Hiilijalanjäljen kompensointi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Kiertotalous

839 katselukertaa

Kokeilu on luotu 02.08.2017

Pekka Koivukunnas, Aino Koivukunnas, Jarno Koivukunnas

Hiilijalanjäljen kompensointi

Ylimääräistä biomassaa (puuta) muutetaan biohiileksi ja biohiili hyödynnetään paikallisesti maanparannusaineena. https://www.facebook.com/Biohiili-Biochar-849106728564060/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ilmaston lämpeneminen. Hiilijalanjälki. Viljelysmaan hiilitaseen aleneminen. Ravinteiden huuhtoutuminen vesistöihin. Ravinnon laatu ja määrä. Ylijäämäpuun hyötykäyttö. Ravinnekierto. Kokeilun tavoite on testata ja kokemusten perusteella kehittää alla kuvattua alueellista toimintamallia. Kun malli saadaan toimivaksi, tavoitteena on levittää sitä ensin Suomeen ja sitten pohjoismaihin. Ruotsissa on jo yhteistyökumppani. TOIMINTAMALLIN KUVAUS: Suomeen luodaan kattava alueellisten biohiilitoimijoiden verkosto . Verkoston kattavuus on sellainen, että hiiletettävää materiaalia eikä hiiltä tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Biohiilitoimija voi olla yksityinen ihminen, asukas- tai kyläyhdistys, muu yhteisö tai esim. kehityshanke. Hän/se organisoi hiilettimien lainausta ja käyttöä lähialueellaan. Kuka tahansa voi halutessaan ryhtyä biohiilitoimijaksi. Hiiletyslaitteet ovat biohiilitoimijoiden yhteisomistuksessa ja vapaasti kaikkien halukkaiden käytettävissä. Laitetta voi käyttää omalla maallaan tai yhteisesti sovituilla paikoilla. Hiiletyslaitteet eivät ole kalliita. Jos halukkaalla biohiilitoimijalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta investoida laitteeseen, tavoitteena on kehittää paikallisten yritysten tukeen perustuva rahoitusmalli. Mallissa paikallinen yritys maksaa laitteen hinnan ja voi hyödyntää sitä omassa imagomarkkinoinnissaan. Parhaassa tapauksessa useat alueen yritykset sponsoroivat useita hiiletyslaitteita, jolloin laitteiden saatavuus ei muodostu pullonkaulaksi käytölle. Vastikkeeksi laitteiden lainaajat ja käyttäjät julkaisevat valokuvia ja tarinaa omilla ja sponsorin facebook-sivuilla ja muissa some-kanavissa. Biohiilitoimija voi luonnollisesti käyttää laitteita itse.

Miten kokeilu toteutetaan?

Alueellisen biohiilitoimija-mallin kokeileminen. Onko halukkaita asukasyhteisöjä olemassa? Miten ne löydetään? Pystyvätkö ihmiset omaksumaan biohiilen valmistamiseen ja käyttöön tarvittavan tietotaidon? Miten kouluttaminen tehdään? Onko paikallisilla yrityksillä halukkuutta osallistua investoinnin tukemiseen? Miten biomassan keräys toteutetaan? Kuivatus? Miten hiilytystapahtuma ja hiiletysprosessi onnistuu? Syntyneen biohiilen hyödyntäminen ja vaikutukset kasvien kasvuun, lannoitteiden käyttöön. Alustava kokeilun sisältö: 1. Aktiivisen asukasyhteisön etsiminen ja kouluttaminen 2. Biomassan kerääminen ja kuivaaminen 3. Hiiletyspaikan etsiminen ja valmistelu 4. Hiiletystapahtuman suunnittelu ja valmistelu 5. Hiiletyslaitteiden kuljetus ja käyttökuntoon laittaminen 6. Hiiletyspäivän fasilitointi 7. Hiilen jatkokäytön kouluttaminen ja organisointi 8. Hiiletyslaitteiden poiskuljettaminen ja hiiletyspaikan siivous 9. Hiilen käytön seuranta 10. Tulosten ja kokemusten kerääminen 11. Raportin laatiminen ja tiedon jakaminen Kokeilun organisoinnista vastaa Innovaatiopalvelu Koivukunnas Oy. Kaikki tarvittavat laitteet ja välineet sisältyvät kokeilun kustannusarvioon. Kokeilun toteutus kestää kokonaisuutena 1,5 vuotta. Hiilen valmistaminen tehdään ennen kasvukautta 2018. Hiili lisätään valittuhin veljelykoealoihin keväällä 2018. Vaikutuksia voidaan arvioida aikaisintaan satokauden päättyessä 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Innovaatiopalvelu Koivukunnas Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun sisältö koostuu alustavan suunnitelman mukaan 11 kohdasta: 1. Aktiivisen asukasyhteisön etsiminen ja kouluttaminen 400€ 2. Biomassan kerääminen ja kuivaaminen 400€ 3. Hiiletyspaikan etsiminen ja valmistelu 200€ 4. Hiiletystapahtuman suunnittelu ja valmistelu 300€ 5. Hiiletyslaitteiden kuljetus ja käyttökuntoon laittaminen600€ 6. Hiiletyspäivän fasilitointi 800€ 7. Hiilen jatkokäytön kouluttaminen ja organisointi 600€ 8. Hiiletyslaitteiden poiskuljettaminen ja hiiletyspaikan siivous 400€ 9. Hiilen käytön seuranta 500€ 10. Tulosten ja kokemusten kerääminen 300€ 11. Raportin laatiminen ja tiedon jakaminen 500€ Budjetoidut kustannukset yhteensä: 5000€

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

02.08.2017


Perusajatus: Ylimääräistä biomassaa muutetaan biohiileksi ja biohiili hyödynnetään paikallisesti maanparannusaineena.


Biohiiletykseen kelpaavaa biomassaa on runsaasti tarjolla ihmisten asuinympäristössä. Risut, purkupuu ja kuormalavat esimerkkeinä. Kuiva puu voidaan muuttaa biohiileksi hyvin yksinkertaisella prosessilla ja laitteistolla, ns. kartiohiilettimellä. Useat asiantuntijat ovat päätyneet pitämään biohiiltä potentiaalisimpana tapana sitoa hiiltä ilmakehästä. Biohiiltä voidaan hyödyntää kasvien (ml. ravintokasvit) luonnollista kasvua edistävänä maanparannusaineena ja ravinteiden sekä veden sitojana maaperässä.


Tavoite: Suomeen luodaan kattava alueellisten <em>biohiilitoimijoiden</em> verkosto . Verkoston kattavuus on sellainen, että hiiletettävää materiaalia eikä hiiltä tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Biohiilitoimija voi olla yksityinen ihminen, asukas- tai kyläyhdistys, muu yhteisö tai esim. kehityshanke. Hän/se organisoi hiilettimien lainausta ja käyttöä lähialueellaan. Kuka tahansa voi halutessaan ryhtyä biohiilitoimijaksi.


Hiiletyslaitteet ovat biohiilitoimijoiden yhteisomistuksessa ja vapaasti kaikkien halukkaiden käytettävissä. Laitetta voi käyttää omalla maallaan tai yhteisesti sovituilla paikoilla. Hiiletyslaitteet eivät ole kalliita. Jos halukkaalla biohiilitoimijalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta investoida laitteeseen, tavoitteena on kehittää paikallisten yritysten tukeen perustuva rahoitusmalli. Mallissa paikallinen yritys maksaa laitteen hinnan ja voi hyödyntää sitä omassa imagomarkkinoinnissaan. Parhaassa tapauksessa useat alueen yritykset sponsoroivat useita hiiletyslaitteita, jolloin laitteiden saatavuus ei muodostu pullonkaulaksi käytölle.


Vastikkeeksi laitteiden lainaajat ja käyttäjät julkaisevat valokuvia ja tarinaa omilla ja sponsorin facebook-sivuilla ja muissa some-kanavissa. Biohiilitoimija voi luonnollisesti käyttää laitteita itse.


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit