Helmi Hyvinvointivalmennus – etävertaisryhmä elintapamuutoksen tukena | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Diabetes

1765 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.05.2019

Etäpalvelu Helmi Oy

Helmi Hyvinvointivalmennus – etävertaisryhmä elintapamuutoksen tukena

Etäpalvelu Helmi Oy toteuttaa ohjattuja ja reaaliajassa toteutettavia videokuvapuheluryhmiä riski-ryhmässä oleville keski-ikäisille osallistujille. Ideana on mahdollistaa monipuolinen elämäntapaneuvonta liikunnan, ravitsemuksen ja painonhallinnan näkökulmasta sekä etävertaisryhmän tuki.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yhä useampi keski-ikäinen elää ns. ruuhkavuosia ja oma terveys ja hyvinvointi jäävät monilla liian vähälle huomiolle. Työssäkäyvät keski-ikäiset henkilöt ovat vaarassa sairastua diabetekseen, varsinkin jos tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä alkaa olla useita kuten vähäinen liikunta, tupakointi, ylipaino ja korkea verenpaine. Diabeetikkojen sairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2007 yhteensä 1,3 miljardia euroa, josta yli 800 miljoonaa euroa oli diabeteksen aiheuttamia lisäkustannuksia. Hämeessä kehitettiin ryhmätapaamismalli, jolla diabetesta ehkäistään tehokkaasti ja edullisesti painottaen liikuntaan, painonhallintaan ja ruokavalioon. (Yksi Elämä-sivusto, Case Diabetes: ryhmäohjaus ja vertaistuki ehkäisevät diabetesta.) Siksi Helmi Hyvinvointivalmennus tähtää diabeteksen ennaltaehkäisyyn riskiryhmään kuuluvilla pienryhmävalmennuksen ja vertaistuen avulla, joka on helppo saavuttaa etäyhteyden avulla. Reaaliajassa toteutettavat pienryhmät mahdollistavat ryhmän sosiaalisen tuen ja sitä kautta tukevat pysyvää elintapojen muuttamista. Myös asuminen maaseudulla ja palveluiden kaukainen sijainti voivat johtaa siihen, että esim. terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat huonosti saatavilla. Kokeilussa halutaan siksi myös mukaan maaseudulla asuvia keski-ikäisiä henkilöitä. Kokeilussa halutaan oppia vertaistuen mahdollistavasta ja innovatiivisesta etäpalvelusta ja sen hyödyntämisestä osana terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää etävalmennusta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ne henkilöt, joilla elämäntapamuutosten toteuttaminen ja muutosten pysyvyys on hankalaa, hyötyvät monimuotoisesta etävalmennuksesta ja saavat erityisesti sosiaalista tukea muista ryhmäläisistä ohjaajan lisäksi. Ryhmän antama vertaistuki ja ohjaajan kannustus ovat keskeisimmät motivaation lähteet onnistuneessa elintapamuutoksessa (Painonvartijat 2008). Vertaistuen merkitystä painonhallinnassa selvittäneessä tutkimuksessa juuri ryhmän tuki oli auttanut motivoitumaan painonhallintaan (Sanna Tuomainen. Vertaistuen merkitys painonhallinnassa. Laurea. Hoitotyön koulutusohjelma, opinnäytetyö, 2009). On tärkeää myös huomioida, että diabeteksen riski on suorassa suhteessa painoon. (Vazquez G, Duval S, Jacobs DR Jr ym. Comparison of body mass index, waist circumference, and waist/hip ratio in predicting incident diabetes: a meta-analysis. Epidemiol Rev 2007; 29:115-28). Kokeilun alussa osallistujille tehtävä yksilöllinen hyvinvointisuunnitelma motivoi ja kannustaa myös pysyvään muutokseen ja tekemään omaan elämäntilanteeseen sopivia ratkaisuja. Hyvinvointisuunnitelman teossa osallistujia pyydetään myös tarkastelemaan nykyistä terveydentilaansa erityisesti liikunnan, ravitsemuksen ja painonhallinnan näkökulmasta. Hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan osallistujan itsensä asettamat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteet ja niiden seuranta sekä jatkosuunnitelma, jota jokainen voi itse päivittää myös kokeilun jälkeen. Ekologisuuteen kiinnitetään huomiota ilmaisen arki- ja hyötyliikunnan suosimisessa sekä ravitsemuksessa ruokahävikin estämiseen, joista osallistujat saavat tietoa etäluennoilla. Arki- ja hyötyliikunta -teemat sopivat erityisen hyvin palveluista kaukana asuville. Etäteknologia on lisäksi kustannustehokas ja ekologinen vaihtoehto. Tulevaisuudessa terveyspalveluiden järjestäminen yleistynee etäteknologian avulla, joka erityisesti julkisella sektorilla olisi merkittävä kustannussäästöjä tuova palveluiden järjestämistapa. Sote-uudistuksen myötä on suunnitteilla 18 maakuntaa, jolloin etäteknologia mahdollistaa myös isommilla alueilla palvelun järjestämisen kustannustehokkaasti. Yhteenvetona: Diabetes dumpataan vertaistuella, räätälöidyllä hyvinvointivalmennuksella sekä osallistujien pysyvän motivaation avulla hyödyntäen etäteknologiaa. Karviaisten kuntayhtymän terveydenhuollon ja Maa- ja Kotitalousnaiset ry:n kautta mukaan saadaan tyypin 2 diabeteksen riskiryhmässä olevia henkilöitä noin 6-10, ja heille järjestetään n. 3kk kestävä Helmi Hyvinvointivalmennus -kokeilu, jossa osallistujat saavat etäohjattuja liikuntaryhmiä ja erilaisia asiantuntijaluentoja ravitsemukseen, liikuntaan ja painonhallintaan liittyen. Kokeilun alussa ja lopussa osallistujille tehdään yksilöhaastattelut etäyhteyden avulla. Kokeilun lopuksi osallistujat voivat halutessaan muodostaa itseohjatuvan vertaisryhmän, jolloin tukea elintapamuutoksen pysyvyyteen on edelleen saatavilla vertaistuen muodossa. Osallistujien hankinta aloitetaan 06/19 em. yhteistyökumppaneiden kanssa. Itse kokeilu toteutetaan 08-10/19.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun tuottaa Etäpalvelu Helmi Oy/ Toimitusjohtaja, TtM Laura Teittinen ja teknologiakumppani Arctic Connect Oy. Osallistujat kootaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Maa- ja Kotitalousnaiset -järjestön kautta hankituista osallistujista. Pilottiryhmän kokoonpano selviää 08/2019 mennessä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeiluun ei ole valmiiksi rahoitusta. Kokeiluun haetaan 7500€ avustusta. Budjetti koostuu Helmi Hyvinvointivalmennuksen toteuttamisesta pienryhmissä sisältäen yhteistyötahojen ja projektitiimin palkkiot 4000€, sisällön suunnittelu ja tekninen toteutus 2500€. Markkinointi ja yhteistyökumppaneiden rekrytointi 1000€.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Etäpalvelu Helmi Oy:lla on tiimissään jo yksi fysioterapeutti sekä monipuolista osaamista kansanterveyden edistämiseen ja ravitsemukseen (TtM ja ETM, LAT). Lisäksi teknologiakumppani Arctic Connect Oy:lla on valmis tekninen ratkaisu, jota voidaan tässä kohtaa kokeilla hyvinvointipainotteiseen etävalmennukseen. Yhteistyökumppaneiksi olemme jo saaneet Gery ry:n, Karviaisten perusturvakuntayhtymän, Maa- ja Kotitalousnaiset, Pilates Center Nummelan sekä Yksi Elämä -terveystalkoot (materiaalit). Lisäksi Etäpalvelu Helmen verkkosivustolle voidaan tehdä oma alasivu kokeilulle, jossa tiedotetaan kokeilun etenemisestä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

12.11.2019

Dumppaa diabetes

kuulumiset ja kokeilun yhteenveto 17.10.2019


Helmi Hyvinvointivalmennus on päättynyt loppukeskusteluun ja kirjallisiin palautteisiin.

Erityisesti säännöllisen liikunnan lisäämisessä ryhmä on onnistunut erittäin hyvin: 80 % aktiivisesti valmennukseen osallistuneista on lisännyt 1-2 säännöllistä liikuntakertaa viikkoonsa.

Mitattavissa tuloksissa saavutettiin vaikuttavuutta: 22 %:n osallistujien vyötärönympärys kapeni kaksi cm. Myös BMI laski keskimäärin 5 %.

Kaikki osallistujat arvioivat saaneensa elintapa-asioihin uusia ajatuksia ja ideoita. Liikuntakaveri, ruoka- ja unirytmin parempi hallinta ja kasvisten käyttö olivat valmennuksen aikana parantuneet useilla osallistujilla.

Dumppaa diabetes –kokeilun aikataulu oli tiukka. Helmi Hyvinvointivalmennus työstettiin kesäkuussa, ja aloitettiin elokuun alussa. Sisältö oli pääosin osallistujien mielestä hyvää. Motivaatio todettiin olevan elintapamuutoksen ydinasia. Tämä oli Helmi-tiimin tiedossa, ja se oli tärkein painopisteemme valmennuksissa. Siitä huolimatta osallistujat kokivat, että parantamisen varaa on.

Tekniikan osalta opimme, että yhteyksien toimiminen pitää etukäteen tarkistaa kaikkien osallistujien kanssa ja tarvittaessa hankkia oheislaitteita tai päivityksiä tietokoneille.

Valmennuksen alussa olisi hyvä olla yksi kasvokkain tapaaminen, mikäli ryhmä olisi suppeammalta alueelta. Ryhmäohjauksen lisäksi toivottiin yksilöohjausta. Sitä oli tarjolla, mutta vain yksi osallistuja hyödynsi. Pari osallistujaa toivoi tiukempaa, ”pakolla” ohjaamista. 

Osallistujille tarjottiin kahta erilaista jatkovalmennusta, joihin osoitettiin kiinnostusta.

Summa Summarum: Helmi Hyvinvointivalmennus on kustannustehokas ja vaikuttava tapa elintapaohjaukseen. Valmennukseen on hyvä sisällyttää yksilöohjaus, tsemppikaveri sekä 6-12 kuukauden päähän tilanteen tarkistus. 
Helmi Hyvinvointivalmennuksen kuulumiset 09/2019:


Motivaation vahvistaminen tärkeää

Valmennuksessa oli vuorossa liikunta-aiheinen teema 11.9.2019. Osallistujat ovat onnistuneet mukavasti asettamissaan tavoitteissa. Keskustelimme motivaation vahvistamisesta , joka useimmille se suurin haaste – löytyisikö liikuntakaveri jostain liikuntajärjestöstä (Suomen Latu) ja olisiko kivat treenivaatteet itseä kannustava asia tai palkinto onnistumisista.

Tukea uniongelmiin- osallistujat löysivät vertaisen

Juttelimme myös vuorokausirytmin hallinnasta ja unesta. Aika monella tuntuu haasteena olevan joko vuorotyön aiheuttama epäsäännöllinen rytmi tai ylitöistä johtuvat haasteet. Silloin unohtuu usein myös ateriarytmi, joka kostautuu kovana nälkänä ja väsymyksenä kotiin tullessa. Päikkärit voivat venyä ja silloin hyvä yöuni on menetetty . Osallistujat löysivät uniasioissa toisensa ja sopivat keskinäisestä vertaistuesta. Tämä on ollut yksi asettamamme tavoite, ja se näyttää jo toteutuvan.

Testaamiseen pitää varata resursseja

12.9.2019 jatkui etäpilates. Nyt testasimme kameran asentamista , joka onnistui ja ohjaaja-Mari saatiin näkymään erittäin hyvin osallistujille.

13.9.2019 testataan etäyhteyksiä yhteistyökumppaneiden, Karviaisten kuntayhtymän henkilökunnan ja Gery RY:n Maija Soljanlahden kanssa. On hyvä, että tiimissämme on kaksi henkilöä, kaikki testaukset on saatu toteutumaan reaaliolosuhteissa.

Työnkuva huomioitava hyvinvointivalmennuksen ajoituksessa

Varsin nopean rekryaikataulun johdosta emme tulleet kesäkuussa ajatelleeksi, että Maa- ja kotitalousnaisista rekrytoidut osallistujat ovat kokeilun toteutusajasta, elo-lokakuu, johtuen haastava valinta. Maatalousyrittäjillä sadonkorjuutyöt vievät kaiken ajan ja karjatilallisten työrytmin sovittaminen toimistotyöhön on haastavaa. Erilaisissa työtehtävissä oleville tuleekin jatkossa miettiä omat ryhmät ja aikataulut, jotta osallistuminen on mahdollista.
Kelassa esittelemässä etäkuntoutusratkaisuja 30.8.2019


Etäpalvelut ovat todellisessa nosteessa. Tuntuu, että kokeilumme idea, etävertaisryhmä kuuma peruna juuri nyt! Kela tekee parhaillaan kartoitusta käytössä olevista etäkuntoutussovelluksista ja sisällöistä, joita voidaan jatkossa hyödyntää Kelan kuntoutuksessa. Vuonna 2016 alkaneet projektin tulokset etäkuntoutuksen vaikuttavuudesta ovat niin myönteiset, että Kelan kuntoutus panostaa asiaan.

Pääsimme Lauran kanssa kertomaan Etäpalvelu Helmestä ja käynnissä olevasta kokeilustamme. Otimme puolen tunnin aikana etäyhteyden Rovaniemelle. TrueConnector – sovellus toimi täydellisesti ja Kelan asiantuntijat olivat vaikuttuneita. Erityisesti heitä viehätti Helmen ydinidea: vuorovaikutus koko ryhmän välillä, joka mahdollistaa nopean ryhmäytymisen ja vertaistuen voimaannuttavan vaikutuksen. Uskomme, että Etäpalvelu Helmi tullaan listaamaan Kelan kuntoutuspalvelujen sisältö – ja teknologiakumppaniksi.

Hyvinvointivalmennuksen liikunta osuus alkoi pilateksella

Tällä viikolla oli myös kaksi valmennusta, terveyttä edistävä ruokavalio ja pilates. Fysioterapeutti ja pilatesohjaaja Mari Keräsen ohjaama, rauhallinen mutta tehokas pilates onnistui yllättävän hyvin etänä. Tosin erillisen kameran asetukset eivät vielä onnistuneet, joten asiaa pitää selvittää. Eräs osallistuja totesi,ettei haittaa, vaikka tulee suoraan navetantuoksuisena tunnille 


Helmi Hyvinvoitivalmennuksen kuulumisia 08/2019.


Kesäkuussa koottiin ryhmä ja työstettiin valmennuksen sisältöjä

Aloitimme osallistujien rekrytoinnin heti saatuamme tietää valinnasta. Ideana oli, että hankimme osallistujia Karviaisten kuntayhtymän ja Maa- ja kotitalousnaiset ry:n kautta. Näin saimme sitoutettua kunnan mukaan projektiin. Ison järjestön jäsenistö taas oli hyvä, nopea ja edullinen tapa hoitaa rekrytointi facebookin kautta. Saimme nopeasti kokoon ryhmän halutun kokoisen ryhmän, yhdeksän henkilöä.

Suunnittelimme myös alustavan valmennusohjelman. Ideana oli tarjota osallistujille valmennusta kaikkien yhteistyökumppaneiden sekä Helmen hyvinvoinnin asiantuntijan avulla. Pilates Center Nummela ohjaa etänä liikuntaa seitsemän kertaa. Teknisenä yhteistyökumppanina toimii Arctic Connect (=AC)


Elokuussa valmennus vauhdikkaasti käyntiin

Elokuun alussa valmennusohjelma oli aikataulutettu. Karviaisten kuntayhtymässä oli vastuuhenkilöitä lomalla, ja heiltä saimme lopulta vain yhden osallistujan. Myös Karviaisille ajateltu diabeteshoitajan luento on vielä auki.

Työstimme osallistujille taustakysymyslomakkeen, jossa kartoitettiin tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä sekä taustaa elintapamuutokseen ja toiveisiin liittyen. Kaikki osallistujat palauttivat aikataulussa kyselyn. Osallistujilta tiedusteltiin myös sopivia valmennusajankohtia sekä kysyttiin kirjallisesti lupa valokuvien ottoon ja julkaisuun Helmen somekanavilla.

Osallistujille toimitettiin tarkat ohjeet TrueConnector – sovelluksen lataamisesta sekä yhteystiedot teknisestä tuesta. Haasteita aiheutti se, että valmennukset ovat ilta-aikaan, jolloin AC:n tekninen tuki ei ole auki. Kehityskohteeksi toteamme, että jatkossa osallistujien pitää asentaa ohjelma päiväaikaan tai iltaan pitää järjestää tuki, jotta ohjelma toimii kaikilla valmennuksen alkaessa. Tämä on tärkeä havainto, koska toisen valmennuksen aikaan edelleen neljä henkilöä ei onnistunut osallistumaan etänä.


Tekniset haasteet selätettiin

Ensimmäinen valmennus 12.8. osallistujia oli neljä ja valmentajia kaksi, Laura ja Leena. Kerroimme ohjelmasta, esittelimme henkilökohtaisen hyvinvointiohjelman, johon pyydettiin määrittelemään alkutilanne, tavoitteet ja toteutus. Suunnitelma sisältää viikko-ohjelman, jossa osallistujat täyttävät pääteemoittain (ruokailu, liikunta, mielen hyvinvointi) hyvinvointituokiot, sisällön, toteutumisen ja arvioinnin. Teknisiä haasteita oli melko paljon, mm. ääni kiersi ja kuvayhteys pätki. Opimme tästä, että testaamisessa pitää olla iso joukko osallistujia, nyt olimme testanneet sovelluksen kahdestaan. Asioita selvitettiin AC:n kanssa heti samalla viikolla, ja ne saatiin ratkottua. Yhteyksiä testattiin vielä ennen toista valmennusta.

Toinen valmennus oli 21.8.m teemana hyvinvointisuunnitelma ja motivaatio. Osallistujia oli kolme, yksi 1. valmennukseen osallistunut ei onnistunut pääsemään linjoille.


Kokeilujen ensimmäinen sparrauspäivä 14.8.2019

Osallistuimme päivään, jossa kuulimme muiden kuulumiset ja asiantuntija-alustukset. StopDia –tutkimuksen tulevasta seminaarista infottiin, ja Leena osallistui THL:ssä seminaariin 21.8. Tulokset ovat rohkaisevia kokeilumme kannalta, koska merkittäviä muutoksia laajassa StopDia –tutkimuksessa saantiin ryhmässä, joka sai elintapaohjausta. Lisäksi ko ryhmä käytti kännykkäapplikaatio, joka tuki muutoksessa. Leena twiittasi seminaarista ahkerasti, painottaen ryhmien elintapaohjauksen positiivisia tuloksia.


Monipuolista viestintää niin somessa kuin perinteisesti

Etäpalvelu Helmen verkkosivuille luotiin Dumppaa diabetes- osio, jossa ajankohtaiset kuulumiset, blogi ja yhteistyökumppanit. Toimitusjohtaja Laura Teittinen haastoi itsensä mukaan elintapamuutokseen, ja blokkaa aiheesta

Helmen Linked In –sivuille on tehty postauksia kokeilun edistymisestä, ja Leena on jakanut ne hieman eri näkökulmalla omassa profiilissaan. Helmen Facebook- sivuille ja Instaan on tehty useita postauksia aiheesta. Postaukset on jaettu Lauran ja Leenan omilla sometileillä.

Lehdistötiedote lähetettiin 8.8. laajalle joukolle järjestöjä, terveydenhuollon ja liikunnan toimijoita sekä sanomalehtiä. Tiedote sai hyvän vastaanoton ja jutut kahteen potilasjärjestön jäsenlehteen on sovittu.

l

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit