Hävikin johtamisen malli / Kaarea Oy | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

HävikkiJohtaminenIlmastonmuutosruokapalvelu

3314 katselukertaa

Kokeilu on luotu 08.02.2021

Hävikin johtamisen malli / Kaarea Oy

Kaarea Oy:n ruokapalveluissa on luotu vuoden 2020 aikana ruokapalveluiden vastuullisuusperiaatteet, joiden osa-alueet ovat sosiaalinen vastuu, laatuvastuu, ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu. Ruokahävikin seuraaminen ja vähentäminen ovat ympäristövastuun yksi teemoista, mutta ruokahävikin vähentämisen seurauksena voimme ympäristövaikutusten lisäksi huomioida myös taloudellisen vastuun ja laatuvastuun. Kokeilun tavoitteena on siis luoda yhtenäinen malli vastuullisuusperiaatteiden tueksi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Olemme kartoittaneet ruokahävikin mittaamisen ja seuraamisen toimintatapoja ruokapalveluissamme ja kartoituksen perusteella havainneet, että toimintatavat vaihtelevat toimipaikoittain ja mittaamisessa on puutteita. Havainnon perusteella ruokahävikin vähentämiseksi organisaatiossamme tulee kehittää mittaamisen ja seuraamisen käytäntöjä. Ennen kaikkea yhtenäisten toimintatapojen luomiseksi on kehitettävä hävikin johtamisen malli, eli miten hävikin vähentämisen keinoja toteutetaan ja viedään eteenpäin toimipaikoilla sekä miten parhaiten voidaan hyödyntää mittaamisen tuloksia esimerkiksi ruokalistasuunnittelussa, reseptiikassa, hankintojen kohdentamisessa ja asiakasyhteistyössä. Meidän toiminnassamme erityisesti potilasruokahävikin hallinta haastaa kehittämään uusia toimintatapoja hävikin hallintaan yhdessä osastojen henkilökunnan kanssa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Yhtenäisten toimintatapojen ja mallin luomiseksi perustetaan Hukkaprojekti-työryhmä ja toimipaikoille nimetään hävikkikoordinaattorit, jotka vastaavat kokeilun toteutuksesta toimipaikoilla. Hävikin mittaamista varten toimipaikoille hankintaan yhtenäiset vaa’at ja työryhmä pohtii muita mittaamisen keinoja, joita kokeillaan toimipaikoilla. Lisäksi hävikin seuraamiseen luodaan työkalu, joka tukee johtamista. Johtamisen tueksi luodaan myös materiaalia ja muita työkaluja hävikin vähentämisen etujen esille tuomiseksi.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Hukkaprojekti-työryhmä ja hävikkikoordinaattorit sekä muut toimipaikkojen työntekijät.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hävikin mittaamisen tarvittavat vaa’at ja hävikin seuraamisen tarvittavan työkalun kokeilu esim. jonkin hävikki-sovelluksen testaus.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Jokaisella toimipaikalla varataan työresurssi kokeilun toteuttamiseen. Myös tarvittavia hankintoja voidaan tehdä taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Kaarea Oy:n ruokapalvelut tuottavat n. 9000 ateriaa päivässä eri asiakasryhmämme tarpeet huomioiden. Toimimme laajalla alalla ruokapalveluiden eri sektoreilla sairaala-, hoiva-, koulu-, päiväkoti- ja henkilöstöruokailussa sekä kahviloissa ja tilaustarjoilussa Varsinais-Suomen alueella.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Olemme erittäin motivoituneita kehittämään hävikin vähentämistä ja johtamista toiminnassamme. Kokeilu tullaan toteuttamaan myös siinä tapauksessa, että emme tulisi valituksi Vastuulliset ruokapalvelut-kehitysohjelmaan. Olemme sitä mieltä, että hävikin johtamisen keinoja tulisi pohtia nykyistä enemmän.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteensa, sillä hävikin mittaamisen, kirjaamisen ja seurannan prosessit ovat selkeytyneet ja yhdenmukaistuneet toimipaikoilla ja hävikin määrä on lähtenyt laskuun. Lisäksi mallin avulla hävikin seuraamisesta saadut tiedot ovat nyt paremmin hyödynnettävissä tuotannon suunnittelussa, resepti- ja ruokalistasuunnittelussa sekä hankintojen optimoinnissa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Hävikin mittaaminen, kirjaaminen ja seuranta sekä vertaistiedon vaihtaminen koettiin tärkeäksi. Havainnollistamalla asioita tehdään tehty työ näkyväksi ja haasteisiin on helpompi tarttua. Henkilöstöä osallistamalla ja vastuuttamalla voidaan luoda kehittävä toimintakulttuuri.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Hävikkityöryhmän työskentely jatkuu edelleen ja hävikkikoordinaattorit toimipaikoilla varmistavat hyvien käytänteiden ja mallin jalkauttamista. Jatkossa osallistavaa johtamisen mallia voidaan hyödyntää myös muilla vastuullisuuden osa-alueilla esim. sosiaalisen vastuun alueella.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

27.05.2021

Kokeilun kuulumisia

Työryhmässä on pohdittu hävikin seuraamisen havainnollistamista toimipaikoilla ja kokeilussa on ollut yksi malli.


Mallia/työkalua hiotaan vielä kokemusten perusteella.Hävikkikoordinaattorit ovat hienosti työstäneet työryhmässä käsiteltyjä asioita toimipaikoilla.


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
23.03.2021

Kokeilu aloitettu

Hukkaprojektityöryhmä on perustettu ja hävikkikoordinaattorit toimipaikoille on nimetty.


Työryhmä on tavannut jo pari kertaa, jolloin vielä kartoitettu hävikin mittaamista ja pohdittu hävikin seurantaa.


Seuraava palaveri ensi viikolla, jolloin pohditaan erityisesti miten hävikkiä kirjataan yhtenäisen mallin luomiseksi. 


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
19.04.2021

Kokeilun kuulumiset

<em>Työryhmä on jälleen kokoontunut ja on pohdittu hävikin seuraamisen malleja toimipaikoille.</em>


<em>Toimintamallin kehityksen aikana on jo havaittu hävikin vähenemistä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.</em>


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit