Hiilibudjetti.fi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

730 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Yhteys ry

Hiilibudjetti.fi

Hiilibudjetti havainnollistaa sitä hiilidioksidipäästöjen määrää, jonka täytyttyä maapallo lämpenee tietyn astemäärän, esim. 1,5 astetta. Hiilibudjetti.fi:stä kansalainen voi tarkistaa ajan joka nykypäästöillä 1,5 asteen lämpenemiseen kuluu.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ilmaston lämpeneminen ja hiilidioksidin määrä ilmakehässä ovat vahvasti yhteenkytkeytyneet. Hiilibudjetti havainnollistaa sitä hiilidioksidipäästöjen määrää, jonka täytyttyä maapallo lämpenee tietyn astemäärän, esim. 1,5 astetta. 1.5 asteen lämpenemisen välttämiseksi 66% todennäköisyydellä on laskettu IPCC:n toimesta 420 gigatonnin hiilidioksidipäästöt. Kun viime vuoden kokonaispäästöt olivat 42,2 gigatonnia, on nykyisellä saastutuksella hiilibudjetti käytetty ja lämpenemisen mekanismit kytketty ilmastojärjestelmään kymmenessä vuodessa. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen akuuttius ei vertaudu ihmisen elämään, eikä taitu talouden kielelle. Kuinka voimme vähentää kokonaiskulutusta ja vaatia välittömiä toimia kulutuksen ja saastutuksen vähentämiseksi, kun meiltä puuttuu jaettu metafora tilanteen vakavuudesta? Onko visuaaliseen muotoon tuodulla tieteellisellä tiedolla vaikutusta ihmisten kulutustottumuksiin? Mikä on hiilibudjetti-sivun kohderyhmä? Ketkä kiinnostuvat sivustota eniten?

Miten kokeilu toteutetaan?

Luodaan nettisivu jossa kansalainen voi tarkistaa jäljelläolevan hiilibudjetin. Sivu toimii keskusteluvälineenä, joka herättää pohtimaan kulutusvalintojen ja poliittisten päätösten vaikutusta tulevien sukupolvien elinolosuhteisiin. Sivun tavoitteena on juurruttaa hiilibudjetin käsite ja päästövähennystarpeen akuuttius kahvipöydissä ja eduskunnassa käytävän keskustelun referenssiksi. Aika on määrä jonka kaikki ymmärrämme. Sivu visualisoi vähenevän ajan ja hiilidioksidista “täyttyvän” ilmakehän. Kokeilussa luodaan osaksi sivua laskuri, jossa ihminen voi lisätä oman hiilijalanjälkensä ja nähdä kuinka budjetin aikaraja muuttuisi jos muut ihmiset kuluttaisivat hänen tavallaan. Tämä kytkee omat kulutustottumukset osaksi laajempaa kokonaisuutta. Parhaaseen tutkittuun tietoon perustuva sivu aukenee kännykällä ja toimii keskusteluvälineenä. Mitä laajemmalle tieto leviää, sitä enemmän hiilibudjetista ja sen vaatimien toimenpiteiden aikataulusta keskustellaan. Ensimmäinen versio sivusta on jo online osoitteessa www.hiilibudjetti.fi -Kokeilussa lanseeraamme sivun yhteistyössä median sekä yhteistyötahojen kanssa. -Luomme sivulle upotustyökalun, jolla laskurin saa osaksi oman organisaationsa kotisivua. -Osana sivun lanseerausta toteutetaan katuhaastatteluja, joissa sivua näytetään ihmisille kadulla, ja tallennetaan sivun tarkastelun tulokset. -Tärkeimmät onnistumisen mittarit ovat medianäkyvyys, budjettilaskurin upotusten määrä sekä vierailut sivulla. Sivu julkaistaan mahdollisimman nopeasti tukipäätöksen saavuttua, jotta sivu ehtii puheenvuoroksi kevään eduskuntavaalien keskusteluun. 22.3.2019 Tulosten julkistus ja avustuspäätökset hakijoille 22.3-31.3 Sivuston jatkokehityksen ensimmäinen sprint (upotustyökalu + jäljellä olevan hiilidioksidin määrän laskuri + tarkennoksia sivun visuaaleihin sekä tekstin muotoiluun.) sekä viestintäyhteistyötahojen sekä median kontaktointi 1.4 Aloitustilaisuus valituille 2.4 Sivuston lanseeraus 4.4 & 5.4 Sivuston esittelyä kansalaisille Helsingin kadulla + videoklippejä reaktioista someen. Somemarkkinointia. 6.4. Hiilibudjetti-Helsingin keskustan videoskriineillä. 8.-14.4 Sivuston jatkokehityksen toinen sprint (hiilibudjetti oman hiilijalanjäljen mukaan + kuvan animointi, tarvittaessa tarkennoksia tekstin muotoiluun).   29.4-5.5 Jälkikampanja tuloksista 1.-30.6 Kokeilun lopputulosten yhteenveto ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu 31.7.2019 Kokeilut valmiiksi

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Sivuston toteuttavan Yhteys ry:n tarkoituksena on edistää osallistuvaa kansalaisuutta sekä kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tukemalla sosiaalista toimintaa, kulttuuria ja digitalisaatiota yhdistäviä hankkeita. Hankkeen yhteistyötahoiksi alustavissa keskusteluissa mm. Ilmatieteen laitos ja Sitra. Lisäksi sivustoa viestitään laajasti ympäristöjärjestöjen somessa + nettisivuilla + uutiskirjeissä

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

+5000€ (Motiva) -3400€ sivuston kehitystyöhön -600€ Lanseeraustapahtumaan -500€ Markkinointiin -500€ Helsingin keskustassa sijaitsevan jättiscreenin vuokraamiseen hiilibudjetille 6.4 tapahtuvan ilmastomarssin aikana.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Sovelluskehitys on pääosin tiimin sisäistä. Tieteellisen tekstin muotoilua selkokielelle on joukkoistettu viestinnän opiskelijoista sekä ammattilaisista koostuvalle verkostolle. Tiimillä on läheiset suhteet luontojärjestöihin, joilta saadaan viestintätukea sivun lanseeraukseen.