Hävikkiruokaa naapureille | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

TyössäkäyvätRuokaYlijäämäruokaKimppakyyti

1709 katselukertaa

Kokeilu on luotu 05.01.2021

Hävikkiruokaa naapureille

Tavoite on vähentää ruokaloiden hävikkiruokaa ja saada toisaalta terveellistä ja edullista ruokaa sitä tarvitseville kuntalaisille ja perheille.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Hävikkiruokaa ei yleensä voi myydä sitä tarvitseville koska se on jo linjastolla, ulkopuolisia ei voi päästää esim. työpaikka- tai kouluruokalan tiloihin, tai kuljetus tulisi liian kalliiksi. Työntekijät ja muut ruokalassa käyvät eivät halua syödä samaa ruokaa vielä kotona, mutta he voisivat viedä sitä naapureille, joilla ei ole mahdollisuutta tai varaa tehdä itse yhtä monipuolisia, terveellisiä ja edullisia aterioita itselleen tai koko perheelle. Tämä on täysin uusi ratkaisu, joka vastaa kerralla moneen tarpeeseen. Kunta voisi keventää hiilijalanjäljen lisäksi myös esim. kotipalveluiden työmäärää ja kustannuksia. Ja jos ruokala käyttää lähiruokaa, myös sen osuus kulutuksesta lisääntyisi (tämä voi myös pidemmällä aikavälillä muuttaa ruokatottumuksia kestävämmiksi). Vastuullisuuteen tuodaan uusia kohderyhmiä: työntekijöillä on mahdollisuus tehdä pienellä vaivalla merkittäviä ilmastotekoja ja samalla auttaa naapureitaan. Ratkaisu on skaalattavissa kaikkiin ruokaloihin kaikkialla Suomessa, kunhan niissä on hävikkiruoan myymiseen soveltuvia säilytysrasioita.

Miten kokeilu toteutetaan?

PiggyBaggy-kimppakyytipalveluun lisätään mahdollisuus tarjoutua tuomaan hävikkiruokaa, tai pyytää tuomaan sitä. Tästä mahdollisuudesta kerrotaan valitun työpaikka- tai muun ruokalan työntekijöille tai muille kävijöille ja heidän naapureilleen. Kokeilussa selvitetään, miten toiminta saadaan käyntiin ja miten sitä voisi kehittää paremmaksi (eri osallistujia haastattelemalla, kyselyillä ja palautetta keräämällä). Kokeilu voidaan toteuttaa 4.3.-10.6. aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

CoReorient Oy toteuttaa kokeilussa tarjottavan, hävikkiruoan kuljetukseen sovelletun kimppakyytipalvelun ja tukee työpaikkaa, ruokalaa ja/tai mahdollisia muita osallistujia kokeilun viestinnässä tuottamalla valmiita viestintämateriaaleja. Mukaan tarvitaan hävikkiruoan vähentämisestä kiinnostunut kunnan, työpaikan tai koulun ruokala ja/tai työnantaja, jotta tavoitetaan ruokalassa kävijät. Jos tietyltä alueelta, josta ruokalassa käydään, löytyy myös samasta asiasta kiinnostunut asukasyhdistys, sitä voidaan osallistaa viestimään kokeilusta. Esimerkiksi Keski- ja Ylä-Savossa 10 kunnan alueella syksyllä 2020 toteutetun KESTO-kimppakyytikokeilun taustaorganisaatioiden kanssa on tarkoitus jatkaa toimintaa 2021, ja siihen voisi liittää tämän kokeilun mukaisen lisäominaisuuden.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti 5000 euroa käytetään työhön, jota tarvitaan kimppakyytipalvelun muutostöihin, operointiin ja käyttötukeen sekä kokeilun ohjeistukseen, viestintään ja koordinointiin (budjettia ei käytetä hävikkiruoan ostamiseen, vaan kokeiluun osallistuva ruokala voi lahjoittaa hävikkiruoan, tai sen saaja maksaa siitä).

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

CoReorient Oy on ideoinut ja kehittänyt ketterästi ja käyttäjälähtöisesti kimppakyyti- ja tavarakimppakyytipalvelua ja muita yhteisöllisiä ja kestävän kehityksen mukaisia jakamis- ja kiertotalouspalveluita jo 10 vuotta, ja toteuttanut kymmeniä nopeita kokeiluita ja pilotteja yhteistyössä monien eri tyyppisten organisaatioiden kanssa. CoReorientin kimppakyytipalvelu on myös osa MTK-vetoista KaikkiKyytiin-ratkaisua maaseudun liikkumishaasteiden ratkaisemiseksi (Kuntaliiton haastekilpailun voittanut ratkaisu), jonka kautta viestiä kokeilun tuloksista voi myös levittää kansallisesti. Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa siihen tulisi tärkeä lisä, jolla kimppakyydit saataisiin laajemmin käyttöön eri käyttäjäryhmissä. Rahoitusta kehitykseen on haettu myös Business Finlandilta.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

CoReorient Oy on tehnyt kymmenien kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien kanssa kokeiluita ja kimppakyytipalvelun käyttöönottohankkeita eri puolilla Suomea ja haluaa tarjota palvelua kaikkialla Suomessa, mutta koska kimppakyytien järjestäminen kuntalaisille ei niiden merkittävästä tieliikenteen vähähiilisyyspotentiaalista huolimatta ole kuntien lakisääteistä toimintaa, kyse ei ole varsinaisesti tietyn toiminta-alueen julkisista ruokapalveluasiakkuuksista.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

CoReorientille kehitysohjelmaan mukaan pääseminen olisi merkittävä mahdollisuus saada erityisesti rutiininomaisissa työmatkoissa tehtäviä kimppakyytejä laajennettua kaikkiin kuntiin ja työpaikkoihin, sillä hävikkiruoan kuljettaminen sitä tarvitseville naapureille voisi olla monelle hyvä syy liittyä palveluun vaikka juuri sillä hetkellä ei löytyisi kyyditettäviä samalla reitillä. Tätä kautta kimppakyytipalvelun kehitykseen voisi myös saada lisää resursseja nykyisten lisäksi.