotoiluTaideOppiminenHyvinvointiSokra

1129 katselukertaa

Kokeilu on luotu 26.08.2019

Kuopion muotoiluakatemia. eija.tanninen-komulainen(at)designkuopio.fi; anna.raisanen(at)muotoiluakatemia.fi

Happy:D – osallisuutta ja hyvinvointia muotoilulla

Tarvitaan keinoja tukea nuoria opiskelussa ja elämän suunnan löytymisessa. Toimintaa, johon nuoret haluavat osallistua ja antaa heille mielekästä tekemistä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tarvitaan keinoja tukea nuoria opiskelussa ja elämän suunnan löytymisessa. Toimintaa, johon nuoret haluavat osallistua ja antaa heille mielekästä tekemistä. Nuorille positiivia kokemuksia jotka edistävät opiskelua ja elämänhallintaa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Nuoret ohjataan luovan työn pariin ja otetaan mukaan oikeaan asiakastyöhön yhteistyökumppaneina. Nuoret ovat mukana toiminnassa noin 6 kuukautta ja kokoontuvat kerran viikossa työskentelemään muotoilijoiden kanssa asiakastyön parissa. Muotoiluakatemia on aiemmin etsinyt yrityksen, jolle asiakastyö tehdään. Kyseessä voi olla on esimerkiksi uuden palvelun tai tuotteen kehittäminen. Muotoilun ammattilaiset yhdessä asiakastyöhön sopivien asiantuntijoiden kanssa toteuttavat mallin nuorten kanssa alusta loppuun. Mallia voidaan toteuttaa milloin vaan tarpeen mukaan

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kaupunki ja muotoilun ammattilaiset.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Happy:D toimintamalli on tehty pohjaten kahteen Kuopiossa toteutettuun Kuopion Muotoiluakatemian ja Rouvasväenyhdistyksen toteuttamaa hanketta: Nuorten oma Kuopio hanke (1.8.2015-30.4.2016) ja Pallo haltuun hanke (3.10.2016-30.6.2017). eija.tanninen-komulainen(at)designkuopio.fi; anna.raisanen(at)muotoiluakatemia.fi

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Muotoiluosaamista

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Luova työ sopii kaikilla ja nuoren omat kyvyt nostetaan esiille. Nuorten saamat positiiviset kokemukset vahvistavat heidän itsetuntoaan ja edistävät opiskelua ja elämänhallintaa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Muotoilun menetelmien ja mielekkään työn avulla nuorista saadaan esille potentiaalia josta he eivät ole olleet aikaisemmin tietoisia.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Mallin hyödyt ovat nähtävissä nuorten mielipiteissä ja sitoutumisessa toimintaan. Kaupungin ja yhteiskunnan hyödyt näkyvät usein pitemmällä aikavälillä.Happy:D mallin jälkeen monet nuoret ovat jatkaneet luovia harrastuksia ja opintojaan, osa on lähtenyt jatko-opintoihin.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit